Elke eerste zondag van de maand is er Pitstop: een dienst voor jong en oud, helemaal anders en verrassend. Elke Pitstop begint met samen koffiedrinken om 10.30 uur in de Johannes de Doperkerk. Vanaf 11.00 uur is er een half uur waarin we samen op een creatieve manier bezig zijn met een bijbelverhaal of een bijbels thema. Pitstop wordt door een groep gemeenteleden samen met de dominee voorbereid.

Op de andere zondagen is er een meer traditionele dienst, waarin een predikant voorgaat. We zingen en bidden samen, we lezen uit de Schriften en er is een preek. We gebruiken hierbij het Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk.

Diensten

 • zondag 10 maart - 9.30 uur

  voorganger        ds. F. de Hoop

  organist              Frans v.d. Hauw

  koster                 Hans en Jeltje v.d. Hoek

  bijzonderheden: 2e zondag 40 dagentijd

   
 • woensdag 13 maart - 19.30 uur

  voorgangers   - ringpredikanten

  bijzonderheden: Biddag voor gewas en arbeid.