• Zondag 4 okt
 • 30 uur ds. F. de Hoop
 • collecte Kerk&Israël

Zondag 11 okt

9.30 uur          ds. E. Stellingwerf-Vink, Echtenerbrug

collecte                       Diaconie: Rwanda

 

Zondag 18 okt           Fryske Tsjinst

9.30 uur          ds. C. Koops, Woubrugge

collecte                       Kerk

Zondag 25 okt          

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Ned.Bijbelgenootschap

Bij de diensten

Een lach en een traan: dat was het gevoel bij de dienst van 6 september. Het was vreugde, omdat we weer in onze eigen kerk bij elkaar kwamen en omdat sommigen van ons elkaar al heel lang niet gezien hadden. Maar er was ook verdriet, omdat we zover van elkaar zitten en omdat we alleen het slotlied maar samen zingen. Toch overheerst de opluchting: dat het weer kan, en dat iedereen zich zo goed aan de anderhalve meter houdt. En dus gaan we door met het vieren in eigen kerk, in het vaste vertrouwen dat  God zich laat vinden, ook in deze situatie met nieuwe . En daarbij lezen uit het boek Daniël in de diensten waarin onze eigen predikant voorgaat. Daniël en zijn vrienden bevinden zich in ballingschap en ballingschap betekent dat je je niet thuis voelt op de plek waar je verblijft. Omdat alles anders gaat en je je van alles en iedereen verlaten voelt. Hoe actueel kan het zijn? We zien er ook naar uit om deze maand voor het eerst weer gastvoorgangers te ontvangen. Dan nog het laatste nieuws over Pitstop. Op 4 oktober houden we nog een “gewone” dienst om 9.30 uur.  Hopelijk lukt het om op zondag 1 november weer een Pitstop te houden. Dan staat de koffie om half elf klaar en begint de dienst om 11.00 uur. Maar eerst moeten we bedenken hoe we een Pitstop op anderhalve meter kunnen houden. U hoort er in het volgende Ringblad meer over.

P.S. Eén ding is bij het oude gebleven: de koffie staat vanaf 9 uur klaar!

 

Uit de kerkenraad

U hebt het al kunnen lezen: onze kerkdiensten kunnen eerst doorgaan. Daarover waren we het unaniem eens in onze laatste vergadering.  We waren blij met de opstelling in tafels, zodat er toch koffie gedronken kon worden en als u dit Ringblad leest, dan hebben we ook al een Avondmaalsviering achter de rug! We zijn dankbaar dat het allemaal weer kan.

Het vieren in eigen kerk op de nieuwe manier vraagt wel wat meer organisatie en menskracht. Er zijn immers steeds twee coronacoaches nodig: één die registreert en één die de mensen naar hun plaats begeleidt. We zijn nu bezig om een rooster hiervoor te maken en als u bereid bent daarin mee te draaien, dan horen we dat graag. U kunt zich melden bij Els van Os of bij Sybren Salverda.

Ook de gemeenteavond in oktober gaat door: op 26 oktober om 19.45 in de kerk. Voor de pauze staat de jaarrekening over 2019 op het programma en na de pauze vragen we uw inbreng voor het nieuwe beleidsplan. De speerpunten van het beleidsplan uit 2013 zijn (grotendeels) vervuld ( 1. structuur kleinere kerkenraad 2. andere inrichting pastoraat 3. andere vorm van eredienst) en het is tijd voor evaluatie en vooruitkijken. “Wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof beleven en kunnen uitdragen. Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren. Geïnspireerd door Woord en Geest”, maar hoe doen we dat als we, meer nog dan 7 jaar geleden, te maken hebben met krimp: afname bezoekers kerkdienst, (grote) moeite om ambtsdragers te vinden, weinig tot geen actieve deelname kerkleden onder de 45 jaar en nu de corona, die het samenkomen zo bemoeilijkt? We kijken op de gemeenteavond niet naar wie en wat er niet zijn, maar juist naar wie wél meedoen en wat er wél is. En we vragen ons af wat de weg is die we, in het licht van onze roeping en de middelen die God ons geeft (mensen en materiële goederen) in moeten slaan. Alle ideeën zijn welkom en we hopen dat velen van u komen om mee te denken.

De uitnodiging volgt nog, maar schrijf deze datum vast in uw agenda. De notulen van de vorige gemeenteavond en een samenvatting van de jaarrekening liggen op zondag 18 en 25 okt. in de hal van de kerk klaar om mee te nemen.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad: Sybren Salverda

Ouderenbezoek

Onze bezoekers komen ook dit seizoen weer bij de ouderen uit onze gemeente op bezoek. In de maanden oktober t/m maart kunt u ze weer verwachten! Staat u nog niet op de lijst maar wilt u wel regelmatig een bezoekje namens de kerk ontvangen, meld u dan aan bij Els van Os, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecte 11 oktober: Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat)

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.  Zie ook: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Goeie

Voetbal is een leuke sport, en ik hoop dat al onze voetballende jongeren er heel veel plezier aan beleven. Het maakt alleen mijn werk er niet makkelijker op :). De jonge Flits-groep bevat best een paar voetballers, en die zijn nu in de knel gekomen met de dinsdagavond vanwege training.

Het zal dus even een puzzel worden om een moment te prikken waarop zoveel mogelijk mensen kunnen. Daarover zijn we nu met elkaar in gesprek, dus daar kan ik nu nog niet zoveel over schrijven. Wel staat vast dat de oudste Flits-groep (klas 3+) op de dinsdagavond blijft staan.

Hierbij de data voor welke dinsdagen dat in elk geval gaan worden: 22/9, 6/10, 20/10 en 3/11.

Mocht je nou in groep 8, klas 1 of 2 zitten, en als Flits je wel leuk lijkt: het zou dus kunnen dat we naar een andere avond gaan dan de dinsdag. Misschien betekent dat voor jou dat je nu opeens wel erbij kunt zijn! Wil je dat zeker weten, neem dan even contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zorg ik dat je op de hoogte blijft.

Dat is voor nu even alles, maar in het volgende Ringblad kan ik weer nieuwe activiteiten aankondigen! Groetjes, Rob

 

Moment van stilte en gebed

Op vrijdagavond 9 okt is er om 19.30 een moment van stilte en gebed in de kerk. We komen bij elkaar om stil te zijn en te bidden voor onszelf, de gemeente en de wereld waarin wij leven. Iedereen is van harte welkom om mee stil te zijn en te bidden. De eerstvolgende keer daarop is op vrijdag 6 november.

 

Seniorenkring

Op 9 oktober komen we bij elkaar om 13.30 uur. Vanwege de anderhalve meter niet in de pastorie, maar in de kerk. Daar hebben we de ruimte. Het thema is nu nog niet bekend, maar u krijgt daarover nog bericht. Het was mooi om de afgelopen keer een nieuwe bezoeker te kunnen begroeten en mocht u ook eens willen kijken hoe de kring verloopt, kom dan gerust langs. U bent van harte welkom!

Kinderleerhuis

Als dit Ringblad uitkomt is het Kinderleerhuis voor groep 4 alweer voorbij. 6 kinderen hebben meegedaan en we hebben veel plezier gehad! Hoe kan het ook anders als je over God leert! Als het weer en de berichten rond de coronacrisis gunstig zijn, dan is er op dinsdagmiddag 13 oktober een vakantiekinderleerhuis voor groep 4 en 5 van 13.30-1530 uur. De uitnodiging en het programma komen later maar dan kunt u de datum vast in de agenda schrijven. Het Kinderleerhuis voor groep 5 is op donderdag 29 okt., 5 nov. en 12 nov. De kinderen worden uitgenodigd via de VHBschool, maar ook kinderen die op een andere school zitten, zijn van harte welkom.

Meer info bij de dominee.

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond