Kerkdiensten

Zondag 24 feb.

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte 40-dagen collecte

Kindernevendienst Tietsje Abma


Zondag 3 maart

9.30 uur ds. F. de Hoop

Collecte Voorjaarszendingweek

KindernevendienstMarjan Jaarsma

12.30 Sunday Half Hour

 

Zondag 10 maart

9.30 uur ds. H. Boswijk

Collecte 40-dagen collecte

KindernevendienstBregtje van Vught

 

 

Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur ds. F. de Hoop

CollecteDiaconie 

 

Bij de diensten
Op 24 feb. vervolgen we onze reis met David. We lezen 1 Sam. 24 en Hand. 26: 9-18.
Op 3 maart is staat dan 2 Sam 12: 16-25 centraal. De nieuwtestamentische lezing voor die zondag is Rom. 4: 1-8. Die zondag is er ook weer een Sunday Half Hour. De koffie staat klaar vanaf 12.00 uur. Op 10 maart is ds. Boswijk onze gastpredikant. 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Die avond lezen we 2 Kronieken 1: 7-13 en Lucas 11: 1-13.

 

Collectes in de 40-dagen tijd.

Ook dit jaar doet de Diaconie mee met Kerk in Aktie. Het thema van dit jaar is: Nieuw leven. Deze keer lichten we collecte voor zondag 24 feb., 3 en 10 maart toe en de spaardoosjes, die u bij de 40-dagenkalender hebt ontvangen. Over de verdere collectes kunt u in het volgende ringblad lezen.

 

Kerk met Stip: Nieuw leven na gevangenisstraf – Collecte zondag 24 feb. 

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens gevangeniskerkdiensten dat een nieuw leven ook voor hen is weggelegd. Zij krijgen hoop en perspectief. Maar eenmaal vrij? Dan vinden ze maar moeilijk aansluiting in kerk en samenleving. Exodus Nederland en Kerken met Stip helpen ex-gedetineerden bij het vinden van een zinvolle plek. Kerken met Stip doen er alles aan om ex-gedetineerden extra welkom te heten. De leden van de kerk met Stip zijn toegerust om ex-gedetineerden op te vangen en te begeleiden in hun nieuwe leven. Aan iedere Kerk met Stip is een justitie-pastor verbonden, die op verzoek kan adviseren en bijspringen. Ex-gedetineerden kunnen in een Kerk met Stip rekenen op respect en begeleiding bij hun zoektocht naar geestelijke rust. Kerk met Stip sluiten aan op de geestelijke zorg die in de gevangenis is geboden

 

Jezus volgen in Bangladesh – Collecte Voorjaarszendingsweek 3 maart

Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot het christendom. Ze vinden er rust en vrede, maar stuiten ook op weerstand. Niet alleen in hun eigen vrienden- en familiekring, maar ook in de gevestigde kerken. Omdat de meeste christenen in Bangladesh ex-hindoes zijn, is de traditie in kerken sterk beïnvloed door het hindoeïsme. Christenen met een moslimachtergrond voelen zich hier niet thuis. De organisatie Isa-e-Jamat Bangladesh ondersteunt ex-moslims bij het opbouwen en vormen van eigen gemeenten en geloofsvormen. Tussen kerk en moskee in. In deze gemeenten staat het Evangelie van Christus centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van moslims. Zo zitten zij bijvoorbeeld op de grond, bidden met open handen en de taal in hun Bijbel is aangepast aan het Arabisch, de taal van de Koran.

 

Nieuw leven voor kinderen van de rekening – Collecte zondag 10 maart

Teveel kinderen in Nederland zijn het kind van de rekening. Omdat hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Omdat ze een beperking hebben. Of in een arm gezin opgroeien. Wat hun omstandigheid ook is, ze verdienen een toekomst. Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte geven om kind te zijn. Kinderen in asielzoekerscentra leven in een troosteloze omgeving en lopen rond met problemen van volwassenen. Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars, theatermakers en musici die hen vrolijkheid brengen. De Rudolphstichting is een veilige haven voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. De kinderen van Rotterdam Charlois komen met de jeugdclub elke week bij elkaar. En in de zomer gaan ze op kamp. Dat is mogelijk dankzij Jeugdhaven Het Anker, hun buurthuis en een initiatief van de Protestantse Kerk in Rotterdam Charlois.

 

Spaardoosjes. 

Tegelijkertijd met 40-dagenkalender ontving u het welbekende spaardoosje. Dit jaar willen we de opbrengst bestemmen voor de Voedselbank van onze gemeente. Helaas raakt de crisis meer en meer mensen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de voedselbank. Uw gave is dan ook meer dan welkom. Maak van de bouwplaat een mooi spaardoosje en vul deze met uw bijdrage. De spaardoosjes kunnen vervolgens ingeleverd worden vanaf zondag 24 maart in de kerk of bij een diaken. Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.

 

Vanuit de kerkenraad

Na een proefperiode van meer dan een jaar met de beamer in de kerk, bleek na een evaluatie dat er hier en daar nog wel wat verbeterd kan worden. Bij een dergelijk project mag het niet zo zijn dat er ergernissen ontstaan omdat er iets hapert of niet duidelijk overkomt. Vandaar dat er na intensieve studie van de kerkrentmeesters en de beamer-specialisten is besloten tot aanschaf van een nieuwe installatie. Het is de bedoeling dat deze in de loop van de volgende maand geplaatst zal worden. We krijgen dan een o.a. een beamer met telelens en een led-screen ( e.e.a. in een vaste opstelling). We hopen dat met deze investering de kwaliteit van de presentaties nog beter zal zijn en de eredienst nog beter kan worden ondersteund.

 

Ondertussen zijn we op zoek naar mensen die in het beamteam willen meedraaien. Het gaat om het maken van de presentatie en het bedienen van de beamer in de dienst. Voor meer informatie kunt u zich melden bij Mirjam Dudok.

 

Groot huisbezoek op 25 en 26 feb.

Hierbij nodigen wij u/jou  van harte uit voor een groothuisbezoek. Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen: Maandag 25 februari bij de fam. Klaas en Froukje Kooistra – Riperwei 12, tel. 332194

 

Dinsdag 26 februari bij de fam. Peter en Mirjam Dudok – Jeltewei 7, tel. 851828

We beginnen beide avonden om acht uur en het duurt tot ongeveer kwart voor tien.

Het thema van deze avonden :  MIJN DROOM is ………..

Graag tot ziens op één van beide avonden.

 

p.s. Wij zouden het op prijs stellen als u/jij wilt komen, dat u/jij dit even van te voren doorgeeft aan één van onderstaande personen. Mocht u/jij problemen hebben met vervoer op die avond, kunt u/jij dit ook aangeven.

 

Kinderleerhuis 

Het kinderleerhuis voor groep 7 begint op 7 maart a.s. Ook dit jaar bereiden we ons samen voor op de viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. Het kinderleerhuis wordt in de kerk gehouden vanaf ongeveer half vier tot half vijf. We verzamelen voor de pastorie (het huis waar de dominee woont) bij de brievenbus en steken dan samen de weg over.

 

We rekenen op iedereen, maar om ons beter te kunnen voorbereiden vragen we om voor 4 maart even te bellen (33 6442) of te mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) naar de dominee of uw kind meedoet. U kunt hier natuurlijk ook met al uw vragen terecht..

 

De data zijn: 7 maart, 14 maart en 21 maart. Witte Donderdag valt dit jaar op 28 maart, de viering begint om 19.30 uur.

 

 

 

18 +

 

De eerstvolgende bijeenkomst van de 18+ groep is op 4 maart om 20.30 uur in de pastorie.

Flits en Signaal

 Aanpassing t.o.v. kerkblad : signaal en flits 1, 15 en 22 maart in de kerk om 19.00 uur 

Sirkelslag Flits

Vrijdag 25 Januari hadden wij Sirkelslag. We kregen zes opdrachten, die we als groep moesten oplossen. Zo bouwden we een kerktoren en een auto van satéprikkers, losten we een mysterie op en was er een muziekquiz. Landelijk deden 104 groepen mee en daarvan zijn wij de 23ste geworden. Dat was een mooi resultaat na een avond vol plezier!

 

  Aanpassing t.o.v. kerkblad : signaal en flits 1, 15 en 22 maart in de kerk om 19.00 uur


Sunday Hour met Leonie 

3 feb. jl. was er voor de tweede keer een Sunday Hour, dit keer in de kerk. Onze gastzangeres Leonie zong een paar prachtige liederen en we hebben samen nagedacht over de functies van de verschillende leden van een lichaam. Dat alles om ideeën te krijgen over hoe wijzelf mee kunnen doen in de gemeente: het lichaam van Christus! Hieronder nog twee foto's die een indruk geven van de Sunday Hour.

 

 Optreden Leonie tijdens SH dienst

Uitkomst groepsgesprek

 

 

 

Sirkelslag Signaal,

 

Signaal had Sirkelslag op vrijdag 1 feb. Ook wij kregen allerlei opdrachten waarvan de meest spannende was dat we met zo veel mogelijk mensen op een liedje moesten dansen. Dus zijn we de Hoep doorgegaan en hebben mensen gevraagd om mee te doen. Uiteindelijk konden we de dans doen met 40 personen! Het was een hele gezelllige avond.

Signaal is er weer op 1 maart en 15 maart.

 

Seniorenkring

 

Op vrijdag 1 maart om 9.30 uur komt de seniorenkring weer bij elkaar in de pastorie. We bespreken hoofdstuk 3 uit het boekje 12 artikelen over God. De titel van dat hoofdstuk is: Heeft God de wereld geschapen? Iedereen is van harte welkom, ook als u eerst alleen eens wilt komen kijken. Het te bespreken artikel is te krijgen bij de dominee.

 

Een moment voor stilte en gebed
„Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”. (Fil 4: 6-7)

 

Er is weer een moment van stilte en gebed is op 15 maart. De kerk is dan open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd!

 

De eerstvolgende keer daarop is op 5 april.

 

Diensten

 • zondag 17 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag