Jutrijp-Hommerts, zevende zondag na Epifanie, 23 februari 2020

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: dhr. K. Booy, liturgische kleur: groen

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 71: 1 en 2

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 281: 1, 2 en 5 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

Gebed om ontferming

 

Zingen: NL 281: 6, 7 en 10 De zon straalt van uw aangezicht

 

      1. Gebed 

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 321: 1, 2, 3 Niet als een storm, als een vloed

 

Schriftlezing: Ex 2: 11-25

 

Zingen:  NL 321: 4 en 5 Kinderen, armen van geest

 

Schriftlezing: Matt 11: 25-30

 

Zingen:  NL 321: 6 en 7 Niet in het graf van voorbij

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: Gezang 107: 1, 2 en 4 LvdK

 

Wie zich hovaardig heffen,

die zal God wederstaan,

maar wie zachtmoedig leven,

ziet Hij genadig aan.

Daarom, houdt u gereed,

voegt u gewillig samen,

elkander onderdanig,

ootmoedigheid uw kleed.

 

Zo buigt u dan terneder

en kust de hand van God

die krachtig is en teder

en klaagt Hem al uw nood,

opdat Hij u verhoogt

wanneer de dag zal dagen,

dat alles is voldragen,

de ochtend van de oogst.

 

De God aller genade

die u geroepen heeft,

die zal u wel bewaren,

zo waar Hij eeuwig leeft.

Lijdt nog een kleine tijd,

God zal u niet begeven,

Hij staaft en sterkt uw leven,

en geeft u zekerheid.

 

Dankgebed en voorbeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied : NL 838: 1 en 4  O grote God die liefde zijt

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

 

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond