Zondag 10 maart     1e van de 40dagen

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Zending

Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en arbeid

            Karmel, Woudsend m.m.v. Interkerkelijk Streekkoor

9.30 uur          ds. R. Bosman-Romkema, pastor Ludwine Andel, ds. F. de Hoop

Collecte                      1. Diaconie 2. Onkosten dienst        

Zondag 17 maart      2e van de 40dagen

9.30 uur          ds. C. Koops, Holysloot

Collecte                      Diaconie: Amnesty International

Zondag 24 maart      3e van de 40dagen

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie: Stop kinderarbeid

Zondag 31 maart      4e van de 40dagen

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Ondersteuning Pioniersplekken

Zondag 7 april           Pitstop           “Eten met betekenis”

10.30 uur        de koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie: Rwanda

Bij de diensten

Deze week is de 40dagentijd begonnen: tot Pasen staan we extra stil bij Jezus en zijn lijden en sterven. Op zondag 24 maart is ds. Koops onze gastvoorganger. De andere zondagen in maart volgen we Jezus op zijn weg met lezingen uit het Evangelie van Lucas. De Pitstop van zondag 7 april staat in het teken van de uittocht uit Egypte: God die zijn volk bevrijdt uit de slavernij! Zie de achterkant van het Ringblad voor meer informatie over de viering van Biddag op 16 maart.

Ester: Musical in één dag, 5 april

U hebt er vast al van gehoord: In plaats van de school-gezinsdienst is er dit jaar een musical. O.l.v. theatergroep de Vliegende Speeldoos oefenen we 1 dag lang om dan 16.00 uur in het dorpshuis de musical Esther uit te voeren. De meeste kaartjes voor dit spektakel worden via school verspreid, maar er zijn ook een aantal (gratis) kaartjes beschikbaar via onze gemeente. Aanmelden kan bij de dominee.

In actie voor Kinderen in de Knel

Het uitnodigen van de Vliegende Speeldoos gaat via Kerk in Actie, de diaconale tak van onze kerk. Daarom gaan we als school en gemeente geld ophalen voor Kinderen in de Knel, de projecten voor kwetsbare kinderen in allerlei landen, die KiA ondersteunt. Wij zetten ons in tegen kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel, die het risico lopen om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Zij moeten werken en gaan vaak niet naar school. Vanuit onze gemeente wordt door de diaconie en de zendingscommissie hiervoor een FancyFair georganiseerd op 30 maart van 10.00 tot 14.00 uur rondom de kerk met workshops, zoals bv. schilderen, spelletjes, draaiend rad en verkoop van spullen. Dus: Hebt u nog spullen, ongebruikt of nog in goede staat, dan verkopen wij ze graag voor het goede doel. U kunt ze inleveren bij Cor en Hilda Bouma, Riperwei 64. Bij voorbaat dank!

Namens de Fancyfair commissie: Joan, Annie, Ynze en Cor.

Collecten

10 maart: Zending: Kerk zijn in woord en daad

In Cuba groeien de kerken en verslechtert de economie. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Ze wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Vanwege het communisme zijn kerken hier nog niet zo goed op voorbereid. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

17 maart: Diaconie: Amnesty International

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid

24 maart: Diaconie: Stop kinderarbeid in India

In de stad Nasapur, India, is de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en hun kinderen moeten mee werken. Ze gaan daardoor niet naar school. Kerk in Actie werkt samen met lokale kerken en organisaties aan betere voorlichting en onderwijs.

31 maart: Ondersteuning PIoniersplekken

We collecteren voor de meer dan honderd pioniersplekken in ons land. Plekken waar mensen, die normaal niet met de kerk in aanraking komen, een geestelijk onderdak kunnen vinden.

7 april: Diaconie: Rwanda 25 jaar na de genocide

Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn.

Nieuws van de kerkenraad

Gemeenteavond

Op dinsdag 9 april a.s. is er een gemeenteavond. U ontvangt daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging, maar dan kunt u de datum vast in uw agenda schrijven.

Werkconferentie

Op 23 februari waren de predikanten en vertegenwoordigers van de verschillende kerkenraden uit onze ringgemeenten bij elkaar. Het doel was om de uitdagingen, waar al onze gemeenten in de ring mee te maken hebben, gezamenlijk te bespreken. Ds. W. Beekman, de voorzitter van de nieuwe classis was onze speciale gast. Er kwamen verschillende onderwerpen ter tafel: hoe vinden we ambtsdragers, hoe gaan we om met teruglopende inkomsten, is het mogelijk om het pastoraat aan ouderen in de tehuizen in onze ring anders te organiseren, kunnen we samen iets extra’s ondernemen voor onze jeugd? Inspirerend was ook de bijdrage van twee deelnemers aan de cursus “Vieren met vrijwilligers”, die dit najaar plaatsvond in onze ring. Het enthousiasme over deze activiteit is groot en men wil graag dat er een vervolg komt. Het was goed om zo bij elkaar te zijn en samen na te denken over de toekomst. Concrete plannen zijn er nu nog niet, maar die gaan er zeker komen.

24 februari bevestiging van Rob Bergsma

Het was een feestelijke dienst op 24 februari. Fijn dat Rob nu ook formeel deel uitmaakt van onze kerkenraad. Wilt u voor ons als kerkenraad bidden om wijsheid voor ons en voor Rob over hoe hij zijn tijd nu verder in gaat vullen? Er komen van alle kanten vragen en ideeën (o.a. uit de ring) en we zoeken daar nu een weg in. Ook op de gemeenteavond van 9 april zal het jongerenwerk ter sprake komen.

Actie Kerkbalans

De enveloppen voor Kerkbalans zijn inmiddels rondgebracht. Door alle werk rondom de a.s. restauratie van de kerk wat later dan anders. Desalniettemin hopen we op veel gulle gevers, zodat het pastoraat kan doorgaan en alle andere plannen ook gerealiseerd kunnen worden.

Werkzaamheden aan de kerk

Tenslotte: De restauratie-werkzaamheden aan de buitenkant van de kerk gaan beginnen en de eerste actie is op zaterdag 13 april. In verband met het plaatsen van steigers aan de buitenkant van de kerk, moeten er beschermplaten rondom de graven op het kerkhof worden geplaatst. Alle hulp is daarbij welkom. Voor aanmelding of informatie kunt u terecht bij Eddy Wiersma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of telefonisch  (0515) 443599. Zoals de planning er nu voor staat, worden onze zondagochtend-diensten na Pasen (21-22 april) in het dorpshuis gehouden. We houden u op de hoogte!

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad Sybren Salverda

Kring jonge gemeenteleden

De plaats is nog niet bekend, maar de datum al wel: de kring voor jonge gemeenteleden komt op maandagavond 25 maart weer bij elkaar. We beginnen om 20 uur.

Viering en Stiltewandeling Nijkleaster

Zoals afgesproken brengen we ook dit voorjaar een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Op 1 mei nemen we weer deel aan de wekelijkse kleasterkuier: Samen zingen, bidden en stil zijn in de viering, samen wandelen en samen eten en ervaringen delen. Meer info volgt, maar dan kunt u de datum vast vrijhouden.

Seniorenkring

De seniorenkring komt bij elkaar op vrijdagmiddag 29 maart om 13.30 uur in de pastorie. Het artikel van ds. Arie van der Veer dat we gaan bespreken krijgt u nog. Het is erg mooi dat er de afgelopen tijd een paar nieuwe leden bij gekomen zijn. Wilt u ook een keertje komen kijken: u bent van harte welkom! De kring duurt meestal tot een uur of drie.

Flits

Voor de jongeren van groep 8-klas 1-2 middelbare school is er Flits op dinsdag 12 en 26 maart, om 19.00 uur in de kerk.

Goeie

Wat zou jij doen als je God was? Wat als je alle macht en kracht had om aan te passen wat je maar wil? Pittige vraag? De jongeren van onze kerk hebben alvast een voorbeeldje gezien van hoe het níet moet: in de film Bruce Almighty, gekeken onder het genot van (opvallend lekkere!) pizza. Het was een gezellig avondje, en het is zeker iets wat we weer eens gaan doen. Kleine moeite: filmpje kiezen, pizza’s bestellen, wat popcorn kopen, en je hebt een toffe avond samen. Jeugdactiviteiten zijn nog nooit zo simpel geweest. Binnenkort meer!

Nog even een oproepje: we zijn bezig om onze promotie wat te verbeteren, zodat elke jongere het te horen krijgt als er iets voor hem/haar wordt georganiseerd. De ouderwetse email is nog steeds de beste manier, dus willen we graag een volledig mail-bestand. Mocht je tussen de 11-16 jaar zijn en geen mailtje hebben gekregen over de afgelopen pizza/film-avond, dan zit je nog niet in ons bestand (of je ouders hebben hun mail niet gecheckt); sorry daarvoor. Zou je me dan even een mailtje willen sturen met je eigen mailadres of dat van je ouders? Dat kan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan krijg je voortaan alle info.

Groetnis, Rob

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 7 is dit jaar op 28 maart, 4 en 11 april. De kinderen krijgen nog een aparte uitnodiging via de VBHschool, maar alle kinderen uit groep 7, ook die op een andere school zitten, zijn van harte welkom. Het is wel fijn als u uw kind even bij de dominee opgeeft i.v.m. de voorbereidingen. Het kinderleerhuis is op donderdagmiddag meteen na schooltijd van 14.30-15.30 uur. We gaan het o.a. hebben over het Avondmaal en over Pasen.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 22 maart is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 26 april.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst