Zondag 7 juli

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Diaconie

Zondag 14 juli

9.30 uur          ds. T. de Heer, Oosterzee

Collecte                      KRM: eigen gemeente

Zondag 21 juli

9.30 uur          ds. W. Warnar, Heeg

Collecte          KRM: eigen gemeente

Zondag 28 juli           Fryske Tsjinst

9.30 uur          dhr. H. Giliam, Pingjum

Collecte          Diaconie: eigen werk

Zondag 4 aug

9.30 uur          ds. P. Boomsma, Koudum

Collecte          KRM: eigen gemeente

Zondag 11 aug

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Werelddiaconaat

Zondag 18 aug          Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Diaconie: eigen werk

Zondag 25 augustus

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie: eigen werk

Bij de diensten

Tijdens de maanden juli en augustus is er zoals gebruikelijk geen Pitstop. Dat betekent dat alle diensten de komende maanden om 9.30 uur in het dorpshuis zijn. We hopen op goede vieringen.

Vaak worden deze zomermaanden beleefd als het ‘komkommerseizoen’. Er zijn minder mensen in de diensten en er gebeurt niet veel. Maar juist die rust kan ons helpen om stil te worden voor God en nieuwe kracht te vinden voor alles wat er zoal voorvalt in een mensenleven. Ik zelf ben vier zondagen afwezig i.v.m. mijn vakantie. In geval van vragen of spoedgevallen kunt u terecht bij Sybren Salverda, onze voorzitter.

Internet en kerktelefoon

Het is fijn dat de diensten sinds kort ook weer mee te vieren zijn via het internet. Dat was sinds Pasen niet mogelijk omdat we niet in de kerk samenkomen, maar nu is de verbinding weer hersteld. Dank aan hen die zich hiervoor hebben ingezet.

Startzondag op 1 september

Op zondag 1 september a.s. houden we de eerste Pitstop van het nieuwe seizoen. Dit is dan tegelijk ook onze startzondag. We gaan er een uitje van maken. We hopen op goed weer en gaan met een paar grote boten naar een eiland in de Fluessen. Daar is dan een gezamenlijk programma rondom een thema. Rond 14.00 uur zijn we klaar met het officiele deel, maar wie langer wil blijven of wil zeilen kan de hele middag nog verder genieten. Voor de lunch wordt gezorgd, maar we zoeken nog wel een paar mensen om deze mee te helpen organiseren. Misschien iets voor u? Graag opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Joan, Tjerk of Sybren. En laat het ook even weten als u zelf kunt zeilen. Voor opgave en verdere details ontvangt u nog een flyer!

Opbrengst Collecte Tentdienst 23 juni

Tijdens de tentdienst van 23 juni jl. zamelden we geld in voor de pre-school die door de Mayana Mpora Foundation is gestart in Kavango, een van de armste streken in Namibië. Die collecte heeft 200,- euro opgebracht en dat geld is inmiddels overgemaakt naar de stichting. Hartelijk dank allen die een steentje hebben bijgedragen.

Collectes

7 juli: Vakantiepret voor kans arme kinderen

Vakantiepret voor kinderen in armoede De collecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas. Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan de collecte.

11 augustus: Werelddiaconaat

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Nieuws uit de kerkenraad

De laatste reguliere kerkenraadsvergadering van dit seizoen ging voor een groot gedeelte over de voortgang van de renovatie van de kerk. Die verloopt tot nu toe gelukkig voorspoedig en we hopen dat deze trend zich voortzet. U hebt natuurlijk al gezien dat de steigers buiten weg zijn en dat de buitenkant van de kerk klaar is. Ondertussen zijn ook de ramen aan de binnenkant klaar en momenteel is men met de wc’s bezig. Nadat de banken eruit waren gehaald, is de oude vloer weer tevoorschijn gekomen en er is besloten om deze op te knappen en te verven. In de loop van de zomer gaan we dan aan de gang met het uitkiezen van het meubilair en de gordijnen. Omdat er steeds veel werk is, hebben we besloten dat we deze zomer ook twee keer als kerkenraad bij elkaar komen en wel op 15 juli en 17 augustus. Zo blijven we op de hoogte van de stand van zaken en staan de kerkrentmeesters er niet alleen voor. Dit is nog belangrijker omdat Klaas Kooistra deze week een operatie moet ondergaan, waardoor hij een tijdje uit de running is. Gelukkig heeft Ynze van de Valk toegezegd om tijdens de afwezigheid van Klaas Kooistra extra mee te helpen en mee te denken. Daar zijn we erg blij mee en we wensen Klaas natuurlijk veel sterkte en beterschap toe.

Rest mij nog u allen een goede vakantie toe te wensen, ook namens de kerkenraad,

met een vriendelijke groet, Sybren Salverda.

Goeie

Nog even een laatste update vanuit ons jeugdwerk voordat we echt de vakantie ingaan. Allereerst kijk ik nog even trots terug op het stukje van groep 8 tijdens de tentdienst. Het was even doorzetten in de voorbereiding, maar het eindresultaat was tof. Goed gedaan groep 8ers!

Zoals in het vorige ringblad al stond, gaat er een heuse lanparty komen. De datum daarvoor is ondertussen bekend: woensdag 10 juli (20:00). Als het goed is heeft iedereen de uitnodiging hiervoor gekregen. Mocht je vergeten zijn te antwoorden, maar wel graag willen aanschuiven, laat het dan z.s.m. weten. Ik reken qua locatie op hoeveel mensen zich nu hebben opgegeven, dus er kunnen niet heel veel onaangekondigde mensen bij. Hoe eerder je het laat weten, hoe groter de kans dat het gewoon kan.

Dan nog wat anders: volgend jaar gaan we weer verder met Flits (groep 8 + klas 1) en een groep daarboven (klas 2 en 3) die nog een naam moet krijgen. Ik ben nog op zoek naar volwassen gemeenteleden die het leuk zouden vinden om mij hiermee te helpen. Het gaat dan om één avond in de twee weken, met geringe voorbereiding. Zo’n avond bestaat meestal uit 50% Bijbel/thema en 50% ontspanning. Het zou heel fijn zijn als ik hierbij wat hulp krijg! Je zou dan samen met mij zo’n avond leiden. Voor info, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tot slot alvast de aankondiging dat een reis naar het jongerenklooster in Taizé in de steigers staat voor de komende herfstvakantie. Nadere info volgt, maar als dit interessant klinkt, plan dan niet je hele herfstvakantie vol!

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 9 augustus is er weer een moment van stilte en gebed in de pastorie om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 6 september.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst