Zondag 7 maart – PIT-stop

11.00 uur        dhr. R. Bergsma

Collecte          Zending

Woensdag 10 maart

19.30 uur        ds. R. Bosman en mw. D. Kisjes

Collecte          40-dagenproject Ghana

Zondag 14 maart

9.30 uur          mw. D. Kisjes – de Vries, Heeg      

Collecte          binnenlands diaconaat

Zondag 21 maart

9.30 uur          ds. H. Gileam, Pingjum

Collecte          werelddiaconaat

Zondag 28 maart

9.30 uur          mw. J. Hania, Sneek

Collecte          Kerk

Bij de diensten

Wij blijven de komende diensten nog steeds online vieren. Hoewel er enige versoepelingen mogelijk zijn, kiezen wij voor de voorzichtige weg, want hoe vervelend is het als we nu weer meegaan in het advies om met max. 30 mensen samen te komen, en we moeten dat over een paar weken weer terugdraaien. De hoeveelheid besmettingen baart ons nog steeds zorgen, we zijn er nog niet. Mocht er tussentijds iets veranderen, dan krijgt u daar bericht van. Wij zijn blij dat er veel gekeken wordt naar onze vieringen, dit kunnen we zien bij de registratie van kerkdienstgemist.

Op 7 maart is er weer een PIT-stop, niet op de manier die we zo graag willen, met spel en beweging, maar toch is het mooi om te zien dat de voorbereidingscommissie elke keer toch weer iets bedenkt! Dit keer toch interactie middels een Paasquiz! 10 maart om 19.30 uur is de Bidstond-viering, gezamenlijk met Heeg en Woudsend. De komende zondagen zijn de bezinningsdagen in de 40-dagentijd.  De diensten in de Stille Week komen in het volgende ringblad, want 1 april is het Witte Donderdag en dan komt het ringblad weer uit.

 

Biddag voor Gewas en Arbeid woensdag 10 maart

Zoals we de laatste jaren gewend zijn, vieren we Dank- en Biddag voor Gewas en Arbeid samen met de gemeenten Heeg en Hommerts- Jutrijp. Inmiddels is de gemeente Hommerts-Jutrijp vacant door het vertrek van ds. Froukje de Hoop en is ds. Annelieke Warnar-van de Berg met zwangersschapsverlof.

De dienst die in Heeg staat gepland dit voorjaar gaat gewoon door en is online te volgen via www.youtube.com – in zoekvenster invullen: Protestantse Gemeente Heeg. En dan de juiste datum aanklikken. Ds. Do Kisjes-de Vries, ouderenpastor PG Heeg en waarnemend tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Annelieke,

heeft de dienst voorbereid met ds. Renske Bosman-Romkema. We houden letterlijk even afstand van elkaar maar zijn verbonden in Christus en hopen en vertrouwen dat we

in de herfst weer samen mogen vieren in Hommerts-Jutrijp.  

Ondanks de berichtgeving vanuit de landelijke kerk over versoepeling van regels met betrekking tot vieren met gemeenteleden is besloten dat we Biddag nog online vieren gezien wij aan drie gemeenten recht willen doen.

Uit de kerkenraad

Momenteel vergaderen we digitaal en zo hebben we toch contact met elkaar en kunnen we alle kerkelijke zaken met elkaar overleggen. Ook hadden we in  november al een “heidag” belegd, maar dat kon ook niet doorgaan. Onder “heidag” verstaan we een bezinningsdag over diverse onderwerpen waar we op een kerkenraadsvergadering niet aan toe komen. Op dit moment belangrijk, omdat wij als vacante gemeente vooruit moeten kijken naar de toekomst, hoe zit het met ons beleidsplan, moeten we bijsturen, aanvullen of afschalen, hoe willen en kunnen we gestalte geven aan de gemeente en haar kerk, zaken die we helder moeten hebben voordat we een duidelijke profielschets kunnen maken voor een nieuw te beroepen predikant. Deze ‘heidag” houden we momenteel ook digitaal, want het beroepingswerk moet doorgaan. Hieronder leest u ook hoe Geertje van der Meer zich voorstelt als kerkelijk werker. Welkom Geertje!

 

Voorstellen van kerkelijk werker Geertje van der Meer

Beste lezers, 

Sinds 1 maart ben ik werkzaam als kerkelijk werker in deze gemeente. Het is de bedoeling dat ik in jullie kerkelijke gemeente werkzaam ben tot er een nieuwe predikant is gevonden. De kerkenraad schat in dat dit ongeveer een jaar kan duren. Ik ben dus een soort van overbruggingsfiguur. Dat lijkt een ondankbare taak maar zo zie ik dat niet. Tot 1 januari jl. werkte ik voor de Prot. Gemeente van Easterein ook een vacante periode. In die tijd leerde ik vele aspecten van het gemeentewerk kennen. Vaak krijgen kerkelijk werkers één taak of leeftijdsgroep toebedeeld maar wanneer je een tijdje op een vacante gemeente mag passen, kom je van alles tegen. Ik houd wel van dergelijke dynamiek en afwisseling. 

Toen de scriba van deze gemeente me belde met het verzoek te helpen in de vacante periode was ik daarom redelijk snel om. Bovendien kan ik nog wel een paar uren gebruiken als aanvulling op mijn contract van tien uur bij de Prot. Gem. Op ‘e Noed (St. Nicolaasga, Tjerkgaast en Idskenhuizen). Maar wat ik nog leuker vind is dat ik redelijk bekend ben met de Hommerts vanuit mijn jongere jaren. Vele namen die in de gesprekken met het moderamen de revue passeerden, herkende ik.

Ik ben geboren in Heeg (daar woont mijn moeder nog en een jongere broer met zijn gezin). Zelf woon ik inmiddels alweer meer dan twintig jaar in Wirdum. Ik ben getrouwd met Michel van Vierzen, Michel is docent maatschappijleer en geschiedenis en geeft les op het Leeuwarder Lyceum. We hebben een zoon, Sybren. Hij is negentien jaar en zit in het eerste jaar van de HBO studie Vastgoed en Makelaardij en houdt van vechtsporten. Mijn man en zoon zijn beiden katholiek en daar krijg ik dan ook het nodige van mee. Best interessant.

Ik ben opgeleid als jeugdwelzijnswerker en heb verschillende werkzaamheden gedaan in mijn leven. Van groepsleider tot binnendienstmedewerker tot consulent bij een gastouderbureau. Op zeker moment raakte ik uit het werk en toen was voor mij de tijd rijp om het over een andere boeg te gooien. In 2012 ben ik begonnen met de deeltijdopleiding HBO godsdienst en pastoraal werk aan Windesheim in Zwolle. In 2018 studeerde ik af. Vanaf 2016 heb ik voor diverse gemeenten gewerkt en heb zodoende al een aantal jaren ervaring opgedaan.

Ik ben voor acht uur per week aangesteld. Met de kerkenraad is afgesproken dat ik vooral mensen bezoek die wel wat (geestelijke) aandacht kunnen gebruiken. Daarnaast ben ik beschikbaar voor het leiden van afscheidsdiensten en zien we wel waar ik nog meer bij kan helpen.

Ik zal op woensdag vaak in Hommerts-Jutrijp zijn. Dat wordt mijn bezoekdag maar indien nodig kan ik daar van afwijken. Voor de rest van de week kunnen jullie me altijd bellen of een berichtje of een mail sturen.

Beste mensen, ik zie er naar uit om een tijdje met jullie op te trekken. Dit alles in een gelovig zoeken naar Gods rijk, met hoop op die toekomst en liefde voor dit ideaal en voor elkaar.

Geertje van der Meer

Tel. 06-42623575 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verzoeknummers

In het vorige ringblad vroegen we u om “verzoeknummers” te sturen, die dan na de dienst worden vertoond. Daar komen mooie reacties op. Doet u ook mee? Stuur uw verzoekje, een youtube filmpje of een muziekstuk, naar Sjoerd Huitema (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Collecten

14 maart Binnenlands Diaconaat

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.

21 maart Werelddiaconaat

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Kerkrentmeesters

Herinnering Kerkbalans

Graag willen we u even herinneren aan de actie Kerkbalans.

Een aantal weken terug is de envelop rondgebracht met een verzoek tot bijdrage aan de Kerkbalans.

Anders dan vorige jaren is deze niet  weer opgehaald. 

Vanwege de Corona is gevraagd de ingevulde envelop zelf naar een verzamel adres te brengen. 

Voor degene die dit nog niet heeft gedaan, vragen we dit alsnog te doen.

De namen van de inleveradressen zijn in de brief genoemd.

Wanneer deze adressen niet meer bekend zijn, kunt u contact opnemen met iemand van de Kerkrentmeesters . Nog even langsbrengen mag dan natuurlijk ook.

Wilt u nog even kijken ???

Goeie

De middelbare scholen gaan weer (deels) open! Dat is het nieuws waar ik al weken op zat te wachten. Ik gun de jongeren natuurlijk dat ze elkaar weer op school kunnen treffen en dat ze niet steeds achter een scherm hoeven te zitten, maar ik ben ook vooral blij dat ons jeugdwerk nu voorzichtig weer kan opstarten. Ik heb altijd dezelfde richtlijnen aangehouden als de middelbare scholen; zijn zij dicht, dan roep ik de jongeren ook niet samen, maar zijn zij open, dan kan ik ook weer wat ondernemen. Aangezien de scholen nu deels open gaan, zal ik ook ‘deels’ opstarten, door erg voorzichtig te zijn en niet meteen van alles te organiseren.

Maar Flits kan weer in de kerk gehouden worden. We hebben nu een paar keer via beeldbellen geflitst, en het was moeizaam. Het was leuk om elkaar even te zien en we konden wat spelletjes bedenken om met elkaar te doen, maar het had een hele andere vibe. Dinsdag 9 maart is er weer Flits in de kerk. Om 17:00 voor de jongeren van groep 8-klas 2 en om 20:15 voor de jongeren van klas 3+. En aangezien we weer een beetje opstarten, is dit misschien een goed moment om aan te schuiven als je nog geen vaste Flitser bent? :) Uiteraard houden we onderling goed afstand. Dat kan goed, want we zitten in de grote kerkzaal.

Dan nog wat anders: de Pitstopdienst van 7 maart zou onder normale omstandigheden de schoolgezinsdienst zijn geweest, die we elk jaar samen met de school organiseren. Maar vanwege dit gekke jaar en de beperkte mogelijkheden zien we daar dit jaar vanaf. Dat betekent dat de dienst een ‘gewone’ Pitstop wordt. Maar dit wordt een leuke! We gaan een heuse Paasquiz doen met elkaar. Digitaal bij zijn dus! Zondag om 11:00 zenden we de dienst uit.

Tot slot: ik ga het de jongeren nog rechtstreeks vragen, maar ook even via deze weg: ben je goed met Powerpoint en vind je het leuk om daar wat creatief mee bezig te zijn? Laat dat dan even aan me weten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan neem ik even contact met je op!

Diensten

 • Zondag 18 april - 9.30 uur

  voorganger:  pastor. S. Draisma - Sneek

  organist:       H. Jaasma

  koster:          W. Abma

   
 • zondag 25 april - 9.30 uur

  voorganger:  ds. W. Hordijk - Lemmer

  organist:        K. Booy

  koster:           J. v.d. Goot