Zondag 3 nov Pitstop in het teken van Taizé

10.00 uur        Verzamelen bij het dorpshuis, vandaar samen naar de kerk

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Zending

Woensdag 6 nov       Dankstond

Gezamenlijke dienst in Heeg, Ichthuskerk

19.30 uur        ds. A. Warnar-van den Berg, pastor L. Andel, ds. F. de Hoop

Collecte          1. Vakantie mensen met kleine beurs 2. Kosten dienst

Koffiedrinken na afloop

Zondag 10 nov          Fryske Tsjinst

9.30 uur          dhr. H. Giliam, Pingjum

Collecte                      Dorpskerken: steun voor kleine gemeenschappen

Zondag 17 nov          Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Diaconie

Zondag 24 nov          Eeuwigheidszondag

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Pastoraat

Bij de diensten

De Pitstop van 3 november is de eerste dienst in onze (ver)nieuwde kerk. Zie bij nieuws uit de kerkenraad over hoe we dat gaan doen. Het thema is Taizé n.a.v. de reis die twee van onze jongeren maakten. Op zondag 10 november is er een Fryske Tsjinst waarin dhr. H. Giliam voor gaat en op zondag 17 november vieren voor de eerste maal het Heilig Avondmaal in onze vernieuwde kerk. Dat zal nog wel even wennen zijn, omdat alles nu anders is, maar het is tegelijkertijd een dienst om naar uit te zien!

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd. Het is de zondag waarop we de namen noemen van de gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden en de namen van hen die vanuit onze kerk begraven zijn. Bij elke naam die we noemen, ontsteken we een kaars aan de Paaskaars. Dit doen we in het vertrouwen dat het Licht van Christus sterker is dan de dood. Daarnaast is er ook gelegenheid om persoonlijk een lichtje aan te steken voor iemand die we missen of die we wat meer licht zouden gunnen in het leven. De nabestaanden van hen, wiens naam wij noemen, worden voor deze dienst per brief uitgenodigd. Dit jaar gedenken wij:

Trijntje Bouma-de Jong, overleden 11 december 2018 – 87 jaar

Botje Dijkstra-Bergsma, overleden 8 januari 2019 – 74 jaar

Bokke van der Brug, overleden 20 april 2019 – 75 jaar

Jan. W. Dijkstra, overleden 25 april 2019 – 66 jaar

Geertje Yntema-Hazenberg, overleden 27 mei 2019 – 93 jaar

Truida (Truus) Bouma, overleden 20 juli 2019 – 89 jaar

Wietze Leo Wempe, overleden 26 juli 2019 – 80 jaar

Geert Jorritsma, overleden 2 augustus 2019 – 82 jaar

Dankdag voor gewas en arbeid

Zie de aankondiging achter op het ringblad voor verdere info. Wilt u het even aangeven als u vervoer nodig hebt?

Nieuws uit de kerkenraad

Terugblik gemeenteavond

Het was mooi om velen van u te ontmoeten op de gemeenteavond. En indrukwekkend om te zien hoeveel werk er verzet is in twee jaar tijd. Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen en bovenal dank aan God, die ons de kracht hiervoor gegeven heeft.

Autodienst

Tijdens de gemeenteavond werd het idee geopperd om een autodienst te organiseren voor hen , die niet zelf meer naar de kerk kunnen komen. Graag geven wij hier gehoor aan, als er behoefte aan is. Daarom de oproep: wilt u graag naar de kerkdienst komen zondagochtend, maar hebt u geen eigen vervoer, geef dat dan aan bij ds. de Hoop. Wij gaan dan ons best doen om een autodienst o.i.d. in het leven te roepen.

Terug naar de Kerk!

Ja en vanaf zondag 3 november is het weer mogelijk om onze diensten in de kerk te houden. Het is nog geen hele officiële opening (die is dit voorjaar gepland), want de binnenkant moet nog geverfd worden, maar natuurlijk laten we ook deze gelegenheid niet zomaar voorbij gaan. Om 10 uur verzamelen we ons in het dorpshuis, waar we samen bidden. Daarna wandelen we met de Paaskaars, de bijbel en de ponkjes naar onze vernieuwde kerk om ook daar onze dank te uiten door het zingen van een lied en een gebed. En dan is er koffie met wat lekkers erbij, kunnen er vragen gesteld worden en vieren we samen Pitstop. Voor wie het wandelen van het dorpshuis naar de kerk te ver is: u kunt gerust meteen naar de kerk gaan. Het is alleen maar mooi als er mensen zijn die ons opwachten.

Pitstop

Trijnilda de Boer heeft aangegeven dat zij stopt met de commissie voor de Pitstop. Natuurlijk vinden we dat jammer, maar dank je wel Trijnilda voor je inzet de afgelopen jaren. Voor alle creatieve ideeën en voor alle werkjes voor de kinderen. En je rollen in de diverse stukjes die er door de jaren heen opgevoerd zijn!

Dat betekent ook meteen dat de commissie versterking kan gebruiken. Mocht jij/u zin hebben om mee te doen, of een keertje willen komen kijken wat het inhoudt, neem dan contact op met de dominee of een ander lid van de commissie.

Ambtsdragers

Niet alleen de Pitstop commissie heeft versterking nodig, ook de kerkenraad kent een aantal vacatures. En dit wordt nog groter als in januari Tjerk Viersen, Joan van der Zee en Cor Bouma afscheid nemen als ambtsdrager. We zijn als kerkenraad al bij verschillende mensen geweest, maar hebben nog niemand gevonden. Wilt u hiervoor bidden? En als u suggesties hebt, dan horen we die ook graag.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad: Sybren Salverda

Collectes

3 november: Zending

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

6 november: Diaconie, eigen werk

10 november: voor kleine dorpskerken

Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen, en het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning zetten. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid

17 november: Diaconie, eigen werk

24 november: Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen, mensen die hun partner verloren zijn en migranten lijden er het vaakst onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte.

Goeie

Ik schrijf dit stukje op de avond voordat ik met 4 jongeren naar het jongerenklooster in Taizé, Frankijk vertrek. Twee van hen komen uit ons dorp! Wat tof dat ze zich hebben opgegeven, en ik ben erg benieuwd hoe we het samen gaan hebben. Wellicht voor herhaling vatbaar..?

Ik kan nog wat andere dingen aankondigen. Allereerst even een statusupdate over Flits. Voor de mensen die het niet kennen: Flits is een uurtje op dinsdagavond, eens in de twee weken, waarop jongeren samen komen om samen te kletsen over een onderwerp/Bijbelverhaal, wat te ondernemen en vaak ook een spelletje te doen. Altijd gezellig! Er lopen nu twee groepen: één groep voor groep 8 + klas 1 en een groep voor de andere klassen van de middelbare school. De jongere groep is op zo’n dinsdagavond als eerste aan de beurt (van 19:15 tot 20:15), en de oudere groep komt daarna (van 20:15 tot 21:15).

Het zou kunnen dat jij (of jouw kind) bij deze leeftijdscategorie hoort, maar dat dit nog niet bekend was. Als je je aan wilt sluiten, al is het maar voor een keertje, stuur me dan even een berichtje @ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! Of kom gewoon langs bij de komende keren Flits: op 5 en 19 november.

Ander nieuws: ook dit jaar gaan we weer meedoen aan Sirkelslag; de landelijke strijd tussen jongerengroepen van kerken. Vrijdagavond 15 november zijn jongeren van groep 6 t/m klas 1 welkom om mee te doen. Wel graag even opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verdere info volgt.

Tot slot: om dingen als Sirkelslag te organiseren heb ik mensen nodig die me willen helpen. Nu zijn er wel enkele betrokken leden die wel weer zouden willen helpen, maar die hebben al zoveel gedaan voor de jeugd van onze kerk. Het zou mooi zijn als er nu weer andere mensen opstaan om hun steentje bij te dragen, of ze nou zelf jongeren hebben rondlopen of niet. Dus vind u/jij het belangrijk dat onze jongeren naar activiteiten kunnen gaan van de kerk? Dat kunnen we samen regelen! Voor Sirkelslag zoek ik nog volwassenen om mee te helpen (avondje werk), maar als ik je ergens anders voor kan vragen, hoor ik dat ook graag.

Dat was het, op naar Taizé!

Groetnis, Rob

Zending 2019: Werk aan de winkel!

Uw vrije bijdrage voor de zending in 2019 wordt verdeeld over de doelen:

-       Syrie: Syrische kerken als bakens van hoop, via Kerk in Actie.

-       Nigeria: Vrede en veiligheid in Nigeriaanse dorpen, via Kerk in Actie.

-       India: Geen kinderarbeid in de textielindustrie. Deze actie was in samenwerking met de basisschool.

Denkt u alstublieft aan de vrijwillige bijdrage voor de zending.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer NL40 RABO 0328.8014.96 van de zendingscommissie Jutrijp-Hommerts. Uw steun blijft nodig, ook in 2019!

Of helpt u mee met onze inzamelacties?
U kunt uw postzegels, kaarten, mobieltjes, cartridges en oud/buitenlands geld inleveren bij Akke Wiersma, Jeltewei 92, Hommerts of afgeven in de kerk. De zendingscommissie zorgt ervoor dat de ingeleverde spullen bij Kerk in Actie worden ingeleverd. In 2018 bracht dit landelijk € 28.969,- op. Meer informatie over de inzamelacties van Kerk in Actie treft u aan op de website
www.kerkinactie.nl onder het kopje ‘Kom in Actie!’ kies ‘Acties’ en vervolgens ‘Organiseer een inzamelingsactie’. Het levert geld op, dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood hoop op een nieuwe toekomst te geven.

‘Vandaar’ is gestopt

Kerk in actie is gestopt met het speciale zendingsblad. De laatste jaren was de naam Vandaar al verdwenen en werden er themabladen uitgegeven. U kunt zich ook abonneren op het gratis magazine ‘Petrus’, met verhalen over geloof, hoop en liefde binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dit blad wordt via de post verspreid.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 1 november is er een moment van stilte en gebed in de pastorie om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op 26 november.

(Vakantie)Kinderleerhuis

Het vakantiekinderleerhuis was prachtig: eerst bekeken we het verhaal van David en Goliath, toen keken we hoe lang Goliath eigenlijk was en kwamen we erachter dat hij minstens twee keer zo lang was als de meesten van ons. Daarom viel het ook niet mee om hem om te gooien en ook het lopen op reuzenvoeten bleek moeilijker dan we dachten. Gelukkig ging het maken van een katapult wel erg goed en ook het maken én opeten van een Goliath/David snack was geen enkel probleem! Bedankt Boukje en Lianne voor jullie hulp en bedankt kinderen voor het meedoen.

Het kinderleerhuis voor groep 5 begint op donderdagmiddag 7 november in het dorpshuis. Op 14 november zijn we dan in de kerk en waarschijnlijk ook op 21 november. Elke middag duurt van 14.30-15.30 en alle kinderen van groep 5 zijn van harte welkom. Voor meer info en vragen kunt u bij ds. de Hoop terecht.

Tenslotte is er op donderdagmiddag 28 november voor alle kinderen van de basisschool een extra kinderleerhuis. Die middag gaan we samen een Adventskalender maken in het dorpshuis. Het begint meteen na schooltijd.

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag