Zondag 1 maart 2020, 1e van de 40dagenzondag Invocabit, kleur paars

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: Hessel Jaasma

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: NL 77: 1 en 4 Roepend om gehoor te vinden

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 345: 1 Gij hebt uw woord gegeven

 

Wij bidden samen met de woorden van een lied van de kloostergemeenschap Iona:

 

Neem de plaats, de ruimte en de tijd,
ieder hier incluis.
Maak de plek waar wij nu zijn,
tot uw eigen huis.

Neem de tijd en noem me bij de naam.
neem de tijd, maak heel
wie ik ben en wat ik was,
wat mijn ziel verdeelt.

Neem de zwaarte van mijn hart,
neem mijn diepe spijt,
en raak met uw eenheid aan
wat mijn aandacht splijt.

Neem het kleine kind in mij
dat de groei niet waagt.
Laat uw Zoon mijn baken zijn,
help me recht te staan.

Neem mijn gaven, mijn talent,
neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot,
dat ik word en ben.

 

Zingen: NL 345: 3 God, die uw woord gegeven

 

Gebed 

 

Zingen: NL 538: 1 en 2 Een mens te zijn op aarde


Schriftlezing: Exodus 3: 1-15

 

Zingen: NL 538: 3 en 4  Een mens te zijn op aarde

 

Moment voor jong en oud

Hier graag de platen van Mozes  laten zien

Zingen: NL 941: 1 en 4 Waarom moest ik uw stem verstaan?

 

Preek       

 

Orgelspel

 

Zingen:  Iona 40/Hemelhoog 386

 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

      1. Gebeden afgesloten met het Onze Vader

 

      1. Collecte

 

Slotlied: NL 825: 1 en 7 De wereld is van Hem vervuld

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond