Zondag  13 jan          Afscheid en bevestiging ambtsdragers

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Diaconie (eigen werk)

Zondag 20 jan

9.30 uur          ds. A Buys, Sneek

Collecte                      Oecumene en migratie

Zondag 27 jan           Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Werelddiaconaat

Zondag 3 feb Pitstop  Vreugdevolle fonteinen (2)

10.30 uur        de koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      JOP

Bij de diensten

We hebben 2018 afgesloten met een aantal mooie samenkomsten: het Immanuël concert van Rob en zijn vrienden uit Leeuwarden op 16 december met mooie muziek, een inspirerende boodschap en warme glühwijn, een sfeervolle Kerstnachtdienst die in het teken van Geloof, Hoop en Liefde stond (en de kleur blauw) en een vrolijke dienst op Eerste Kerstdag, waarbij het korps EZG de toon aangaf. Hartelijk bedankt aan iedereen, die op wat voor manier dan ook meehielp. En tenslotte het samen afscheid nemen van het oude jaar met het vieren van een vesper.

Op 13 januari nemen we ook afscheid, maar dan van twee ambtsdragers. En we heten twee eredienstambtsdragers welkom. Verderop leest u daar nog meer over. Op 20 januari is ds. A. Buys uit Sneek onze gastvoorganger en op 27 januari vieren we samen het Heilig Avondmaal.

Pitstop

Het thema van de eerste Pitstop van dit jaar was: Vreugdevolle Fonteinen. Gebaseerd op de 11 fonteinen in onze Elf Steden. Dit thema komt nog drie keer terug in de komende maand. Zo zal ik voor zondag 13 en 26 januari lezingen kiezen geïnspireerd door wat u allemaal hebt aangedragen op 6 januari en in de Pitstop van 3 februari sluiten we alles af met het maken van een eigen vreugdevolle fontein. Daarom hebben we iedereen ook gevraagd om in de komende maand na te denken over hoe die fontein er uit zou moeten zien? Welke thema’s/ verhalen/associaties met onze dorpen en de mensen zou u in een fontein voor onze kerk verwerken? Hoe kan de fontein de blijde boodschap doorgeven?

Collecten

20 januari: Oecumene  migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan overal ter wereld nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken, vaak op onverwachte plekken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of tijdelijke baan besluiten in Marokko blijven. Kerken in de Arabische golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. In totaal zijn er ruim 1200 interculturele kerken, zoals we deze kerken zijn gaan noemen. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen.

27 januari: Werelddiaconaat

Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn oogst, twee geiten en vier kippen verloren. Zijn huis, op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor hemzelf en zijn vrouw en vier kinderen opnieuw te bouwen. Zodat ze voorbereid zijn op nieuwe overstromingen. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Kerk in Actie steunt een lokale partnerorganisatie door training in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken.

3 februari: JOP: jeugdwerk Protestantse Kerk

JOP, Jong Protestant, houdt zich in vanuit de landelijke kerk bezig met het ontwikkelen van (missionaire) jeugdactiviteiten en ondersteuning van het jeugdwerk in de gemeenten. Zo wordt o.a. ieder jaar Sirkelslag georganiseerd, een on-line spel waarbij zo,n 700 jeugdgroepen uit heel Nederland de de strijd aan gaan. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk

Nieuws van de kerkenraad

Goede wensen en ambtsdragers

Vanuit de kerkenraad wensen we u allereerst alle goeds toe voor het komende jaar en natuurlijk Gods zegen (Folle lok en Seine). We zijn heel blij dat steeds weer zoveel mensen zich betrokken voelen bij wat er in onze gemeente gebeurt. Ook in persoonlijke gesprekken met mensen merk ik vaak dat veel mensen de kerk waarderen. Dat is fijn om te merken. Helaas betekent dit niet dat we de afgelopen maanden nieuwe ambtsdragers hebben kunnen vinden, nu we op 13 januari afscheid nemen van onze scriba Anjamarjan Kouwenhovenen diaken Ysbrand de Jager. De redenen die mensen aanvoeren om geen ambtsdrager te willen worden zijn vaak goed te begrijpen. De combinatie van taken, die bij een kerkenraad ligt, schrikt mensen ook wel eens af. Gelukkig zijn Karin Sijbranda en Ittie Nauta wel bereid gevonden om eredienstambtsdragers te worden. Daarmee is er nu een groep van 10 mensen, die elk zo’n 3 diensten per jaar als eredienst ambtsdrager dienst doen.

Dank!

De mooie diensten, die er rond de kerst geweest zijn, zijn we natuurlijk ook nog niet vergeten. Vanaf deze plek wil ik ook graag de mensen bedanken, die zich hiervoor ingezet hebben. Van de kosters, de schoonmakers, de mensen die de kerk versierden, het korps en natuurlijk onze dominee. Bedankt allemaal.

Kerstactie

Met de kerst is er vanuit de diaconie ook een kerstster gebracht bij oudere gemeenteleden. Zelf doe ik ook altijd een paar. Een mooie traditie, omdat je op deze manier met mensen in gesprek komt, die je anders niet zo gauw zou spreken. Ik hoop dat velen van jullie (brengers en ontvangers) hier, net als ik, van genoten hebben.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad Sybren Salverda

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt op maandagavond 21 januari bij elkaar in de pastorie. We beginnen om 20 uur.

Goeie dei,

In het vorige ringblad schreef ik over twee dingen: de adventsdienst van 16 december en mijn brievenronde. Even een update. Wat het eerste betreft: het was volgens mij een mooie avond! Ik was blij om te zien dat er veel mensen waren ondanks het drukke weekend, en het was tof dat er ook wat jongeren waren gekomen. Weer eens wat anders dan een normale ochtenddienst, right? Wellicht is het voor herhaling vatbaar. Het mag duidelijk zijn dat ik graag muziek maak; mijn zoektocht naar muzikale jongeren is in volle gang. Geef het vooral aan als je een instrument speelt en het leuk vindt om dat met anderen te doen!

Wat de brievenronde betreft: als het goed is, is op elk adres waar iemand tussen de 10 en 25 jaar woont een brief bezorgd (dank aan de bezorgers!). Ik ben al druk bezig om langs die deuren te gaan en eens te babbelen over de dingen die ik in de brief heb gezet. Dat is helemaal geen straf; de thee en koekjes worden vaak enthousiast mijn kant op geschoven en ik heb gezellige en goede gesprekken. Ik heb ook echt het idee dat ik wat wijzer word; er vormen zich al wat plannetjes. Bijkomend voordeel is dat ik me zo wat uitgebreider kan voorstellen aan veel mensen, zodat we elkaar weten te vinden. Mocht je me nog niet voor de deur hebben gehad, dan kan dat zijn omdat ik een dichte deur aangetroffen heb, of je woont op één van de paar adressen die ik nog niet heb bezocht. Komende week ga ik in de namiddag en avond weer verder met mijn rondes; hopelijk tref ik uiteindelijk iedereen. Mocht je maar één moment in de week hebben waarop je als ouders + kinderen thuis bent, zou je me dat dan willen laten weten? Dat kan me een hoop heen en weer gewandel schelen. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot snel, Rob.

Viering en Stiltewandeling Nijkleaster

Door ziekte kon de geplande viering en stiltewandeling in Nijkleaster in Jorwert in november niet doorgaan. Daarom hebben we een nieuwe datum geprikt: woensdagmorgen 30 januari sluiten wij ons aan bij de wekelijkse kleasterkuier in Jorwert. Wij vertrekken om 8.45 uur vanaf het parkeerterrein bij de kerk. Na een korte viering wandelen we ong. 5 km. (U kunt in de kerk blijven als u dat te ver is.) En we sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch. Wil u zelf brood meenemen? Het plan is om tussen 12.30-13.00 uur weer terug te zijn in Hommerts. I.v.m. vervoer graag even doorgeven aan Els van Os of u meegaat: tel. 442274/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Seniorenkring

De seniorenkring komt weer bij elkaar op vrijdagmiddag 25 januari om 13.30 uur in de pastorie. We bespreken dan weer een artikel van de hand van ds. Arie van der Veer. Wilt u mee doen, we zien u graag en het artikel dat we bespreken is bij de dominee op te vragen.

Flits

Ook dit voorjaar is er weer Flits voor de jongeren van groep 8-klas 1-2 middelbare school. Het is altijd op dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk. De data zijn: 8 jan, 22 jan., 5 feb, 26 feb, 12 maart, 26 maart. Van harte welkom!

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 6 is op 17 jan, 24 jan en 31 jan. De kinderen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging via school. En natuurlijk zijn ook de kinderen die op een andere school zitten van harte welkom! Meer info en opgave bij de dominee: of bel: 33 64 42

En in de voorjaarsvakantie is er weer vakantiekinderleerhuis, dit keer vooral bedoeld voor groep 6 en 7. Op dinsdag 19 februari van 13.30-14.30 in het dorpshuis: knutselen, verhalen luisteren, zingen en lekker bezig zijn met elkaar. Een flyer volgt nog!

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 18 januari is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 22 februari.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst