Kerkdiensten

 

Zondag 4 nov

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Kerk in Actie/zending

Kindernevendienst Tietsje Abma

12.30-13.30 Sunday Hour in het Dorpshuis!

 

Woensdag 7 nov Dankstond voor gewas en arbeid

19.30 uur ds.F. de Hoop

Collecte Diaconie

 

Zondag 11 nov Gezinsdienst

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Jeugdraad

Oppasdienst voor de allerkleinsten in de kerk!

 

Zondag 18 nov Fryske tsjinst m.m.v.chr. gemengd koor Cantabilé

9.30 uur ds. L. Westra

Collecte Kerk in Actie/diaconaat

Kinderkerk in het dorpshuis Wiepkje Visser/Joan vd Zee

 

Bij de diensten

Zondag 4 nov. volgen we in de ochtenddienst het oecumenisch leesrooster. We lezen Job 19:3-27a en Marcus 12:18-27. Die zondagmiddag is er voor de eerste keer dit seizoen een Sunday Hour. Vanaf 12.00 is iedereen welkom in het Dorpshuis voor een Sunday Hour geënt op het programma ‘Over de Streep’ van de KRO. Woensdagavond 7 nov is de Dankstond voor gewas en arbeid. Op 11 nov is er i.s.m. alle groepen van de VHB school een gezinsdienst. Sint Maarten staat in deze dienst centraal. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten in de consistorie van de kerk. Op 18 nov. gaat ds. Westra voor in een friese dienst, waaraan het christelijk gemengd koor Cantabilé uit Oppenhuizen o.l.v. Tsjitske Span haar medewerking verleent. Er is die ochtend Kinderkerk in het Dorpshuis.

 

Collecte Kerk in Actie/Najaarszendingsweek: Bevrijdende woorden – 4 november

De protestantse kerken in het islamitische Noord-Ghana zijn nog klein, maar groeien snel. Alleen kunnen de meeste kerkleden niet lezen of schrijven. Hun samenkomsten bestaan uit zang en gesprekken over het geloof. Voor de woordverkondiging zijn ze afhankelijk van het voorlezen en preken van anderen. Jasper Maas werkt als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan het Presbyteriaans Trainingscentrum in Noord-Ghana. Gemeenteleden uit de lokale kerken worden daar opgeleid tot kerkelijk werker en leren de Bijbel beter verstaan en de Boodschap door te geven aan gemeenteleden. Zo bereikt de Bijbel veel boerenfamilies in Noord-Ghana. Er kan al een trainingsdag gegeven worden voor 10 Euro.

 

Collecte Kerk in Actie/Diaconaat: Van schulden bevrijd – 18 november

Uit het armoedeonderzoek van Kerk in Actie is gebleken dat de grootste groep van mensen die diaconale hulp krijgt problematische schulden heeft. Daarom is Kerk in Actie begonnen met het project SchuldHulpMaatje. Schuldhulpmaatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die mensen leren om hun uitgavenpatroon op orde te brengen, om zo schuldenvrij te worden. En om in de toekomst schulden te voorkomen. Zoals Corrie die door schuldhulpmaatje Ilse werd begeleid. Corrie kwam in financiële problemen door een scheiding. Samen met Ilse bracht ze haar financiën in kaart. Ze zochten en vonden oplossingen. Het project SchuldHulpMaatje wordt samen met verschillende kerken en kerkelijke organisaties uitgevoerd. Kerk in Actie draagt 45.000 euro bij aan het project SchuldHulpMaatje. Het is één van de diaconale activiteiten waarvoor Kerk in Actie zich, namens alle gemeenten in Nederland, inzet.

 

Waaraan wordt de opbrengst van de “eigen collecten” van de diakonie besteed?

“Recht – Rechter – God (bron: Bijbelse Dagkalender – 1 januari 2013)

Een goed jaar! Beter, vooral economisch gezien, dan 2012. Met de beste wensen!. Goed, beter, best…. Taalkundig spreken we van een stellende, de vergrotende en de overtreffende trap. We passen een en ander toe op de oude psalm. God is Rechter bij uitnemendheid. In de overtreffende trap dus. Velen hebben moeite om Hem zo te zien. Een rechter heeft met oordeel te maken. Reden om bang te zijn? Dat hangt ervan af. Dit is slecht nieuws voor allen die het hart hoog dragen. Een goed bericht voor allen die vernederd worden. In de liefde wordt het kwade toegedekt. In en door het recht wordt dit aan het licht gebracht. Een bron van hoop en moed om het vol te houden, ondanks alles wat krom en slecht is. Daarom begint en eindigt de psalm met een lofzang. Een goede toonzetting voor het hele nieuwe jaar. Lied – psalm 75:1,3.

Dit is een van de vele verhalen uit het dagboek dat wij dit jaar, net zoals voorgaande jaren, willen geven aan onze 70+ leden. Deze generatie hecht veel waarde aan deze traditie, ook omdat juist deze leden niet altijd in staat zijn om de zondagse diensten te bezoeken. Deze traditie willen wij graag in stand houden en daarvoor gebruikt uw diakonie “de eigen collecten”.

Wat doen wij nog meer met deze “eigen collecten”:

Afdracht diaconaal quotum (bijdrage per lidmaat aan het landelijke diaconale werk), kaartjes bloemengroet, administratie- en bankkosten, postzegels, financiële ondersteuning aan eigen gemeenteleden , onvoorziene kosten als gevolg van akties t.b.v. projecten.

Dit jaar zijn deze collecten nog op: 7 november, 2 december en 30 december.

Overzicht van de collecten van de afgelopen zomermaanden:

22-07 – voedselbank € 102,32

29-07 – eigen collecte € 47,--

12-08 – voedselbank “ 109,43

02-09 – Yasap “ 170,85

14-10 – KerkinActie WD “ 185,93

Naast deze collectes zijn er ook enkele giften binnengekomen van € 25,--. Deze giften zijn overgemaakt naar de aangegeven doelen. Namens de diakonie willen wij u bedanken voor uw bijdragen in de diverse collectes.

 

Vanuit de kerkenraad – nieuwe ambtsdragers

Zoals u weet zijn we op zoek naar nieuwe ambtsdragers en we zijn blij om u te kunnen melden dat Cor Bouma bereid is gevonden om het ambt van diaken op zich te nemen. Voor de overige vacatures zijn we nog bezig met het vragen van mensen. Een flink aantal mensen, die we hebben benaderd heeft een goede reden om (dit keer) “nee” te zeggen, maar voor de voortgang van het kerkenwerk is het belangrijk dat er een aantal nieuwe ambtsdragers bijkomt. We willen u dan ook vragen om speciaal hiervoor te bidden, zodat we mensen mogen vinden, die hun talenten willen inzetten voor de kerk.

 

4 november Sunday Hour

De eerstvolgende Sunday Half Hour duurt niet een half uur, maar een uur. Op 4 november staat de koffie vanaf 12:00 uur klaar in het dorpshuis! Van 12:30-13:30 is er dan de Sunday Hour, waarin wederom een aspect van het leven van David centraal staat en dat alles volgens het format van het programma ‘Over de Streep’.

 

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 5 begint op 8 november. Alle kinderen van groep 5 krijgen een persoonlijke uitnodiging. Opgeven graag bij de dominee: tel 33 6442 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Een moment voor stilte en gebed


„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

Het eerstvolgende moment van stilte en gebed is op 16 november. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen.

De eerstvolgende keer daarop is op 14 december.

 

Seniorenkring

Op 9 november is er weer een seniorenkring. We komen bij elkaar om 9.30 uur in de pastorie. Het onderwerp is dit keer: “Het onbegrijpelijke geweld in de Bijbel” naar aanleiding van een artikel uit het Friesch Dagblad van 30 juni jl. Het artikel is beschikbaar via de dominee.

 

Najaars-Gemeenteavond – 26 november a.s.

Schrijf deze datum vast in uw agenda: 26 november Gemeenteavond. Het onderwerp van deze avond is: Bijbellezen met Rembrandt. Geen schilder heeft zoveel Bijbelse taferelen geschilderd als Rembrandt. Kijkend naar die schilderijen ga je een Bijbelverhaal op een heel andere manier lezen. Op deze Gemeenteavond bekijken we op de beamer een aantal van Rembrandt’s Bijbelse schilderijen en lezen de bijbelverhalen die erbij horen.

De lezing wordt verzorgd door ds. Hinke Post – Knol uit Dronrijp.

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag