Zondag 14 april                    Palmpasen

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Jeugdwerk JOP

Donderdag 18 april   Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

19.30 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie

N.B. Na de dienst samen de Passion kijken in de kerk

Vrijdag 19 april          Goede Vrijdag

19.30 uur        ds. F. de Hoop

Zaterdag 20 april      Stille Zaterdag

21.30 uur        ds. F. de Hoop

Zondag 21 april         Pasen m.m.v. Ere zij God

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Versterk de kerk in Pakistan

Zondag 28 april         N.B. in het dorpshuis!

9.30 uur          ds. J. Bakker, Veenwouden

Collecte                      Evangelisatiecommissie

Zondag 5 mei Pitstop

10.30 uur        de koffie staat klaar

11.00 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Kerk in Syrië

Bij de diensten

In de Stille week zijn er veel speciale diensten. Op Palmzondag hopen we veel kinderen met Palmpasenkruizen te begroeten en ook zal Gerke Graven voor ons zingen m.m.v. Hans Wempe. Op Witte Donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal aan tafel. We zijn op tijd klaar om daarna met zijn allen in de kerk live via het grote beeldscherm de Passion te volgen. Op Goede Vrijdag is er een sobere dienst, waarin de Paaskaars wordt gedoofd. Zo staan we stil bij het sterven van Jezus. Er is gelegenheid om onze eigen zonden en lasten bij het kruis neer te leggen en we verlaten de kerk in het donker. Donker dat duurt tot de nieuwe Paaskaars de kerk wordt binnengedragen op zaterdagavond aan het begin van de dienst. Het duister kon het Licht niet overwinnen en dat vieren we, ook door onze doop te herdenken. Op paaszondag is er dan een vrolijke dienst met het korps waarin we vieren dat Jezus is opgestaan.

29 april is een speciale zondag, niet alleen omdat ds. J. Bakker in ons midden is, maar ook omdat we vanaf die zondag onze kerkdiensten in het dorpshuis houden tot de verbouwing van de kerk klaar is.

Palmpasenkruizen maken

Alle kinderen van de lagere schoolleeftijd zijn welkom om op zaterdagmiddag 13 april om 14.00 uur in het dorpshuis Palmpasenkruizen te komen maken. Een palmpasenkruis is een kruis van hout dat we versieren met allerlei dingen, die te maken hebben met de laatste week van het leven van Jezus. Zo versieren we het kruis bv met een buxustakje, omdat de mensen Jezus toejuichten en met palmtakken zwaaiden. En wie wil, mag de volgende dag, op Palmzondag, meedoen in de dienst. Ook vaders, moeders, pake’s,beppe’s en anderen die knutselen leuk vinden en wel mee willen helpen zijn van harte welkom!

Ester: Musical in één dag, 5 april

Wat hebben we een prachtige dag gehad op 5 april! Na een dag van oefenen en knutselen was er een spetterende voorstelling waaraan alle kinderen van school meededen. Al zingend en dansend vertelden ze samen met de Vliegende Speeldoos het verhaal van Ester, die moed kreeg van God om haar volk te redden. Het was geweldig: het enthousiasme van de kinderenen van de Vliegende Speeldoos, de inzet van de vele vrijwilligers, het publiek bij de voorstelling, de opbrengst van onze acties, de prachtige foto in het Friesch Dagblad, en nog zoveel meer. Bedankt iedereen, die op wat voor manier dan ook meegeholpen heeft om er zo’n mooie dag van te maken!

In actie voor Kinderen in de Knel

De Fancy Fair voor Kinderen in de Knel was een geslaagde dag en niet alleen omdat het prachtig weer was. Er is veel verkocht en de spelletjes werden vaak gespeeld. De schildersworkschop was een groot succes. Al met al een geslaagde dag. Daarom: Dank je wel, alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben. Dank ook aan de dames van Passage en de zendingscommissie.

Samen met hen en de school hebben we maar liefst liefst 3250 euro voor Kinderen in de Knel opgehaald. Tijdens de musical Ester is dit bedrag overhandigd aan Kerk in Actie, zodat er heel veel kinderen naar school kunnen i.p.v. in de fabriek te werken. De naam van de pop was Elske en is geraden door mw I. Nauta. In de pot zaten 232 paaseitjes en mw. S. de Jong, Hommerts, heeft dat gewonnen. Namens de Fancyfair commissie hartelijke dank voor uw bijdrage.

Collecten

14 april: Jeugdwerk JOP

JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge).

18 april: Diaconie: eigen werk

21 april: Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.

28 april: Evangelisatie commissie

5 mei: Syrië, kerk zijn in oorlogstijd

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen.

Nieuws van de kerkenraad

Gemeenteavond

Als u dit leest is de gemeenteavond net geweest. We hopen dat het een goede avond was. De volgende keer leest u meer hierover.

Werkzaamheden aan de kerk

Zoals u aan de kerk ziet, zijn de werkzaamheden aan de buitenkant begonnen. De steigers staan en er wordt al druk gewerkt aan de ramen. Na de Pasen beginnen we ook aan de binnenkant en houden we onze diensten in het dorpshuis. Gewoon om 9.30 uur, met koffie vanaf 9.00 uur.

En verder

Zoals u weet stond de afgelopen tijd in het teken van de organisatie van Ester, de Fancy Fair en de Paasgroetenactie. Dit laatste hield in dat we in de Pitstopdienst van 7 april, 50 kaarten uitgedeeld hebben. Deze kaarten zijn als paasgroet door de gemeenteleden verstuurd naar gevangenissen in heel Nederland.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad Sybren Salverda

Kring jonge gemeenteleden

“Vrouwen in de bijbel”, dat is, op speciaal verzoek, het onderwerp van de kring voor jonge gemeenteleden op maandag 29 april in de pastorie. We beginnen zoals altijd om 20.00 uur.

Viering en Stiltewandeling Nijkleaster

Op 1 mei a.s. gaan we weer naar Nijkleaster in Jorwert om deel te nemen aan de wekelijkse kleasterkuier: Samen zingen, bidden en stil zijn in de viering, samen wandelen en samen eten en ervaringen delen. We vertrekken om 8.54 uur. Verzamelen op het parkeerterrein naast de kerk. We nemen onze eigen boterhammen mee voor de lunch en voor wie de wandeling van ong. 5 km niet kan meelopen is er gelegenheid om zolang in de kerk te blijven. Ivm vervoer is het fijn als u zich even opgeeft bij de dominee.

Seniorenkring

De seniorenkring komt dit seizoen niet meer bij elkaar. In september beginnen we weer. De datum komt in het ringblad van augustus.

Boottocht ‘Foar Elkoar

De Zorggroep 'Foar Elkoar' heeft een boottocht georganiseerd met de Simmerwille. De Zorggroep heeft tot doel het wonen in onze dorpen socialer en plezieriger te laten zijn. Er is geen lidmaatschap, iedereen kan mee. Ook oud-inwoners, die elders verblijven. Wanneer? zaterdag, 25 mei 2019.

Hoeveel kunnen er mee? 80 personen. Opstapplaats? Osingahuizen bij de brug. Hoe laat? Half 2 varen tot half 6. Kosten? 10 euro p.p., dit is inclusief koffie, thee en verdere consumpties. Doel? Kontakt en genieten van Friesland. Opgave bij Jeltje v.d. Hoek, tel. 442695 of Alie bij de Weg, tel. 443576. Heeft u vervoer nodig dan graag melden. Namens 'Foar Elkoar', Alie, Herman, Niek, Jildou, Jeltje en Annie

Flits

Voor de jongeren van groep 8-klas 1-2 middelbare school is er Flits op dinsdag 16 april, 7 en 21 mei, om 19.00 uur in de kerk.

Goeie

Als dit stukje in het ringblad verschijnt hebben we net de gemeenteavond gehad, waarop we onder andere als gemeente hebben nagedacht over ons jeugdwerk. Terwijl ik dit schrijf, weet ik nog niet hoe dat gesprek is gegaan (erg benieuwd!). Mocht je als ouder er niet bij zijn geweest, maar mocht je wel je ideeën hebben over het hoe en waarom van het jeugdwerk, zorg dan dat dat bij dominee Froukje of bij mij terecht komt.

Ik wil graag dit stukje vooral gebruiken om een belangrijke aankondiging te doen: van zaterdag 20 april op zondag 21 april organiseren wij voor het eerst de Paaschallenge. Dat is een nacht waarin we met de jeugd tot 16 jaar allemaal spellen gaan doen, waardoor we een mysterie kunnen oplossen. En als ik het heb over een nacht, dan bedoel ik ook echt een nacht! Het begint rond 22:00 en eindigt rond 7 of 8 uur de volgende ochtend. Dit wil je echt niet missen, dit is zoiets waar je het over een paar jaar nog over hebt. Opgeven dus! En dat kan bij mij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nog een andere aankondiging: de Passion wordt ook dit jaar weer uitgezonden. Veel gemeenteleden kijken hiernaar, dus leek het ons leuk om hier een activiteit van te maken. Ons mooie kerkgebouw met dat grote scherm, en de mogelijkheid om achteraf even na te kletsen; dat geeft echt wat extra's! Leuk ook voor jong & oud. Om 20:30 begint de uitzending op Witte Donderdag (18 april), aansluitend aan onze avondmaalsdienst. Kom gerust, ook als je niet eerst naar de dienst kunt komen. En neem iemand mee! Samen kijken is immers zoveel gezelliger.

Tot slot nog een keer de herinnering: mochten jij of je ouders geen mails van de kerk krijgen over activiteiten waar je andere jongeren wel over hoort, stuur dan naar bovenstaand emailadres even een manier waarop we met je in contact kunnen komen.

Groetnis, Rob

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 26 april is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 17 mei.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst