Zondag 6 okt            Pitstop “Een goed verhaal?!

10.30 uur        De koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Kerk en Israël

Zondag 13 okt          

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Werelddiaconaat

Zondag 20 okt

9.30 uur          ds. T.T. Osinga, Franeker

Collecte          Kerk

Zondag 27 okt

9.30 uur          ds. R. Praamsma, Tjalleberd-De Knipe

Collecte          Nederlands Bijbelgenootschap

Terugblik: Startzondag op 1 september

Wat hebben we een mooie Startzondag gehad! Het weer leek nog wat somber toen we naar Elahuizen vertrokken, maar eenmaal op het eiland kwam de zon stralend te voorschijn en kon de jeugd zelfs zwemmen. We stonden stil bij het Goede verhaal van God, probeerden zonder begeleiding te zingen (hetgeen best goed lukte) en deden samen een spel, waarbij we een wachtwoord moesten zien te vinden. Dat hadden we nodig om weer van het eiland af te mogen en gelukkig was Sybren niet heel erg streng, zodat elke groep er tenslotte in slaagde. Van vieren en spelen krijg je trek en we lieten ons de afsluitende BBQ dan ook erg goed smaken. En toen was er voor wie dat wilde ook nog zeilen. Dank jullie wel, Joan, Douwe, Tjerk en Sybren voor deze geweldige start van ons seizoen. Het is in elk geval goed begonnen!

Bij de diensten

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen. In de Pitstop van 6 okt. gaan we hiermee aan de slag. Dat weekend zijn er ook twee theologiestudenten uit Zevenburgen (Roemenië) te gast in onze gemeente. Zij komen zeker naar de Pitstop en spreken goed Engels. Het is altijd leuk als u een praatje met hen probeert te maken.

Op zondag 13 okt. vervolgen we onze serie over David. We lezen 1 Sam 19: 10 -17. Op zondag 20 okt. is ds. T.T. Osinga, uit Franeker onze gastvoorganger en op 27 okt. verwelkomen we ds. R. Praamsma.

Nieuws uit de kerkenraad

Gemeenteavond op 22 oktober

U bent gewend om rond deze tijd een persoonlijke uitnodiging in de bus te krijgen voor onze jaarlijkse gemeenteavond. Maar door de verbouwing van de kerk en de vacatures in de kerkenraad hebben we besloten om u dit keer via het ringblad, de mail, de app en een bericht op onze website uit te nodigen.

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 22 okt. in het dorpshuis. Deze begint om 19.45 uur. Op het programma staan de bespreking van de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters, de diaconie, de evangelisatie- en de zendingscommissie en de stand van zaken rondom de renovatie van de kerk. Na afloop is er voor wie dat wil de gelegenheid om nog even gezellig na te praten. Op zondag 13 en 20 okt. a.s. liggen voor geïnteresseerden de beschikbare financiële verslagen en de notulen van de voorgaande gemeenteavond in het dorpshuis om mee te nemen. De gehele jaarrekening van de kerkrentmeesters ligt tussen 15-22 okt. ter inzage ligt bij de Sjoerd Huitema. Mocht u vragen hebben over de financiële verslagen of bepaalde punten op de agenda missen, dan verzoeken wij u deze vóór dinsdag 15 oktober in te leveren bij ds. Froukje de Hoop. Als u niet in de gelegenheid bent om de verslagen en notulen vanuit het dorpshuis mee te nemen of vervoer nodig hebt op die avond, dan kunt u dit ook bij ds. de Hoop aangeven. Wij hopen velen van u te ontmoeten op 22 okt. a.s.

Ambtsdragers

Het is nog niet zover, maar in januari nemen een aantal mensen in de huidige kerkenraad afscheid als ambtsdrager. Daarom wij op zoek zijn naar mensen die het stokje over willen nemen. Wilt u iemand aanbevelen of bent u zelf bereid om ambtsdrager te worden, neem dan contact op met iemand van de kerkenraad. En we willen u ook vragen om met ons te bidden voor nieuwe mensen.

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad, Sybren Salverda.

Ouderenbezoek 2019-2020

Het bezoekwerk door onze ouderen-bezoekers gaat weer van start. We hebben momenteel 22 adressen en 15 bezoekers. Joukje Harders stopt er mee, na 11 jaar! Joukje, hartelijk bedankt. Willie Haag is erbij gekomen. Gedurende de wintermaanden kunt u dus af en toe een bezoekje verwachten. Staat uw adres er nog niet bij en wilt u ook bezoek namens de kerk ontvangen, meld u dan aan. Of als u zelf bezoeker wilt worden, ook dan van harte welkom. Zo kunnen we met elkaar de contacten onderhouden en omzien naar elkaar. De ervaring leert dat zowel de bezoekers als de bezochte gemeenteleden het een fijne manier vinden om met elkaar in gesprek te blijven.

Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met één van de wijkteam-leden, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het wijkteam F. de Hoop, Tj. Viersen, H. Dijkstra, J. Gaastra, E. van Os

Van harte gefeliciteerd!

Afgelopen maand kregen we een uitnodiging van de Gereformeerde Kerk van Woubrugge. Op zondag 29 september is ds. Carolina Koops bevestigd als predikant van die gemeente. Van harte gefeliciteerd en vele gezegende jaren toegewenst op je nieuwe plekje! Het nieuwe adres van Peter en Carolina Koops-Verdoes is Van Hemessenkade 37, 2481 BH Woubrugge.

Nieuws van Passage-christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Het doek valt voor Passage…. De vrouwenvereniging in ons dorp houdt op te bestaan. Na 68 jaar actief te zijn geweest valt het doek. Het is een mooie tijd geweest, er zijn veel contacten tot stand gekomen, er is veel samen beleefd, lief en leed gedeeld, ontmoeting en ontspanning geweest, maar toch is het einde daar. Met een beetje pijn in het hart maar ook met een dankbaar terugzien wat Passage ons allemaal heeft gebracht willen wij op een vrolijke wijze afscheid nemen met een feestavond in het Dorpshuis op 10 oktober a.s. De cabaretgroep Blikstiender zal deze avond voor ons optreden. Meer hierover leest u in de dorpskrant of op de flyer die verspreid zal worden.

Namens het bestuur van Passage, Els van Os

Collectes

6 oktober: Kerk en Israël

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De PKN onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden.

13 oktober: Diaconie: Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Beste dorpsgenoten en inwoners van omliggende dorpen,

Jaren kon u kleding, lakens, schoenen ed. bij ons brengen voor ‘Zending over grenzen’. Ongeveer twee keer per jaar werden de verzamelde goederen opgehaald en vervoerd naar gebieden waar ‘Zending over grenzen’ actief is. Vanwege onze verhuizing stoppen wij per januari met inzamelen. Is er misschien iemand anders die het over zou willen nemen? De ruimte die nodig is, is ongeveer 2 bij 3 meter. Heeft u interesse dan kunt u bellen met ons of Zending over grenzen. Nienke en Jacob de Boer, Binnepaed 12, tel 06-23917268.

Goeie

In het vorige ringblad schreef ik over de reis naar het jongerenklooster in Taizé die gepland staat. Ik ben erg blij om te kunnen schrijven dat er jongeren uit ons dorp mee gaan in oktober! De officiële aanmeldingstermijn is nu afgelopen, maar mocht je écht nog graag mee willen, stuur me dan even een berichtje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan kijken we even over er wat te regelen is. Vast wel!

Ik ben erg benieuwd hoe de Taizéreis gaat zijn. Het schijnt een hele speciale plek te zijn, een plek waar mensen niet onaangeraakt vandaan komen. Laten we bidden dat het ook voor deze groep een onvergetelijke trip zal zijn.

Dan een bericht aan de volwassenen: als je dit leest is Flits weer begonnen en staan er ook andere dingen op het punt te beginnen. Ik heb alleen nog geen mensen gevonden die mij willen helpen bij de jeugdactiviteiten. Daarom hier de oproep: lijkt het je leuk om op één of andere manier, hetzij eenmalig hetzij regelmatig, bij te dragen aan het jongerenwerk in onze gemeente; laat mij dat dan weten! Specifiek zoek ik nog mensen die een uurtje kunnen sparen op de dinsdagavond, eens in de twee weken, om met mij Flits te leiden. Minimale voorbereiding en een leuke tijd met een groep jongeren, het is echt geen straf om daaraan mee te doen. En je helpt mij er enorm mee! Dus alsjeblieft; stuur me een berichtje als je dit eens zou willen proberen.

Dan nog een oproepje: vorig jaar heb ik met een aantal muzikale vrienden een adventsconcert/dienst georganiseerd. Dat is toen allemaal wat last-minute georganiseerd omdat het een spontaan idee was, en de reacties waren vrij positief! Daarom willen we kijken of we zoiets weer kunnen organiseren, opnieuw in de adventsweken richting kerst. Maar het zou leuk zijn als we dit keer wat meer in samenwerking met gemeenteleden tot een invulling kunnen komen. Daarom de vraag: was je vorig jaar bij het adventsconcert en/of had je een mening over hoe dat georganiseerd en ingevuld kan worden, laat het me dan even weten. Alle feedback en ideeën zijn welkom, dan kijken wij wel wat we in kunnen passen. Meer nieuws volgt binnenkort.

Groetnis, Rob

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 4 oktober is er een moment van stilte en gebed in de pastorie om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op 1 november.

Kring jonge gemeenteleden

Op maandagavond 28 oktober komt de kring van jonge gemeenteleden bij elkaar in de pastorie. We beginnen om 20 uur.

VakantieKinderleerhuis

Het vakantie kinderleerhuis voor groep 4 en 5 is op donderdagmiddag 24 oktober van 13.30-14.30 uur en gaat over David en Goliath. We gaan knutselen, naar een verhaal luisteren en spelletjes doen. Voor meer info en vragen kunt u bij ds. de Hoop terecht.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst