Kerkdiensten        

Zondag 15 juli    Fryske tsjinst
9.30 uur        ds. W.T. Spoelstra
Collecte        Kerk
Kindernevendienst    Mirjam Dudok

Zondag 22 juli        
9.30 uur        ds. J. Winter - Rijswijk
Collecte        1. Diaconie (Voedselbank)  2. Kerk
Kindernevendienst    Jeltje v.d. Hoek

Zondag 29 juli        
9.30 uur        ds. W.F. Schot
Collecte        1. Diaconie 2. Kerk
Kindernevendienst    Marjan Jaarsma

Zondag 5 aug        
9.30 uur        ds. F. de Hoop    
Collecte        Zending
Kindernevendienst    Mirjam Dudok

Zondag 12 aug        
9.30 uur        ds. F. de Hoop    
Collecte        1. Diaconie (Voedselbank) 2. Kerk
Kindernevendienst    Karin Sijbranda

Zondag 19 aug        
9.30 uur        ds. A. Buijs – uitzending Radio Markant        
Collecte        Kerk in Actie/Zending
Kindernevendienst    Jeltje vd Hoek

Zondag 26 aug        
9.30 uur        ds. F. de Hoop
Collecte        Kerk
Kindernevendienst    Tietje Abma


Bij de diensten
Tijdens de vakantie zijn er veel gastpredikanten, maar op de zondagen dat ik zelf voorga gaan we verder met ons thema: het werk en de rol van de Heilige Geest. Zondag 5 augustus lezen we Rom.8:1-17. 12 augustus staat Galaten 5: 22 centraal en zondag 26 augustus gaan we in op het verhaal van Ananias en Saffira (Hand. 1-11).

Basiscursus Christelijk geloof
U hebt het al kunnen lezen in de Dorpskrant of horen in de tentdienst: dit najaar starten we een Alpha-cursus, die iedereen de mogelijkheid biedt om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. Bedoeld voor mensen die graag meer willen weten over het christelijk geloof én voor hen die hun kennis willen opfrissen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: “ Wie is Jezus?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat?”, “bijbellezen: waarom en hoe?”. De cursus omvat 10 dinsdagavonden, die elk om 19.00 uur starten met een warme maaltijd. Kom naar de introductieavond op 11 september 2012 om 20.00 uur in de Johannes de Doperkerk en beslis of het iets voor u is!

Startzondag
Het duurt niet lang meer en dan is het weer zover, dus noteer alvast in uw agenda: op zondag 23 september 2012 is de startzondag. Aanvangsstijd: 9:30.
Wat we gaan doen blijft nog even geheim, maar wel kunnen we alvast het volgende verklappen:
Bij warm weer, zwemkleding mee
Bij vriezend weer, schaatsen mee
Bij storm, elkaar vooral goed vasthouden én blijven vasthouden.
In het volgende ringblad zullen wij iets meer van de sluier oplichten.
U bent in elk geval van harte uitgenodigd!
De startzondagcommissie.

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)
In de vakantie zijn de momenten van stilte en gebed op vrijdag 3 en 31 aug. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en  er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen...

Doopdienst 21 oktober
We vermelden vast de Doopdienst van 21 oktober in dit ringblad. Eén ouderpaar heeft zich al aangemeld, maar mochten er nog meer zijn, dan kunt u dit doorgeven aan ds. Froukje de Hoop.

Bij de collectes van 22 juli en 12 augustus voor de Voedselbank Sneek
13 mei 2011 heeft de voedselbank Sneek-Wymbritseradiel haar eerste voedselpakketten kunnen uitreiken. Het werkterrein van de voedselbank is het gebied van de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (huishoudens die het voedsel nodig hebben) wordt op deze manier bij elkaar gebracht; een echte bank dus!
De voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Helaas komt dit door de voortdurende crisis hoe langer hoe meer voor en zal er in de nabije toekomst een nog groter beroep worden gedaan op de voedselbank. Om deze toenemende vraag op te vangen, om mensen in hun eerste levensbehoefte te laten voorzien is geld nodig. Vanuit onze gemeente, willen ook wij hier ons steentje aan bij dragen, want zelfs in ons rijke Nederland, dreigen hoe langer hoe meer mensen buiten de boot te vallen. Vanuit de diaconie bevelen wij deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Vanuit de zendingscommissie, bij de collectes van 5 en 19 augustus
Zending Hommerts/Jutrijp thema 2012:
Verspreiding van het Evangelie
Het vuur doorgeven en getuigen van Gods liefde in woord en daad!
Dit jaar doneren wij uw vrijwillige bijdrage aan vier concrete doelen, gesteund door Kerk In Actie.
1. Doorgeven van Gods Liefde in Cambodja: voorlichting aan kinderen in de dorpen van Cambodja.
2. Braillebijbels voor visueel gehandicapten in China: streven naar braillebijbels in alle talen!
3. Kinderbijbelweken voor Hongaarstalige kinderen in de overige Oost-Europese landen.
4. Ook wordt uw bijdrage gevraagd voor de Papua's, inwoners van voormalig Nieuw Guinea. Dit is een interactief project waar via de classis Sneek door diverse gemeenten aan wordt deelgenomen.
Uw bijdrage kunt u storten op banknummer 32.88.01.496 ovv zendingsbijdrage 2012.
Uw steun blijft nodig, ook in 2012!
Namens de zendingscommissie, Akke Wiersma.

Overzicht van de opbrengsten van de collectes door de Diaconie
18 maart 2012     De zorg delen (40-dagen project) € 107,56
25 maart 2012     Een vrouwelijke theoloog (40-dagen project) € 130,15
1 april 2012         Een thuis (40-dagen project) € 149,20
5 april 2012         St. Rusland Kinderhulp Tsjernobyl € 195,50
22 april 2012        eigen € 32,14
29 april 2012         Wings of Hope € 148,10
13 mei 2012         Fier Fryslân € 130,50
17 mei 2012         eigen € 42,98
27 mei 2012         MAF € 184,64
3 juni 2012         Werelddiakonaat  € 72,19
17 juni 2012         Gevangenenzorg in Nederland € 97,06
24 juni 2012         eigen € 52,75
Naast bovengenoemde opbrengsten hebben wij nog een gift ontvangen van € 500,00 met het verzoek deze door te geven aan de Stichting Sviatoslav uit Scharnegoutum. Hieraan hebben wij inmiddels gehoor gegeven. De opbrengst van de spaardoosjes was € 212,80 en de kokers en eters hebben € 210,-- gedoneerd voor het Papua project. Namens alle goede doelen willen wij u hartelijk bedanken voor uw gaven. Met uw steun krijgen zij weer een extra steuntje in de rug. Met vriendelijke groet
De Diaconie

Website
Onze kerkelijke website is ongeveer 6 jaar geleden opgezet door de fam. Bijlsma met ondersteuning van Heiko Harders. Eenvoudig begonnen bleek al gauw dat er veel op gekeken werd. Het aantal bezoekers per maand werd nauwkeurig bijgehouden en is wel eens rond de 2000  geweest. Het voorziet dus in een behoefte en dat is dan ook de reden om er mee door te gaan. Alle kerkelijke activiteiten, adresgegevens, commissies, wetenswaardigheden kunt u erop vinden. De fam. Bijlsma heeft aangegeven ermee te willen stoppen, dus gezocht naar opvolgers voor hen en die ook gevonden in Harm Richard Stremler en Sybren Salverda. Zij willen ervoor zorgen dat de site up-to-date blijft, maar dat kan niet zonder inzet van kerkenraads- en gemeenteleden. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er steeds weer nieuwe copij aangeleverd wordt, foto’s worden gemaakt van speciale gebeurtenissen , zodat de „webmasters” de site actueel kunnen houden.
Ook vanaf deze plaats een welgemeend „dank-je-wel” aan Johannes en Teatske voor het vele werk dat jullie hiervoor gedaan hebben. En natuurlijk succes gewenst voor Harm Richard en Sybren!

Kerkenpad – Activiteit voor project Papua op 8 september
Nog even ter herinnering. Van 21 juli t/m 8 sept. is onze kerk iedere zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 open voor bezichtiging. Op 8 september is het orgeldag en organiseert de diaconie een “Fancy Fair” voor het  project Papua Interactief. Er zijn al aanmeldingen binnen van creatieve gemeenteleden die iets leuks willen maken om te verkopen, maar ook als u niet zo creatief bent, een gekocht kadootje, een gebakken appeltaart of cake is ook welkom om te verkopen of te verloten. Geeft u even door aan de diakonie wat uw inbreng is?

Maatschappelijke stage
Vanaf 2011-2012 zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht om minimaal 30 uur vrijwilligers werk te doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Ook in onze gemeente is het mogelijk om je maatschappelijke stage te doen. Er zijn mogelijkheden o.a. binnen het jeugdwerk en de kinderkerk. Mocht je belangstelling hebben, kijk dan op www.keiindemaatschappij.nl onder Jutrijp-Hommerts of informeer bij de dominee.  

Kinderkerk
Op 24 juni was er weer kinderkerk met als thema: “bang”
We zijn begonnen met een gebed. Daarna hebben we het lied dank U voor deze nieuwe morgen gezongen. We hebben een verhaal gehoord dat ging over Jezus die met zijn vrienden het meer over wilde steken. Het was een rustige avond maar plotseling begon het hard te waaien. De vrienden van Jezus werden vreselijk bang. ‘Waar is Jezus?’ zeiden ze. ‘Kijk daar voorin de boot ligt Jezus te slapen.’ Ze maakten Jezus wakker. Heb toch vertouwen in de Heer. Jezus zei: ‘wind wordt stil’. En de wind ging liggen.
We hebben de kinderen gevraagd of ze ook wel eens bang zijn. Er waren een paar die nergens bang voor zijn , maar er waren ook kinderen die wel ergens bang voor zijn. De één was bang voor onweer, de ander in het donker. En wat doe je dan? Dan ga je naar je ouders toe. Of je doet een lichtje aan. Daarom hebben we stormlantaarntjes gemaakt. Dan heb je altijd een lichtje voor als het donker wordt en dan hoef je niet meer bang te zijn. Het was een leuke morgen.
Henrita vd Hoek en Wiepkje Visser

Op 30 september gaan we weer van start met een leuke activiteit.
Schrijf het vast in je agenda want die zondag hebben we van 13.30 uur tot 15.00 uur een actief spelprogramma voor je in petto als opening van het seizoen. Alle kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 zijn welkom. Ook als je nog nooit naar de kinderkerk bent geweest, kom gerust een keer mee! Meer informatie volgt na de zomervakantie. De jongeren van het voortgezet onderwijs zijn natuurlijk ook van harte welkom om als leiding te ondersteunen. Je kunt je opgeven bij Peter en Mirjam Dudok, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 851828/06-41144737

Tenslotte
De vakantietijd breekt aan. De eindexamens zijn achter de rug, alle geslaagden van harte proficiat, had je pech – probeer het nog een keer, maar nu eerst vakantie vieren.
Ook veel gemeenteleden zullen op reis gaan, ver weg of dichtbij, wij wensen iedereen een goede tijd om uit te rusten en te genieten van de vrije tijd. Laten we ook denken aan hen die thuis blijven, een kaartje sturen is een kleine moeite, groot plezier! Ds. Froukje de Hoop is tot 30 juli op vakantie, mocht er iets zijn dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de voorzitter van de kerkenraad. En als u toch beweging ziet in de pastorie, vrienden van de dominee passen op het huis en kunnen zo hun vakantie vieren in ons mooie Friesland.
Dat deze Oude Ierse Pelgrimszegen met u mee mag gaan op reis:
Voor de reis wens ik je:
Dat de weg je tegemoet komt,
De wind steeds in je rug is
De zon je gezicht verwarmt
En zachte buien je velden beregenen.
En dat God, tot ons weerzien
Je bewaart in de palmen van Zijn hand!


Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag