Kerkdiensten

 

Zondag 14 okt Heilig Avondmaal

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Kerk in Actie/werelddiaconaat

Kindernevendienst Mirjam Dudok

 

Zondag 21 okt Doopdienst

9.30 uur ds.F. de Hoop

Collecte NBG

kindernevendienst Jeltje van der Hoek

 

Zondag 28 okt

9.30 uur ds. J.D. Deuzeman

Collecte Hervormingsdag/werk Synode

Kindernevendienst Marjan Jaarsma

 

 

Bij de diensten

Zondag 14 oktober vieren we Heilig Avondmaal. Deze zondag is het ook Micha Zondag: een zondag waarop we extra aandacht hebben voor onrecht en armoede, dichtbij en veraf. Het thema van de Micha zondag is dit jaar: Delen in Overvloed. Jes. 58: 6-8 staat centraal. In de dienst van zondag 21 oktober wordt Renske Elisabeth Hoekstra dochter van Douwe en Magdalena Hoekstra-Zeilstra gedoopt. Zondag 28 oktober gaat ds. J.D. Deuzeman voor.

 

Avondmaalscollecte 14 oktober

De jarenlange oorlog in Zuid-Sudan heeft diepe sporen nagelaten. Het land is zelfstandig, maar alles moet opnieuw worden opgebouwd: huizen, landbouw, infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. De Episcopale Kerk van Zuid-Sudan probeert, gesteund door Kerk in Actie, het onderwijs in dit land weer goed van de grond te krijgen. Er moeten nieuwe schoolgebouwen komen, schoolbankjes en lesmaterialen. Er is aandacht nodig voor de kwaliteit van het onderwijs, want veel leraren zijn onvoldoende opgeleid. De Kerk zorgt ervoor dat zij bijgeschoold worden. Ook richt de kerk zich op meisjes. Omdat naar school gaan vaak duur is, kiezen gezinnen ervoor alleen de jongens naar school te laten gaan. De Kerk stimuleert ouders om ook hun dochters naar school te laten gaan. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, zodat meisjes een kans krijgen. Het werk van de Kerk in het onderwijs is veelzijdig: van lesmaterialen, lunch, schone en goede toiletten tot begeleiding van docenten en ouders.

 

Collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap – 21 oktober

De collecte van 21 oktober is bestemd voor het NBG. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Hun motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. U kunt nader kennis maken met hoe ze dit vormgeven aan de hand van de folder ’Zing, bid, fluister, schreeuw. Wijze woorden uit de psalmen’, die u bij dit ringblad vindt.

 

Startzondag

23 september was onze startzondag. Om 9:00 uur moesten we verzamelen bij dorpshuis “Oan it Far” waarna een stoet van meer dan 20 auto’s zich in beweging zette naar Rohel.

Aldaar aangekomen bij activiteitenboerderij “Fjouwerhusterpleast” stond ons een grote verrassing te wachten. Een dienst in de open lucht te midden van het bijna volgroeide mais. Het thema van deze dienst was “ondersteboven”. Na afloop was er koffie, thee of limonade met cake voor iedereen en werd er druk gespeculeerd over wat er komen ging. Al snel werd duidelijk dat we drie activiteiten konden kiezen. De meeste deelnemers kozen ervoor om opnieuw het mais in te gaan, dit keer niet voor een preek, maar om in het doolhof een puzzel op te lossen. Een tweede groep  koos voor het levend tafelvoetbalspel, ook in de openlucht. De laatste groep tenslotte vermaakte zich met oud hollandse spelen.

Na een gezamelijke lunch, die iedereen zich goed liet smaken, werd het programma rond 14.00 uur afgerond en keerde iedereen tevreden huiswaarts. Commissie: bedankt!

 

4 november Sunday Hour

De eerstvolgende Sunday Half Hour duurt niet een half uur, maar een uur. Op 4 november staat de koffie vanaf 12:00 uur klaar in het dorpshuis! Van 12:30-13:30 is er dan de Sunday Hour, waarin wederom een aspect van het leven van David centraal staat en dat alles volgens het format van het programma ‘Over de Streep’ Meer informatie volgt.

 

Verslag Teamspel 2012

We kijken terug op een gezellige en geslaagde startactiviteit van de kinderkerk. Het was mooi en droog weer en er waren 23 kinderen die meededen en 9 jongeren die meehielpen. We hebben verschillende spellen gedaan zoals vissen. Hier waren Ds Froukje en Eline de hulpvissers, er werd van alles gevangen, uiteraard visjes maar ook slakken en veren en afval….De winnaar van deze activiteit was de groep met de meest wisselende originele vangst!

Bij de hindernisbaan ging het om de snelste tijd. De toren van Babel moest zo hoog mogelijk worden, maar door de harde wind was dat een hele uitdaging. In de speeltuin was het zaak zoveel mogelijk cm water in de emmer te gooien op de waterhindernisbaan, o.a. door met een dienblad bekertjes van de glijbaan af te gaan. En tenslotte was er een bijbelkwis met 20 vragen. 4 groepen hadden 14 vragen goed en 1 groep had er 16 goed, de bijbelkennis was dus goed aanwezig! We hadden ook foto´s uit de omgeving gemaakt, waarvan de kinderen moesten raden waar ze genomen waren. En als laatste was er nog nog een kegelbaan. Iedereen won een prijs: een armbandje, fluitje of tolletje. Wij vonden het erg leuk dat jullie er waren en hopen jullie weer te zien bij de kinderkerk en de kindernevendienst.

Alle (hulpleiding) ook nog heel erg bedankt!

 

Signaal

Er waren maar liefst 15 jongeren bij de eerste Signaal. We begonnen met een spel waarin je moest omschrijven wat je proefde of voelde. Het zelfde voorwerp werd op verschillende manieren beschreven. Hiermee leerden we dat mensen ook verschillend naar een Christen kijken. We hebben op twee T-shirts geschreven wat voor ons Christen-zijn betekent. Ook moesten we een geheimtaal ontcijferen. Het thema was Christen-zijn: wat is dat? Ben je zelf een Christen en/of ken je mensen in je omgeving die Christen zijn. Na afloop was er nog tijd om even gezellig samen te zijn onder het genot van cola, chipje en zelfs al pepernoten! De volgende Signaal is op vrijdag 2 november om 19.30 uur in de VHBS. Vrijdag 12 oktober is er Flits en daarna hebben we twee weken vrij, vanwege de herfstvakantie. Op 16 en 30 november zien we jullie dan graag weer.Groetjes, Sybren en Mirjam

 

Flits:

De eerste Flitsavond voor kinderen uit groep 8 is op vrijdagavond 12 oktober om 19.00 uur in de VHBS. Je hoeft je niet van te voren op te geven, je kunt de eerste avond gewoon komen. Mocht je niet kunnen maar je wilt wel deelnemen laat het dan even weten. We komen bijna iedere twee weken bij elkaar, de avonden duren ongeveer tot 20.30 uur. Joan van der Zee en Watte Abma ( leiding Flitsgroep) contact: Joan 442436 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Reflector:

De persoonlijke uitnodigingen zijn deze week de deur uitgegaan. Zit je in de het derde van het voortgezet onderwijs of ben je 14-17 jaar dan pas je in de Reflectorgroep. Wil je deelnemen en ben je vorig jaar niet geweest mail dan even: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan volgt meer info.

 

18+

Maandag 15 oktober a.s. start de 18+ groep. We komen van 20:30-21:30 bij elkaar in de pastorie. Alle 18+-ers hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 

Kinderleerhuis

Bij het verschijnen van dit ringblad is het kinderleerhuis voor groep 4 alweer afgelopen. Het kinderleerhuis voor groep 5 begint op 8 november. Een persoonlijke uitnodiging daarvoor volgt nog.

 

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

Het eerstvolgende moment van stilte en gebed is op 19 oktober. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen.

De daaropvolgende data zijn 16 november en 14 december.

 

Seniorenkring

We pasten bijna niet in de kamer, zoveel animo was er voor de seniorenkring afgelopen week! Ik hoop dat dat de eerstvolgende keer ook weer het geval is. 9 november komen we weer om 9.30 uur in de pastorie bij elkaar. Het onderwerp is dit keer: “Het onbegrijpelijke geweld in de Bijbel” naar aanleiding van een artikel uit het Friesch Dagblad van 30 juni jl. Het artikel is beschikbaar via de dominee.

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag