• Zondag 8 maart Pitstop i.s.m. de VHBS
 • 30 uur ds. F. de Hoop
 • Collecte Kerk in Actie: Onderwijs voor kansarme kinderen

 

woensdag 11 maart  Biddag voor gewas en arbeid

            m.m.v. Súdwestkoor o.l.v Jan Brens

18.30 uur        Johannes de Doperkerk, Hommerts

Collecte                      1. Boeren in Oeganda 2. Onkosten dienst

Na afloop is er koffie en thee voor iedereen

 

Zondag 15 maart      2e zondag 40dagen

9.30 uur          ds. H. De Waal, Nijland

Collecte                      Kerk in Actie: Noodhulp voor Soedan

Zondag 22 maart      Feestelijke heropening Kerk           

            m.m.v. Piter Wilkens

 • 30 uur Inloop met koffie
  • 00 uur ds. F. de Hoop
   • Collecte Kerk in Actie: Help de kerk in Syrië
   • 00 uur lunch (graag opgeven)
   • 00 uur “Hoe het was en hoe het is geworden”

Zondag 29 maart      5e zondag 40dagen

 • 30 uur ds. F. de Hoop
 • Collecte Kerk in Actie: straatmeisjes in Ghana
 • B. na de dienst is er gemeenteochtend

Zondag 5 april           PalmpasenPitstop

10.30 uur        De koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Jeugdwerk JOP

Bij de diensten

In de Pitstop van 8 maart ontdekken we, in een korte viering wie Mozes was en waarom hij in de geschiedenis van God met de mensen zo’n grote rol heeft gespeeld. Deze Pitstop hebben we samen met school voorbereid. 15 maart is ds. Hans de Waal uit Nijland onze gastvoorganger en op 22 maart is er de feestelijke heropening van onze kerk. Let op de aanvangstijd! Op zondag 29 maart is er meteen na de dienst een gemeenteochtend. Over beide diensten vindt u meer info verderop. Op 5 april is het Palmpasen en dus staat de Pitstop in het teken van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen doen mee met hun Palmpasenkruizen en zo beginnen we samen aan de Stille Week.

Biddag voor Gewas en Arbeid

Op 11 maart vieren we biddag samen met de gemeenten uit Woudsend e.o. en Heeg. Ds. R. Bosman-Romkema, ds. A.R. Warnar-van den Berg, en ds. F. de Hoop gaan voor en muzikale medewerking wordt verleend door het Súdwestkoor o.l.v. Jan Brens. Na de dienst is er tijd om elkaar te ontmoeten. In een tijd waarin er zoveel zorgen zijn rondom natuur, voedselproductie, klimaat en rechtvaardige verdeling van goederen en arbeid is het een waardevolle gewoonte om in een speciale dienst stil te staan bij het feit dat wij alles van God ontvangen (hebben) en te bidden om wijsheid om daar op een goede manier mee om te gaan. De diesnt begint om 18.30 uur.

 

7 April -Workshop Liturgisch Bloemschikken

 

Heb je interesse in bloemschikken, met de verdieping  van de symboliek van bloemen  in de liturgie van Pasen? Geef je dan op voor 1 april bij Annie Braaksma (06 23522575). VOL = VOL.

Je krijgt een toelichting en ondersteuning van docente Annette van Wieren, (bekend bij de PKN kerken). Zij verzorgt  de bloemen, groen en oase. En zelf neem je een glazen –schaaltje, doorsnee ongeveer 20 cm mee (niet hoger dan 5 cm.), scherp mesje, draadtang en snoeischaar. En een goed humeur!! De kosten zijn €17,50 p.p., dit is inclusief koffie/thee/koek en map met informatie over het Liturgisch bloemschikken. We starten om 19.00 uur in de Johannes de Doperkerk in de Hommerts. Tot 7 april, Annie Braaksma en Froukje Kooistra.

Collectes

In de kerkdiensten wordt de komende weken voor de volgende doelen gecollecteerd:

8 maart           Onderwijs voor kansarme kinderen in India

11 maart         biddag met collecte voor boeren in Oeganda

15 maart         Noodhulp Zuid-Soedan: overleven in een burgeroorlog

22 maart         Opbouw van de kerken in Syrië.

29 maart         nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

5 april             jeugdwerk JOP in Nederland

Sta op! Extra inspanning in de 40dagentijd

Sta op! Het is een aansporing, een oproep die we ook vaak in de Bijbel tegenkomen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! Tijdens de 40dagentijd collecteren we daarom extra (= buiten de kerkdiensten om) voor 7 projecten, (N.B. deels overlappen deze met de doelen voor de collectes in de kerkdienst):

1)Burgeroorlog in Zuid-Soedan overleven

2) Vakanties met aandacht

3) Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

4) Jongeren doorleven het paasverhaal

5) Onderwijs geeft kansarme kinderen in India toekomst

6) De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

7) Als kerk naar de mensen toe

Tijdens de 40dagentijd staat er voor elk project een pot met een flyer in de kerk. Die zijn bedoeld voor het geld dat we extra willen geven. Bv. het geld dat u spaart omdat u meedoet met “Heel Holland Vast” (via de vastenkaart van Kerk in Actie) of de inhoud van het spaardoosje. Maar u kunt natuurlijk ook ‘gewoon’ een extra gift doen voor uw project naar keuze. We hopen in elk geval dat u met ons opstaat en we samen een mooi bedrag bijeen kunnen brengen voor onze medemensen, die het nodig hebben. De Diaconie dankt een ieder die hieraan mee doet.

(Her)opening Johannes de Doperkerk 22 maart

De uitnodigingen zijn klaar en verstuurd: digitaal en op papier. Iedereen is uitgenodigd om de feestelijke heropening van onze kerk mee te maken. De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar en om 11 uur begint de dankdienst met muzikale medewerking van Piter Wilkens en een projectkoor o.l.v. Hans Wempe. Daarna een gezamenlijke lunch en ‘s middags Open Kerk. We hopen natuurlijk dat u de hele dag meedoet, maar u mag ook even “binnenwippen” op een tijdstip dat u uitkomt. Wel graag even opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0515 – 443279 (’s avonds) als u komt lunchen i.v.m. de catering!

 

Nieuws uit de kerkenraad

Naast het nieuws over de feestelijke (her)opening van de kerk (zie hierboven) is er de uitnodiging voor de gemeenteochtend op 29 maart a.s. We willen u graag meenemen in de belangrijkste gebeurtenissen in ons pastoraat en het kerkgebouw. De kerk is als gebouw vernieuwd en we hebben Rob aangesteld. Wat denkt u daar van, wat wilt u nog meer. Daar willen we graag uw gedachten over horen. Hoe bevalt het tot nu toe? Waar zijn verbeteringen/veranderingen mogelijk? Het houdt nu immers niet op, maar begint pas. In de kerk en op de website vindt u de komende weken de officiële uitnodiging. We beginnen na de dienst om 10.45 en willen om 12.00 afsluiten. Ook als u niet naar de dienst komt, bent u natuurlijk van harte welkom om 10.45 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Sybren Salverda

Goeie,

Dit keer doe ik m’n stukje even in de vorm van wat wist-je-datjes.

Wist je dat …

            De jongeren van Flits (groep 8-klas 2) in de 40-dagentijd bezig zijn met vasten? Misschien zijn de vastenkalenders al voorbij gekomen. Er is er ook één gemaakt voor jongeren, en die volgen wij nu. Er zitten een aantal pittige uitdagingen tussen (minder telefoongebruik…), maar hopelijk slepen we elkaar er doorheen.

            Er plannen zijn voor een zeer muzikale Pitstopdienst? Wel eens gehoord van een Top-2000 dienst? De voorbereidingen zijn gestart voor iets vergelijkbaars, maar dan tijdens een Pitstop. Ben je muzikaal en bespeel je een instrument (het liefst dingen als gitaar, piano, drum), schiet me dan even aan. Misschien kunnen we van je diensten gebruik maken!

            Jongeren nog steeds ademloos kunnen kijken naar een animatiefilm uit de vorige eeuw? Op de afgelopen filmavond (zonder pizza!) keken we de film ‘The Prince of Egypt’, een favoriete film uit mijn eigen kindertijd over het verhaal van Mozes. Het bleek een tijdloze productie te zijn, want ook jongeren anno 2020 vonden hem top.

            Er een kring is voor jongvolwassenen (20-40 jaar) die ongeveer eens per maand samenkomt? Ds. Froukje en ik draaien deze kring samen, en we hebben hele mooie ontmoetingen. Hoe ziet zo’n avond eruit? Nou, gewoon een heel goed, open gesprek rondom een boeiend thema. Zit je in deze leeftijdscategorie en mis je het hebben van een goed gesprek? Laat het even weten aan één van ons, dan kun je een keer meedraaien.

            Ik nog steeds op zoek ben naar mensen met een warm hart voor jeugdwerk? Ik weet dat er mensen zijn die het belangrijk vinden dat jongeren via de kerk iets meekrijgen van het geloof. Ik ben niet voor niets aangesteld anderhalf jaar geleden. Maar wie van die mensen zouden ook zelf wat tijd in het jeugdwerk willen stoppen? Dat is voor mij een belangrijke vraag. Want het kan niet zo zijn dat we als gemeente de jongeren een warm hart toedragen maar vervolgens alle zorg over hen overlaten aan een gast uit Leeuwarden, toch? Dus alsjeblieft, laat me weten als je een keer oproepbaar bent. Optrekken met de jongeren en dingen met ze organiseren is echt goed vermaak, en ontzettend belangrijk.

            Er rond Pasen een moment komt voor de jongeren van Flits om het Paasfeest centraal te stellen? We noemen het tot nu toe een Flitsviering, maar misschien komen we nog op een betere naam. Nieuws volgt zodra het er is, maar dan weet je alvast dat er iets aan zit te komen.

            De nieuwe inrichting van de kerk een stuk geschikter is voor jeugdwerk? Zo kun je nu een stuk beter verstoppertje spelen in de kerk…

Je me kunt bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.? Of op de gemeenteochtend. Ik hoop u/jullie daar te zien! Groetnis! Rob

 

Seniorenkring

We komen bij elkaar op vrijdag 27 maart in de pastorie om 13.30 uur en ook nu geldt weer: gasten zijn van harte welkom!

Moment van stilte en gebed

 • Op 27 maart is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 24 april.

Kinderleerhuis

Het was een fijne middag, het vakantiekinderleerhuis. 19 kinderen kwamen spoorzoeken en de tijd vloog om. En nu is er het Palmpasenkruizen  Kinderleerhuis. In de 40dagentijd, elke donderdagmiddag meteen na schooltijd, van 14.30-15.30 in het Dorpshuis, versieren we een stukje van de palmpasenstok en horen het verhaal uit de bijbel dat erbij hoort. Ook is er een knutsel. De eerste keer kwamen er 22 kinderen meedoen en daarom bij deze ook een verzoek om hulp. Wie heeft er een uurtje tijd om mee (vooral de kleinsten) te helpen bij het versieren en de knutsel? Ook 1 of 2 keer is al een hele hulp.  Meer info en aanmelden bij ds. Froukje.