Zondag 10 feb          Fryske Tsjinst

9.30 uur          ds. T. T. Osinga, Franeker

Collecte          catechese, educatie KRM

Zondag 17 feb           Fryske Tsjinst

9.30 uur          ds. G.G. Keizer, Eastrum

Collecte                      Diaconie: eigen werk

Zondag 24 feb           Bevestiging Rob Bergsma

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Missionair

Zondag 3 maart        Pitstop

10.30 uur        de koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      KRM

Bij de diensten

Na twee keer een friese dienst is er op 24 februari is er een bijzondere dienst omdat Rob, onze jongerenwerker, bevestigd wordt als ambtsdrager. Zie ook verderop. Voor de Pitstop van 3 maart is er al een plan, maar het is nog afwachten of dat door kan gaan: een verrassing dus!.

Ester: Musical in één dag, 5 april

Een musical oefenen èn uitvoeren in één dag! “Dat kan nooit,” is de eerste reactie van velen als ze horen dat theatergezelschap De Vliegende Speeldoos musicals in een dag oefent en uitvoert met een grote groep kinderen. En toch kan het! Dat gaan ook wij meemaken op vrijdag 5 april als De Vliegende Speeldoos op uitnodiging van onze gemeente en de Van Haersma Bumaschool komt om met alle kinderen van school de musical Esther in te studeren en ‘s middags om 16 uur in het dorpshuis ten tonele te brengen. Oproep: De vliegende Speeldoos heeft hulp nodig bij het uit- en inpakken. Dit is ‘s ochtends en laat in de middag, ongeveer een uurtje: wie helpt? Aanmelden bij de dominee.

In actie voor Kinderen in de Knel

Het uitnodigen van de Vliegende Speeldoos gaat via Kerk in Actie, de diaconale tak van onze kerk. Daarom gaan we als school en gemeente geld ophalen voor Kinderen in de Knel, de projecten voor kwetsbare kinderen in allerlei landen, die KiA ondersteunt. We gaan geld ophalen om kinderarbeid in Tirupur in India tegen te gaan. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel, die het risico lopen om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Zij moeten werken en gaan vaak niet naar school. Vanuit onze gemeente wordt door de diaconie en de zendingscommissie hiervoor een FancyFair georganiseerd op 30 maart 2019 van 10.00 tot 14.00 uur rondom de kerk met workshops, zoals bv. schilderen, spelletjes, draaiend rad en verkoop van spullen. Dus: Hebt u nog spullen, ongebruikt of nog in goede staat, dan verkopen wij ze graag voor het goede doel. U kunt ze inleveren bij Cor en Hilda Bouma, Riperwei 64. Bij voorbaat dank!

Namens de Fancyfair commissie: Joan, Annie, Ynze en Cor.

Collecten

10 feb. Catechese educatie

JOP, Jong Protestant, ontwikkelt catechesemateriaal zoals “Overhoop”, waarin alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde komen, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? Met creatieve werkvormen, zoals bv. een instastory over Jakob. Het materiaal is gratis beschikbaar via de website van JOP.

17 feb. Diaconie: eigen werk

24 feb. Kerkrentmeesters: missionair

Het (samen) lezen van de Bijbel is niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken.

3 Maart Kerkrentmeesters: eigen werk

Nieuws van de kerkenraad

Vanaf 13 januari hebben dus we een kleinere kerkenraad. De huidige leden zijn: Sjoerd Huitema en Annet Spronk (ouderling-kerkrentmeester), Klaas Kooistra (kerkrentmeester), Tjerk Viersen, Annie Braaksma, Joan van der Zee, Cor Bouma en ondergetekende (diakenen). Verder onze dominee en Rob Bergsma (vanaf 24 februari). De eredienst-ambtsdragers zijn: Tietsje Abma, Gerke Graven, Ane Piet Hoekstra, Folkert Koopmans, Els van Os, Jan Krist, Ans Rijpma, Hans Wempe, Grietje van der Zee, Ittie Nauta, Karin Sijbrand, Froukje Kooistra en Geert Meindertsma. De bloemenlijst en de afkondigingen worden verzorgd door Grietje van der Zee. Dank Grietje, dat je dat spontaan kwam aanbieden. We hebben op dit moment nog geen scriba en daarom is het postadres van het scribaat vanaf januari het adres van de pastorie geworden: Jeltewei 98.

Werkconferentie

De uitdagingen, waar al onze gemeenten in de ring mee te maken hebben, willen we gezamenlijk bespreken. Daarvoor komen we met vertegenwoordigers kerkenraden en predikanten op 23 februari bij elkaar. We gaan dan ook nadenken over meer samenwerking. Ook ds. W. Beekman, de voorzitter van de nieuwe classis is daarvoor uitgenodigd. We hopen op een vruchtbare bijeenkomst.

24 februari bevestiging van Rob Bergsma

Rob is ondertussen alweer een tijdje werkzaam in onze gemeente en velen hebben al persoonlijk kennis met hem gemaakt. Maar we willen graag dat hij ook formeel deel gaat uitmaken van de kerkenraad en daarom wordt hij op 24 februari bevestigd in het ambt. We hopen velen van u in die dienst te ontmoeten.

Sirkelslag

Vrijdag 1 februari hebben we weer meegedaan met een evenement van JOP: Sirkelslag Young. Er deden 14 jongeren tussen de 12 en de 14 jaar mee. Het onderwerp was ‘een nieuw begin’ en het verhaal van Jozef stond centraal, zo maakten we een mantel, waarbij op de catwalk codes gegeven werden, die gekraakt moesten worden en was er een vragenronde waarmee je elke keer een trede hoger uit de put kon komen. Ook het uitbeelden van woorden met je lichaam, een spel met knikkers meenemen tussen je tenen en het maken van een levend schilderij hield ons aardig bezig. Volgend jaar maar weer!

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad Sybren Salverda

Werkzaamheden aan de kerk

Inmiddels is de vergunningaanvraag voor het wijzigen van het interieur de deur uit. We verwachten dat we dit voorjaar aan de slag kunnen met de totale aanpak van ons kerkgebouw.

Over het vervolg wordt u door ons op de hoogte gehouden, het kan zijn dat we daarbij ook een beroep op ú doen.

Actie Kerkbalans

De komende weken brengen we de enveloppen rond waarin we u vragen om een bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans. “Een kerk, wat geeft het ???” zo begint de toelichting. Dat de kerk wat om u geeft, hopen we uit te stralen. Nu vragen we ú om een gift om het werk ook in de toekomst te kunnen blijven doen. U begrijpt dat we met onze plannen ook voor veel kosten staan, ook al hebben we daar de afgelopen jaren voor gespaard en gereserveerd. Uw bijdrage is daarom voor ons allemaal van veel betekenis, op de korte, maar zeker ook op de langere termijn.

De kerkrentmeesters

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt op maandagavond 25 februari weer bij elkaar bij de fam Bakker, Hettingawei2. We beginnen om 20 uur.

Viering en Stiltewandeling Nijkleaster

Op 30 januari sloten we ons met een aantal gemeenteleden aan bij de wekelijkse kleasterkuier in Jorwert. Samen zingen, bidden en stil zijn in de viering en daarna wandelen en ervaringen delen. Het    was een mooie ervaring om met mensen die je niet kent zo open te praten over gastvrijheid en vreemdelingschap. Voor sommigen van ons zeker voor herhaling vatbaar en als u het ook eens mee wilt maken:     houdt het ringblad in de gaten, want we zijn van plan in het voorjaar weer te gaan.

Seniorenkring

De seniorenkring komt weer bij elkaar op vrijdagmiddag 1 maart om 13.30 uur in de pastorie. Het artikel van ds. Arie van der Veer dat we gaan bespreken krijgt u nog. Bent u nog nooit geweest en wilt u een keer komen kijken: u bent van harte welkom! De kring duurt meestal tot een uur of drie.

Flits

Voor de jongeren van groep 8-klas 1-2 middelbare school is er Flits op dinsdag 26 feb, 12 en 26 maart, om 19.00 uur in de kerk.

19 februari Vakantie Kinderleerhuis

In de voorjaarsvakantie is er Vakantie Kinderleerhuis. Vooral bedoeld voor groep 6 en 7 maar broertjes en zusjes, en neefjes en nichtjes zijn ook welkom! We gaan op reis met Abraham en Sara, die door God geroepen werden. Op dinsdag 19 februari van 13.30-14.30 in het dorpshuis: knutselen, verhalen luisteren, zingen en lekker bezig zijn met elkaar. Meer info bij de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 33 64 42.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 22 februari is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 22 maart.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst