Kerkdiensten

 

 

Zondag 13 jan.Fryske tsjinst

9.30 uur ds. L. Westra

Collecte Zending

Kindernevendienst Tietsje Abma


Zondag 20 jan. Viering Heilig Avondmaal (in de banken) 

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Childs Life (zie toelichting)

Kindernevendienst Bregtje van Vught

 

Zondag 27 jan.

9.30 uur ds. F. de Hoop 

Collecte Catechese & Educatie

Kinderkerk Henrita vd Hoek & Joan vd Zee

 

Bij de diensten 

Zondag 13 jan. is er een Fryske tsjinst waarin ds. L. Westra voorgaat. De daaropvolgende zondag vieren we Heilig Avondmaal. De lezingen voor die zondag zijn Jes. 62: 1-5 en Joh. 2:1-11. Op zondag 27 jan. lezen we Jes. 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21.

Avondmaalscollecte – 20 januari 2013

De Avondmaalscollecte is dit keer bestemd voor het werk van ChildsLife. ChildsLife geeft praktische hulp aan kinderen en de gemeenschap waarin zij leven. Ze doet dit overal in de wereld, samen met de lokale bevolking en lokale partners. Ieder kind heeft recht op onderdak, eten, onderwijs en zorg. Dus helpt Childs Life kinderen die in armoede leven om beschutting te vinden tegen weer en wind, tegen kou of hitte. Voeding heb je nodig om te bewegen en te denken. Childs Life helpt kinderen die in armoede leven aan eten, zodat ook zij kunnen spelen, leren en dromen. Leren maakt je wijzer. Childs Life helpt kinderen die in armoede leven om zich te ontwikkelen. Ook zij moeten zich kunnen ontplooien en hun leven opbouwen. Aandacht betekent dat je er niet alleen voor staat. Child Life helpt kinderen die in armoede leven aan mensen die zich om hen bekommeren.

 

De diaconie wil ook een steentje bijdragen zodat er nog meer kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

 

Collecte 27 jan: Catechese & Educatie

Jaarlijks collecteren kerken voor Catechese en Educatie. Dit jaar met het thema: “waar geloof verder gaat”. Via catechese kunnen jongeren vanuit de veilige plek als de kerk leren geloven. Een kerk waar mensen elkaar en God echt ontmoeten. Dat is een kerk die bloeit! Maar de mensen die catechese geven, hebben hulp nodig bij de belangrijke taak om jongeren te begeleiden. Dat biedt de Protestantse Kerk in de vorm van trainingen, materialen en een vraagbaak. Zo zijn de catecheten voldoende toegerust om jongeren te helpen. Met de opbrengst van de collecte kan de kerk blijvend investeren in catechese en educatie. Helpt u mee?

Zangdienst

De traditionele zangdienst staat gepland voor 3 februari. De liturgiecommissie stelt het erg op prijs als u meehelpt met het uitzoeken van liederen. Vanaf zondag 13 januari staat er weer een doos in de kerk, waar u uw suggesties in kunt doen. U kunt ze ook voor 22 januari inleveren bij de dominee, via de mail of gewoon door een briefje in de brievenbus te doen.

Veertigdagen kalender

Omdat de veertigdagentijd dit jaar erg vroeg begint hebben we besloten om dit jaar een veertigdagenkalender te bestellen via Tear en niet zelf één samen te stellen. U kunt de kalender, met een spaardoosje om te sparen voor de 40-dagen projecten van Kerkinactie, rond Aswoensdag (13 feb.) verwachten. Mocht u al een bijdrage klaar hebben dan kunt u die inleveren bij de dominee (het liefst digitaal). Die gedichten, liederen of teksten verwerken we dan in de liturgie van de diensten in de veertigdagentijd.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor de kinderen van groep 6 begint op 17 januari. Daarna komen we nog op 24 en 31 januari bij elkaar rond het thema: Het kerkelijk jaar. Welke feesten vieren we eigenlijk in de kerk en waarom? Welke kleuren en welke verhalen horen bij deze feesten?

 

Het kinderleerhuis wordt in de kerk gehouden vanaf ongeveer half vier tot half vijf. We verzamelen voor de pastorie bij de brievenbus en steken dan samen de weg over. We rekenen op iedereen, maar vanwege de voorbereiding vragen we om voor 15 januari even te bellen (33 6442) of te mailen (f.de.hoop@hotmail.com) naar de dominee of uw kind meedoet. U kunt hier natuurlijk ook met al uw vragen terecht. Uitnodigingen worden ook nog via de school verspreid.

 

18 +

 De eerstvolgende bijeenkomst van de 18+ groep is op 21 jan. om 20.30 uur in de pastorie


Flits en Signaal 

Het seizoen van Flits en Signaal is in volle gang. Op 11 januari beginnen we weer met Flits en op 25 jan. is er Sirkelslag Kids.

Signaal begint weer op 18 jan en op 1 feb. is er Sirkelslag Youth.

 

Zondag 3 februari Sunday Hour

 

Eerste zondag in februari is er om 12.30 uur een Sunday Hour. Dit uur staat in het teken van :

Speciale gast dit keer is Leonie van den Berg ( www.leonie.nu) Leonie heeft eerder in een van onze diensten gezongen. Zoals bij iedere SH(H) proberen we vernieuwend en  interactief bezig te zijn. We hebben inmiddels een trouwe groep vaste bezoekers waar we erg blij mee zijn. Ben je nog niet eerder geweest of ken je iemand die ook graag mee wilt komen, dan ben je van harte welkom om eens een Sunday Hour dienst te komen ervaren, het is laagdrempelig en interactief. Tot ziens op 3 februari! De koffie staat klaar om 12.00 uur.

 

Seniorenkring 

Op 25 jan. om 9.30 uur komt de seniorenkring weer bij elkaar in de pastorie. We bespreken hoofdstuk 2 uit het boekje 12 artikelen over God. De titel van dat hoofdstuk is: Kan God alles?

 

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

 

Het eerste moment van stilte en gebed van dit kalenderjaar is op 18 januari. De kerk is dan weer open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd!

 

De eerstvolgende keer daarop is op 15 februari.

 

 

 

 

 

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag