• Zondag 9 feb
  • 30 uur ds. A. Buijs, Sneek
  • Collecte Catechese en Educatie

 

Zondag 16 feb           “ Mei Hertslach sjonge”

9.30 uur          Kwartettenkoar o.l.f. Hindrik van der Meer

Collecte                      Binnenlands diaconaat

Zondag 23 feb          

  • 30 uur ds. F. de Hoop
    • Collecte Buitenlands diaconaat

Woensdag 26 feb      Aswoensdag

  • 30 uur Dienst Mauritiuskerk, IJlst

Zondag 1 maart        1e zondag 40dagen

Let op: geen Pitstop!

  • 30 uur ds. F. de Hoop
  • Collecte Voorjaarszendingcollecte

Bij de diensten

Op zondag 9 februari is ds. A. Buijs uit Sneek onze gastvoorganger. De week daarna is er een heel bijzondere dienst omdat Hindrik van der Meer te gast is samen met het Kwartettekoar. Meer over de dienst vindt u hieronder. Op 23 feb. lezen we verder uit Exodus 2: 11-25. Op zondag 1 maart is het de 1e zondag van de veertigdagentijd. Deze keer geen Pitstop op de eerste zondag van de maand, maar een “gewone” dienst. We lezen dan Matt 4: 1-11 over de verzoeking van Jezus in de woestijn. De Pitstop is verplaatst naar 8 maart. 

Aswoensdag in de Mauritiuskerk

De 40dagentijd begint trouwens al op 26 februari: dan is het Aswoensdag. In onze buurtgemeente in IJlst is er al een aantal jaren een dienst op Aswoensdag. Daarin staan gebed en inkeer centraal en wie dat wil kan een askruisje ontvangen. Dat is een kruisteken dat door de dominee met as op je voorhoofd wordt getekend. Een uiterlijk teken van onze voorbereiding op Pasen: het grootste feest dat wij kennen. Een mooie start van de 40dagen en van harte aanbevolen. Voorganger is ds. Dussie Hofstra.

40dagenkalender

De landelijke kerk geeft elk jaar een 40dagenkalender uit. Dit jaar is het thema “Sta op” . De 40dagentijd is een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus zei “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. In de 40dagenkalender vindt u iedere dag een bijbeltekst passend bij het thema, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan. U kunt de 40dagenkalender vanaf zondag 9 februari meenemen vanuit de kerk of aanvragen via de dominee.

Mei Hertslach sjonge”: It Kwartettenkoar o.l.f. Hindrik van der Meer

Op 16 febrewaris hawwe wy in sjongtsjinst sunder dumny. It Kwartettenkoar, o.l.f. Hindrik van der Meer, komt die snein nei de Hommerts. Sy sjonge mei begelieding van muzikanten fan it Kwartettenkoar. De preek sit yn de lieten: lieten út Taizé en Iona, bernelieten en lieten út Hertslach, it Lieteboek dat utjoun is in betinken fan it ôfskied van Hindrik van der Meer. It tema fan de tsjinst is “Mei Hertslach sjonge”. Nei Hommerts, sjongt it koar noch 2 kear as part fan it ofskeidstoernee van Hindrik van der Meer. Sunt maaie 2018 binne der dan al 41 tsjinsten halden. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin.

 

Pitstop 8 maart

Na de musical over Esther vorig jaar, gaat de Pitstop van 8 maart over Mozes. We bereiden deze Pitstop voor samen met de kinderen en de leerkrachten van de VHBSschool en het belooft een mooie dienst te worden. De koffie en limonade staat vanaf 10.30 klaar. We beginnen om 11.00 uur en alle ouders, kinderen en pakes en beppes en kleinkinderen zijn van harte welkom.

 

(Her) opening Johannes de Doperkerk

We maken alweer volop gebruik van onze nieuwe kerk, maar een feestelijke (her)opening was er nog niet. Dat gaan we doen op zondag 22 maart a.s. Om 11 uur is er dan een dankdienst m.m.v. Piter Wilkens en ons eigen projectkoor o.l.v. Hans Wempe, daarna een gezamenlijke lunch en ‘s middags Open Kerk. We hopen natuurlijk dat u de hele dag meedoet, maar u mag ook even “binnenwippen” op een tijdstip dat u uitkomt. Wel graag even opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als u komt lunchen i.v.m. de catering!

 

Collectes

9 feb: Catechese en Educatie

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere terreinen. Zijn kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak. De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk.

16 februari: Kerk in Actie

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio.

23 feb: Hulp voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

1 maart: De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

Nieuws uit de kerkenraad

Onze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling hebben we inmiddels achter de rug. Eén van de punten op de agenda was de (her)opening van de kerk. Elders hebt u daar al meer over kunnen lezen. We zien er naar uit om dat feest te vieren, vooral nu de laatste klussen worden uitgevoerd.

Ook hebben we besloten om van de voorjaarsgemeenteavond dit keer een ochtend te maken. Op zondag 29 maart meteen na de dienst hopen we onder het genot van (nog) een bakje koffie met velen van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van onze gemeente. Er zal gelegenheid zijn om bij te praten over het vieren van de zondagsdiensten in de nieuwe kerk en ook het vieren van het Heilig Avondmaal zal ter sprake komen. Ik zelf vind het erg mooi en plechtig om dit in een kring te vieren en ben benieuwd hoe u dat ervaart. Mocht u niet naar de dienst kunnen komen, dan kunt u natuurlijk ook alleen voor de gemeenteochtend aanschuiven. De officiële uitnodiging volgt nog. Ondertussen is Kerkbalans ook weer van start gegaan. Misschien heeft u de folder al ontvangen. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat velen graag hun steentje bijdragen en dat heeft ertoe geleid dat we niet alleen onze kerk konden vernieuwen, maar ook dat Rob aangesteld kon worden als jeugdwerker in onze gemeente. Ook voor het komende jaar blijft u bijdrage van groot belang, o.a. omdat we graag het orgel willen restaureren. We hopen daarom dat u met ons onze gemeente een warm hart blijft toedragen.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Sybren Salverda

Goeie,

Terwijl ik dit stukje schrijf zie ik uit naar een bijeenkomst van allerlei jeugdouderlingen en andere betrokkenen bij het jeugdwerk in onze ring. Hopelijk komen daar weer allerlei frisse ideeën uit!

7 februari is het weer tijd voor Sirkelslag; de landelijke spellenavond voor kerkelijke jeugdgroepen. Momenteel lopen de aanmeldingen binnen, en het lijkt erop dat we misschien dit jaar met twee groepen mee kunnen doen! Aangezien Flits nu is opgesplitst in twee groepen (groep 8/klas 1 en klas 2,3,4) kunnen we misschien de twee groepen tegen elkaar laten strijden. Dat belooft een flink fanatieke avond te worden! Ik weet nu nog niet wat de spellen gaan zijn, maar vorige keren zat het altijd goed in elkaar. Ben benieuwd!

In de voorjaarsvakantie zal er weer een gezellige avond komen. Ik moet hem nog even prikken in overleg met de jongeren, maar houd de mail in de gaten.

Er wordt ook op wat langere termijn nagedacht: we hebben al besloten dat de Taizéreis van afgelopen herfst een geslaagd experiment was dat we graag willen herhalen. We gaan kijken of we weer jongeren enthousiast krijgen voor de volgende herfstvakantie, of misschien een ander moment in het jaar. Dus mocht je helaas de vorige keer net gemist hebben; er is een herkansing!

Zo staat er van alles op de planning en wordt er van alles bedacht. Toch voel ik me soms nog wat eenzaam in het jeugdwerk; het zou zo leuk zijn om wat activiteiten of Flits-avonden met andere volwassenen te draaien! Daarom graag de oproep: lijkt een eenmalige of herhalende activiteit begeleiden met jongeren u/jou leuk; stuur me een berichtje @ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! Er zijn geen speciale kwaliteiten nodig, alleen maar enthousiasme en zo nu en dan een paar uurtjes tijd.

Dat was hem weer, tot snel! Rob

Seniorenkring

We komen bij elkaar op vrijdag 21 februari in de pastorie om 13.30 uur. In januari hadden we het over wat zegen betekent en dan vooral: wat betekent het dat God ons zegent? Ook deze keer gaat het over zegen, maar dan over de vraag hoe je als mens tot een zegen kan worden. De deelnemers krijgen van te voren een uitleg met vragen, zodat wie dat wil zich kan thuis kan voorbereiden. Ook gasten zijn van harte welkom!

Kring Jonge gemeenteleden

De eerstvolgende kring voor jonge gemeenteleden is op 27 februari om 20 uur in de pastorie.

 

Moment van stilte en gebed

  • Op 28 februari is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 27 maart.

Kinderleerhuis

Het vakantiekinderleerhuis voor groep 6 en 7 is op donderdagmiddag 20 februari van 13.30-15.30 uur in het dorpshuis. Het thema is “Spoorzoeken”: God laat overal zijn sporen achter... Waar zijn die te zien? Hoe kunnen wij in Zijn sporen treden? En welke sporen laat jij achter in deze wereld? De kinderen krijgen ook nog een uitnodiging via school en als een broertje of zusje uit groep 5 of 8 ook mee wil doen dan kan dat. Wel graag even opgeven bij ds. Froukje: 06 15840628 /Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 26 februari begint de 40dagentijd. En vanaf 27 februari is is er elke donderdagmiddag kinderleerhuis in het dorpshuis meteen na schooltijd van 14.30-15.30 uur. We gaan een palmpasenstok maken. Elke week versieren we een stukje en horen we het verhaal uit de bijbel dat erbij hoort. Ook is er een knutsel. Alle kinderen van school mogen meedoen. Meer info en opgeven bij ds. Froukje. En we zoeken ook nog vaders/moeders en pake’s/beppe’s die mee willen helpen. Aanmelden kan bij ds. Froukje.