Kerkdiensten

 

Zondag 2 sept Heilig Avondmaal

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Diaconie: stichting YASAP

Kindernevendienst Marjan Jaarsma

 

Zondag 9 sept

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Kerk

Kinderkerk Tietsje Abma

12.30 uur Sunday Half Hour

 

Zondag 16 sept Fryske tsjinst

9.30 uur ds. G. Hoekstra

Collecte Vredeswerk

Kindernevendienst Jeltje vd Hoek

 

Bij de diensten

Zondag 2 september vieren we Heilig Avondmaal, ditmaal zittend in de banken. Voor de lezingen keren we terug naar het oecumenisch leesrooster. Op 2 september staat Marcus 8: 22-27 centraal en op 9 september Marcus 8: 27-9:1. Ds. G. Hoekstra gaat voor in de Friese dienst van 16 september.

 

Sunday Half Hour

De eerste SHH van dit seizoen is op 9 september. Vanaf 12.00 uur is er tijd om bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie. Het thema is “ik zie, ik zie wat jij niet ziet”.

 

Bij de collecte van 2 september

De Collecte is dizze snein foar Yasap (stichting solidair met kinderen en
vrouwen op West-Timor).
De Stichting YASAP is sa’n tsien jier lyn oprjochte troch Brecht Gerbrandy
dy’t doe foar KerkinActie op West Timor wurke. Op West-Timor is doe in
berne tohús en in kleuterskoalle starten.
Dit wie needich omdat earme bern yn Timor net genoch kansen krije om
underwiis to folgjen. Meastal krije sij net it goede underwiis wer’t se
miskien wol talinten foar hawwe. Yn it bernetohús fan YASAP wurde sa’n 24
bern begelieden om har skoalle tiid sa goed mogelik troch to rinnen. Sij
krije bijles yn skoalle vakken en computerunderwiis. Fieder wurde de bern
opfieden om grienten op de eigen bernetohús groun to ferbouen en leare se ek hoe se riis ferboue moatte. Dit is belangriik omdat der faek greate droechte periodes foarkomme op Timor en dan gauris undervoeding foar komt. Bern dy’t net genoch en soun iten krije ha honger en kinne harren skoalle en wurk net mear normaal dwaen. Derom wurd de bern fan jongs of oan leart mei to wurkjen op it lan en yn de tún om harren de goede lanboumethoden bij to bringen. De steun oan YASAP is structurle steun dy’t de bern sels de mogelikheden jowt harren letter better redde to kinnen. Mei dizze foarbyld fungsi hoopt YASAP ek de doarpsgemienskip mei to nimmen yn de untwikkeling fan bern yn ‘e kleuterleeftiid oan en mei de folwuksen leeftiid.
Troch bewustwording probearret YASAP feroaring oan to bringen yn de
libbensomstandigheden fan de minsken (m.n. bern en frouen) op Timor.
Foar mear informaesje sjoch op www.yasap.nl
Bankrekening YASAP: 3561.50.267 te Groningen.

 

Basiscursus Christelijk Geloof

Op 11 sept is de introductieavond voor de Alpha cursus. Tijdens de Alpha cursus kun je op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof én voor hen die hun kennis willen opfrissen. We hopen dat er veel verschillende mensen komen, want er is alle ruimte voor ieders eigen vragen en ideeen. De cursus duurt tien weken en is altijd op dinsdagavond. Op de introductieavond kunt u vrijblijvend kijken of het iets voor u is. De avond begint om 20 uur en is in de Johannes de Doperkerk. De cursus zelf start op 18 september.

Voor vragen kunt u ook tot die tijd terecht bij de dominee.

 

Startzondag 23 september

Voor de startzondag gaan we dit jaar naar de activiteitenboerderij in Rohel. (www.activiteitenboerderij.nl). We beginnen de dag met een dienst op locatie om 10.00 uur en na de koffie zijn er een aantal activiteiten gepland. Daarbij hebben we met alle leeftijdsgroepen rekening gehouden, want het is de bedoeling dat de startzondag voor jong en oud is. We hopen de dag af te sluiten met een gezamenlijke lunch rond 14.00 uur.

In verband met het vervoer en het eten willen iedereen vragen om zich van te voren op te geven. U kunt dat doen door te bellen of te mailen naar Hans van der Hoek, tel: 442695, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De komende zondagen ligt er ook een lijst achter in de kerk waar u zich op in kunt schrijven.

Graag horen we met hoeveel personen u komt, of u vervoer nodig hebt, of dat u misschien een plekje overhebt in uw auto. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan.

Voor diegenen die de weg niet goed weten is er een gezamenlijk vertrek gepland vanaf het dorpshuis om 9:00 uur ’s ochtends.

 

Doopdienst

Op zondag 21 okt. is er een doopdienst. Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u zich aanmelden bij ds. Froukje de Hoop.

 

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

Deze herfst zijn de momenten van stilte en gebed op vrijdag 31 aug, 21 sept, 16 nov en 14 dec. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen.

 

Kerkenpad – Orgeldag en Fancy Fair voor Papua op 8 september

De laatste zaterdag van Kerkenpad wordt een drukke zaterdag! Zendingscommissie en Diakonie organiseren een Fancy Fair voor het Project Papua en het is tevens Orgeldag, georganiseerd door Organum Frisicum. Diverse organisten bespelen ons mooie orgel en daar tussendoor is er van alles te doen op de Fancy Fair. Als speciale attractie komt er voor de kleintjes een springkussen vóór de kerk te staan en kunt u meedoen aan allerlei spelletjes, workshops, lekker koffiedrinken en leuke dingen kopen of uw geluk beproeven bij het draaiend rad.

Nogmaals een oproep om iets te bakken, te knutselen, te kopen etc.

U kunt uw spullen vrijdagavond 7 september vanaf half acht naar de kerk brengen.

Wilt u dat het bij u opgehaald wordt, bel dan met Gonnie ( 442682) of met Els (442274). Het wordt vast gezellig!!!!

De tijden dat er een gastorganist achter het orgel zit zijn:

van 10.00 - 10.30 uur dhr. Waverijn uit Kapelle

van 14.00 – 14.30 uur dhr. Donker uit Bilthoven

van 15.00 – 15.30 uur dhr. Heeringa uit Dokkum

van 16.30 – 17.00 uur dhr. Miedema uit Hommerts

 

Seniorenkring

We komen dit seizoen voor de eerste keer bij elkaar op maandag 17 sept. om 9.30 uur in de pastorie. Het thema van de Startkrant dit jaar is ‘Geloof, hoop en liefde’. In kleine interviews vertellen verschillende mensen welk woord uit het thema hen het meeste raakt en waarom.

Geïnspireerd door hun verhalen gaan wij aan de slag met dezelfde vraag. Welk woord inspireert of raakt u uit het thema? Is er een verhaal, een lied of voorwerp dat u in verband brengt met geloof, hoop of liefde en zo ja, waarom dan?

Degenen die zich al hebben opgegeven ontvangen binnenkort de Startkrant zodat ze zich kunnen voorbereiden. Natuurlijk zijn ook anderen van harte welkom!

Het is de bedoeling dat we op 17 sept. verdere afspraken maken over de tijd en de onderwerpen van het komend seizoen.

 

Kinderkerk

De eerste kinderkerk van dit seizoen is op 9 september om 9.30 in het Dorpshuis. Alle kinderen van groep 1-8 zijn van harte welkom.

Op 30 september is er ook nog een officiële startactiviteit. Die zondag is er van 13.30-15.00 uur een actief spelprogramma voor alle kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8. Meer informatie volgt in het volgende ringblad. De jongeren van het voortgezet onderwijs zijn natuurlijk ook van harte welkom om als leiding te ondersteunen. Je kunt je opgeven bij Peter en Mirjam Dudok, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 851828/0641144737

 

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 4 start op 27 sept a.s. De uitnodigingen worden begin september verspreidt. U kunt uw kind opgeven bij ds. Froukje de Hoop, tel 336442 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het kinderleerhuis voor groep 5 begint op 8 november en de groepen 6 en 7 beginnen in januari en maart 2013. De leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd om mee te doen aan Flits. Ook zij krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

 

Maatschappelijke stage

Vanaf 2011-2012 zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht om minimaal 30 uur vrijwilligers werk te doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Ook in onze gemeente is het mogelijk om je maatschappelijke stage te doen. Er zijn mogelijkheden o.a. binnen het jeugdwerk en de kinderkerk. Mocht je belangstelling hebben, kijk dan op www.keiindemaatschappij.nl onder Jutrijp-Hommerts of informeer bij de dominee.

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag