Kerkdiensten

 

Zondag 23 sept Startzondag in Rohel,
vertrek 9.00 uur bij het dorpshuis

9.00 uur ds. F. de Hoop

Collecte Jeugdzondag

Er is oppasdienst

 

Zondag 30 sept

9.30 uur ds. J. Kamerling

Collecte orgelfonds

kindernevendienst Bregtje van Vught

14.00 uur Startactiviteit kinderkerk/kindernevendienst

 

Zondag 7 okt

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Kerk en Israël

Kindernevendienst Karin Sijbranda

12.30 uur Sunday Half Hour ‘wonen in de woestijn’

 

Bij de diensten

Zondag 23 september staat alles ondersteboven. We vieren onze dienst niet in de kerk, maar in de open lucht. Markus 9: 30-37 staat centraal. In de dienst van 30 september gaat ds. J. Kamerling voor. Op zondag 7 oktober lezen we Maleachi 2: 10-16 en Markus 10: 1-16. Het is die dag Israëlzondag.

 

Startzondag

Ondersteboven’, dat is het thema van de Startzondag op 23 september. Het betekent o.a. dat we alles wat anders doen dan op een gewone zondag. We blijven niet thuis, maar gaan naar de de activiteitenboerderij in Rohel. (www.activiteitenboerderij.nl). We vertrekken al om 9.00 uur en we vieren onze dienst niet binnen maar buiten. We zorgen zelf voor een stoel, maar de koffie staat klaar, net als het eten.

Wat betreft de activiteiten heeft de commissie met alle leeftijdsgroepen rekening gehouden, want het is de bedoeling dat de startzondag voor jong en oud is. We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch rond 14.00 uur.

Nog even alles op een rijtje:

Vertrek: om 9.00 uur vanaf het Dorpshuis

Meenemen: stoel en warme kleding

Opgeven: bij Hans van der Hoek tel: 442695, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Graag met vermelding van de leeftijd van de kinderen.

 

Sunday Half Hour – wonen in de woestijn

Op 7 oktober is er weer een SHH. Deze herfst staat David centraal. Vorige keer lazen we over zijn roeping, dit keer volgen we hem in de woestijn. Vanaf 12.00 uur staat de koffie klaar.

 

Bij de collectes

Op 7 oktober is het Israëlzondag. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het totale werk van Kerk&Israël. Zo wordt de internationale christelijke nederzetting Nes Ammin ondersteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast wordt de leerstoel ‘Judaïca’ gesteund. Deze is bedoeld om aanstaande predikanten toe te rusten met kennis van het Jodendom. Ook wordt de theatervoorstelling ‘Beloofd is beloofd’ mogelijk gemaakt. Hierin spelen jongeren en ouderen hun ervaringen van hun reis naar Israël en de Palestijnse gebieden uit. De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat alle geluiden gehoord worden en daarom brengt Kerk&Israël ook het tijdschrift ‘Kerk en Israël Onderweg’ uit.

 

Vanuit de kerkenraad

Op de 1e kerkenraadsvergadering in het nieuwe seizoen zijn er een aantal zaken besproken die wij graag met u willen delen:

 • binnen de zendingscommissie is een verandering: Sjoerd Huitema heeft afscheid genomen als voorzitter en wordt opgevolgd door Nynke Riemersma-v.d. Schaaf.

Fijn dat het werk doorgaat! Vanaf deze plaats willen wij Sjoerd van harte bedanken voor zijn inzet voor de zendingscommissie en heten we Nynke welkom in onze kring;

 • ook een wisseling bij de beheerder van de begraafplaatsen in onze gemeente. Gezinus van Netten heeft dit vele jarenlang gedaan en zijn taak wordt overgenomen door Lieuwe Cnossen. Dank je wel Gezinus, voor de vele uren die jij hierin hebt gestopt, je deed het met hart en ziel en het verliep altijd keurig zoals dat bij een waardig afscheid hoort. Bedankt! En fijn dat er in Lieuwe Cnossen een opvolger is gevonden die dit werk over wil nemen. Veel sterkte gewenst bij dit werk;

 • elk jaar nemen we afscheid van kerkenraadsleden en in januari 2013 zijn aftredend en niet herkiesbaar: als ouderling – Jannie Gaastra, als diaken – Gerke Graven en Els van Os. Ook is er nog een vacature van vorig jaar: een jeugdouderling. Wij zijn heel blij dat 2 kerkenraadsleden nog een periode willen doorgaan, dat zijn Geert Meindertsma als ouderling en Hans v.d. Hoek als kerkrentmeester. In dit ringblad vindt u een brief met de oproep om kandidaten te noemen voor deze functies;

 • het winterseizoen begint weer! Op de genoemde brief die u als bijlage in het ringblad vindt, kunt u ook lezen welke activiteiten er binnen onze kerk zijn, zoals b.v. werken in een wijkteam, bloemen wegbrengen, kerkschoonmaken of meedoen met een gespreksgroep. Laat weten als er iets voor u bij zit om ook op die manier uw steentje bij te dragen aan het samen-kerk-zijn.

 

Doopdienst

Op zondag 21 okt. is er een doopdienst. Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u zich aanmelden bij ds. Froukje de Hoop.

 

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

Deze herfst zijn de momenten van stilte en gebed op 21 sept, 16 nov en 14 dec. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen.

 

Fancy Fair voor het Papoea projekt zeer geslaagd....

Op zaterdagmiddag 8 september, de laatste dag van Kerkenpad, organiseerden de zendingscommissie en de diaconie een Fancy Fair voor het projekt Papoea. Tevens was het orgeldag, georganiseerd door Organum Frisicum. Diverse organisten bespeelden ons mooie orgel in de kerk en daartussen door was van alles te doen in en buiten de kerk. Als bonus was het ook nog prachtig weer!

Er was een springkussen en sminken voor de kinderen. Er waren allerlei spelletjes, draaiend rad en verkoop van bloemstukjes, boeken, tweedehands spulletjes, kleertjes en heerlijke koffie met zelfgemaakte cake of appeltaart. Ook de poffertjes vonden grif aftrek.

Door de inzet van vele mensen heeft de Fancy Fair maar liefst €646,27 opgebracht.

Niemand heeft geraden dat de beer Brommetje heet. Mw. Ittie Nauta noemde hem Bram en daarom heeft zij gewonnen. In de knikkerpot zaten 277 knikkers. Maaike Jorritsma zat er met 299 knikkers het dichtste bij. Zij heeft een leuk prijsje gehad.

 

In het Kerkenpadboek schreven bezoekers uit Burgum een leuk berichtje:

8 september 2012

Fantastisch! De kerk treedt naar buiten! Nog niet eerder meegemaakt op onze vele ”tsjerkepaden”. Koffie met appelgebak was overheerlijk. Dit alles droeg bij aan een geslaagde kerkepadroute.

 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om deze aktie tot een succes te maken. De Zendingscommissie en diakonie van PKN-Gemeente Jutrijp-Hommerts

 

Seniorenkring

De eerstvolgende seniorenkring is op vrijdagochtend 5 oktober om 9.30 uur in de pastorie. Het onderwerp is dit keer: “De hemel” naar aanleiding van een artikel uit de Visie. Het artikel is beschikbaar via de dominee.

 

Startactiviteit Kinderkerk/Kindernevendienst: “TEAMSPEL 2012”

30 september 14.00 uur (speeltuin bij dorpshuis “Oan it Far”).

Alle basisschool kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom op deze middag.

We gaan in teams de uitdaging aan om allerlei verschillende spellen en activiteiten te doen.

Dit alles in Hommerts rond de speeltuin en sportvelden. Het duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Je hoeft je niet van te voren op te geven, we zien je graag komen, tot dan!

 

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 4 start op 27 sept a.s. De uitnodigingen zijn verspreid en u kunt uw kind opgeven bij ds. Froukje de Hoop, tel 336442 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het kinderleerhuis voor groep 5 begint op 8 november en de groepen 6 en 7 beginnen in januari en maart 2013. De leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd om mee te doen aan Flits.

 

Flits:

Zet vast in je agenda de eerste Flitsavond voor kinderen uit groep 8 is op vrijdagavond 12 oktober om 19.00 uur in de VHBS. Je hoeft je niet van te voren op te geven, je kunt de eerste avond gewoon komen. Mocht je niet kunnen maar je wilt wel deelnemen laat het dan even weten. We komen bijna iedere twee weken bij elkaar, de avonden duren ongeveer tot 20.30 uur. Uitnodigingen volgen nog via de klas, weet je nog kinderen die niet naar de VHBS gaan, laat het maar weten, want die krijgen dan ook een uitnodiging thuis!

Joan van der Zee en Watte Abma ( leiding Flitsgroep) contact: Joan 442436 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Signaal:

De eerste avond voor de Signaalgroep is op vrijdagavond 5 oktober om 19.30 uur in de VHBS. Uitnodiging volgt voor die tijd, maar ook zonder uitnodiging ben je welkom!

Je hoeft je niet van te voren op te komen, je kunt gewoon komen. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. We volgen een programma genaamd Rock Steady van YFC. We hebben er zin in, tot dan! Sybren Salverda en Mirjam Dudok( leiding Signaalgroep) contact Mirjam 851828(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Reflector:

De Signaal groep van vorig jaar geleid door Sybren wordt nu de Reflectorgroep geleid door Peter Dudok. In overleg met de deelnemers zal er een geschikte avond/dag gepland worden om de groep te houden. Het is natuurlijk het leukste als iedereen die wil ook kan komen.

Via de mail zal er binnenkort contact volgen om te bespreken wat het beste past.We willen in oktober weer starten. Zit je in de het derde van het voortgezet onderwijs of ben je 14-17 jaar dan pas je in de Reflectorgroep. Wil je deelnemen en ben je vorig jaar niet geweest mail dan even: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan volgt meer info.

 

18+

Het is de bedoeling dat er in oktober een groep van start gaat als vervolg op Reflector voor iedereen van 18-21 jaar. De avonden worden geleidt door de dominee en het is de bedoeling om in oktober te starten. Binnenkort nemen we contact op met de deelnemers van de Refelctorgroep van vorig jaar om te bespreken wat het beste past. Heb je vorig jaar niet meegdaan aan Reflector maar wil je toch meedoen, neem dan even contact op met de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0615840628.

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag