• Zondag 1 nov Pitstop “Hoor!”        
 • 30 uur de koffie staat klaar
 • 00 uur ds. F. de Hoop
 • collecte Najaarszendingcollecte
 • B. Graag opgeven!

Woensdag  4 nov      Dankstond

 • Gezamenlijke dienst in de Karmel in Woudsend
 • 30 uur ds. R. Bosman-Romkema en ds. F. de Hoop
 • Collecte
 • B. Graag opgeven! Viering ook digitaal met beeld en geluid!

Zondag 8 nov

9.30 uur          ds. A. Buijs, Sneek

collecte                       Kerk

 

Zondag 15 nov          Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Diaconie

Zondag 22 nov          Eeuwigheidszondag 

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Kerk

N.B. Graag opgeven!

Zondag 29 nov          Eerste Advent/Bevestiging ambtsdrager

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Kerk in Actie: Kinderen in de Knel

Bij de diensten

Algemeen: We gaan door met de diensten in eigen kerk volgens de RIVM regels en het advies van de landelijke kerk.  Per dienst mogen er 30 mensen aanwezig zijn, buiten hen die ondersteuning verlenen (coronacoaches, ambtsdragers, predikant, koster, organist, degene die de beamer bedient). Verder zitten we aan tafels, lopen we niet heen en weer, desinfecteren we onze handen en nemen de jas mee naar onze plaats. En we zingen niet. Zo hebben we tot nu toe een heel aantal mooie diensten kunnen beleven. Opgeven van te voren hoefde niet. Dat is deze komende maand anders. Voor de aangegeven diensten (zie hieronder) vragen we u om u van te voren aan te melden bij Els van Os: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 23289922.

Pitstop – 1 nov. – opgeven t/m vrijdag 30 oktober

Als je niet mag bewegen en zingen, wat kun je dan nog wel? Horen! En daarom hebben we een bijbelverhaal uitgekozen waar we naar gaan luisteren. Gewoon, zittend op onze stoel, met de ogen dicht. Helemaal coronaproof. Voor de kinderen is er vanaf 10.30 een knutseltafel, voor de anderen koffie aan tafel.

Dankdag 4 nov – opgeven t/m zaterdag 31 oktober

De dankdag van 4 nov vieren we deze keer in de Karmel in Woudsend. Dit keer zonder de gemeente van Heeg. Zij sluiten in het voorjaar weer aan, in de hoop dat we dan weer met meer mensen samen kunnen komen. Het is wel nodig om te reserveren voor deze dienst bij Els van Os. De dienst is digitaal ook rechtstreeks of later te volgen via kerkdienstgemist.nl of via  www.pgwoudsend.nl, de website van de gemeente in Woudsend. (zie de knop “kerkdiensten meekijken, helemaal rechtsboven). Er is beeld en geluid.

Zondag 22 november – opgeven t/m vrijdag 20 nov

Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd. Het is de zondag waarop we de namen noemen van de gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden en de namen van hen die vanuit onze kerk begraven zijn. Bij elke naam die we noemen, ontsteken we een kaars aan de Paaskaars. Dit doen we in het vertrouwen dat het Licht van Christus sterker is dan de dood. De nabestaanden van hen, wiens naam wij noemen, worden voor deze dienst per brief uitgenodigd. U bent van harte uitgenodigd om er ook bij te zijn, maar graag wel even opgeven.

Dit jaar gedenken wij:

Sjoukje de Jager-Vellinga, overleden 29 november 2019 – 91 jaar

Tamme van Netten, overleden 11 december 2019 – 67 jaar

Jan Haagsma, overleden 21 februari 2020– 94 jaar

Anske Schotanus, overleden 26 maart 2020 – 71 jaar

Lieuwe Cnossen, overleden 7 juli 2020 – 72 jaar

Lambert Muurling, overleden 23 september 2020 – 87 jaar

Taetske van der Kooij, overleden 27 september 2020 – 82 jaar

Voor de overige diensten hoeft u zich niet op te geven, al zijn ook die speciaal: Op 8 nov gaat ds. Buijs uit Sneek voor en op 15 nov vieren wij het Heilig Avondmaal. Ook deze keer staan brood en wijn klaar op de tafels zodat wij op een veilige manier de maaltijd kunnen vieren. De dienst van 29 november is speciaal omdat op die eerste Adventszondag Mient Raap belijdenis doet en bevestigd wordt als diaken. We zijn heel blij dat Mient zich op deze manier in wil zetten voor de gemeente en we zien uit naar deze dienst.

Tenslotte: mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. En blijf de berichtgeving in de gaten houden. In een maand kan veel veranderen en wij doen ons best u op de hoogte te houden.

Jubileum Klaas Booij

Dit jaar is het 40-jarig jubileum van onze organist Klaas Booy. In de dienst van 25 oktober hebben wij hem daarmee gefeliciteerd. Klaas is al jarenlang actief als organist in onze dorpen. Hij begon in de gereformeerde kerk en luistert sinds het ontstaan van de PKN in Jutrijp-Hommerts elke derde zondag van de maand onze diensten op met zijn orgelspel. Hoe waardevol dat is merken we nu we niet kunnen zingen. Er is gelukkig wel orgelspel om van te genieten! Op zondag 1 november wordt in de dienst in de Karmel in Woudsend het jubileum van Klaas nog meer gevierd. In eerste instantie was het Lemster mannenkoor uitgenodigd. Dat kon vanwege corona niet doorgaan. Nu verleent Jacob van der Meer zijn medewerking en misschien neemt hij nog muzikale familieleden mee om de feestvreugde te verhogen. We bedanken Klaas van harte voor zijn jarenlange, onbaatzuchtige inzet en we wensen hem nog veel mooie jaren met hopelijk weer een volle kerk en mensen die mee mogen zingen. Van onze gemeente zijn er twee afgevaardigden aanwezig in de dienst op 1 nov. En vergeet u niet om het interview met Klaas Booij elders in dit Ringblad te lezen.

 

Uit de kerkenraad

In deze verwarrende tijd gaan de meeste activiteiten niet door: De seniorenkring op 6 november, het kinderleerhuis voor groep 5, de jonge gemeenteledenkring. Wat we wel gaan doen is een filmweek houden, want stil zitten en op 1,5 m naar een scherm kijken kan wel. Daarom is er in de week van 16-22 november op dinsdag-, woensdag,- donderdag,- en vrijdagavond in de kerk een film te zien. Denk aan een bakje popcorn, uitstekend beeld & geluid en goede films met een boodschap. Welke films we laten zien laten we zo snel mogelijk weten. Kijk dus alvast welke avonden u/jij nog vrij hebt in die week, en houd die vrij! Bij de deur mogen we alleen de eerste 30 personen binnenlaten, dus kom op tijd: 19.00 gaat de deur open. Om 19.30 beginnen we.

Verder hebt u in dit Ringblad een inlegvel gevonden met het verzoek van de kerkrentmeesters om een bijdrage voor het Ringblad over te maken. We hopen dat u daaraan gehoor zult geven.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Sybren Salverda.

Goeie!

Veel van de dingen die ik zou willen organiseren worden door corona op de lange termijn geschoven, maar gelukkig kan Flits wel gewoon doorgaan. Uiteraard denk ik daarbij aan ventilatie en onderlinge afstand. Dus voel je je gezond en ben je niet recent in aanraking geweest met iemand die het virus heeft, dan ben je op de volgende avonden van harte welkom bij Flits: 3 nov, 17 nov en 1 dec. Een paar weken geleden hebben we een nieuw tijdstip gevonden voor de jongste Flits-groep. Hierbij nog even een update van hoe het nu zit: Als je in groep 8, klas 1 of klas 2 zit, ben je welkom om 17:00 in de kerk. Om 18:00 is het afgelopen. Als je in klas 3 of 4 zit, ben je welkom om 20:15. Om 21:15 is het afgelopen. Nog één ding: ik heb contact met Stichting Present, een organisatie die vrijwilligers koppelt aan klussen die gedaan moeten worden. Zodra ze een klus hebben waar een groep enthousiaste jongeren bij kan helpen, laten ze het me weten.

Groetjes, Rob

 

Moment van stilte en gebed

Op vrijdagavond 9 november is er om 19.30 een moment van stilte en gebed in de kerk. We komen bij elkaar om stil te zijn en te bidden voor onszelf, de gemeente en de wereld waarin wij leven.  Iedereen is van harte welkom om mee stil te zijn en te bidden. De eerstvolgende keer daarop is op vrijdag 4 december.

En tenslotte…

Zoals velen van u al weten heb ik het beroep van de Protestantse Gemeente in Tzum aangenomen en dat betekent dat ik op 10 januari a.s. afscheid neem, na meer dan negen jaar als predikant van onze gemeente. De intrededienst in Tzum is D.V. op 17 januari. Een dominee is een voorbijganger, leerde ik tijdens mijn opleiding, en nu ondervind ik aan den lijve wat dat betekent. Praktisch: want verhuizen brengt een hoop geregel met zich mee. Maar vooral ook gevoelsmatig. Negen jaar is een lange tijd en we hebben samen heel wat meegemaakt. Ik heb in jullie midden het vak mogen leren en we zijn vertrouwd geraakt met elkaar. Daarom zal ik jullie missen. Daar komt nog bij dat het coronatijd is en alles anders is dan anders. Maar er is ook de vreugde van het nieuwe: nieuwe mensen en nieuwe uitdagingen. En dankbaarheid dat er een gemeente is die mij roept. En ondertussen draag ik een lied met me mee dat ik leerde toen ik in het buitenland woonde. Ik noemde het ook, toen ik op 27 september aan u vertelde dat er een beroep op mij zou worden uitgebracht. “Alles verandert, niets blijft hetzelfde”, zo gaat dat lied, “maar Jezus Christus, Hij blijft dezelfde, gisteren vandaag en tot in eeuwigheid”. Wij weten niet wat de toekomst brengt, maar Hij is de Goede Herder die het ons aan niets zal laten ontbreken, waar we ook wonen en/of werken.

Met een vriendelijke groet, ds. Froukje de Hoop.

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond