Zondag 9 juni           Pinksteren

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte          Zending

Zondag 16 juni          Fryske tsjinst

11.00 uur        ds. L. Westra

Collecte                      Diaconie

Zondag 23 juni          Tentdienst m.m.v. EZG

10.00 uur        De koffie staat klaar

10.30 uur        ds. F. de Hoop

Collecte                      Mayana Mpora foundation Namibië

Zondag 30 juni          Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie

Bij de diensten

Op zondag 9 juni is het Pinksteren. Op onze kleurige klok is deze zondag rood, net als het kleed op de Avondmaalstafel. De tekst die deze zondag centraal staat is het te vinden in 2 Koningen 5. Op 16 juni is er een fryske tsjinst waarin ds. Lieuwe Westra voorgaat. En op 23 juni is de dienst niet in het dorsphuis maar in de feesttent vanwege de dorpsfeesten. De koffie staat vanaf 10 uur klaar en we beginnen om 10.30 met een vrolijke dienst waarin het corps ons zingen zal begeleiden. De kinderen van groep 8 nemen ook actief deel aan deze dienst en zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Op 30 juni vieren we het Heilig Avondmaal, voor de eerste keer in het dorpshuis. Zoals u al gemerkt hebt de afgelopen weken voelt het heel anders om onze diensten in het dorpshuis te houden. Het maakt echt uit in welke ruimte je viert en dat zal ook gelden voor de viering van het Avondmaal. Omdat we een stuk minder ruimte hebben hebben we met de diakenen besloten om dit keer het Avondmaal in een kring te vieren. Dat betekent dat we één grote kring gaan vormen rondom de tafel en de stoelen. Vervolgens gaan de dominee en de diakenen bij een ieder langs met brood en de wijn. Het zal best even wennen zijn, maar we hopen dat u allen komt om het mee te beleven. En ook dat u na afloop met ons deelt hoe het was. Opdat we samen kunnen zoeken naar een goede en betekenisvolle manier om het Avondmaal te vieren, niet alleen nu in het dorpshuis, maar ook voor als straks de kerk klaar is. Want na de renovatie van ons kerkgebouw zal het ook daar het Avondmaal anders zijn dan we gewend waren, alleen al omdat de (meeste) banken er niet meer zullen staan.

Startzondag op 1 september

Om nu alvast te noteren: op zondag 1 september a.s. houden we de eerste Pitstop van het nieuwe seizoen. Dit is dan tegelijk ook onze startzondag. De precieze plannen zijn nog niet bekend, maar u mag er wel van uitgaan dat deze Pitstop langer duurt dan normaal en er ook een gezamenlijke lunch bij inbegrepen is!

Collecte Tentdienst 23 juni

We zamelen geld in voor de pre-school die door de Mayana Mpora Foundation is gestart in Kavango, een van de armste streken in Namibië. In deze streek moeten kinderen vaak meehelpen om overdag in het levensonderhoud van de familie te voorzien: geiten en runderen hoeden, op het land werken en zo meer. Hierdoor halen ze vaak slechte resultaten op school en zonder school is er weinig perspectief voor een betere toekomst. Op deze pre-school krijgen leerlingen van 4-5 jaar Engels, rekenen en onderwijs over gezondheid, hygiëne en omgang met elkaar. Dat geeft ze na twee jaar een betere start in het basisonderwijs.

Nieuws uit de kerkenraad

Van oudsher werden (in een deel) van onze kerk de kinderen van leden geregistreerd, ook als ze zelf niet gedoopt waren. Door een aantal (landelijk) genomen maatregelen gaat dit veranderen. Om misverstanden te voorkomen is het de bedoeling dat wij de komende maanden de mensen waar het om gaat actief te benaderen.

Verder vordert het werk aan de kerk: de buitenkant is nu klaar en het werk aan de binnenkant is ook al begonnen.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad: Sybren Salverda

Goeie

Dus, wat hebben we uitgevoerd de afgelopen tijd? We zijn met een clubje naar de ringactiviteit geweest. Dat was helemaal prima, met mooi weer en een grote groep jongeren. Eén van onze leden zat zowaar in het winnende team! De prijs was eetbaar, dus dat motiveert wel.

Flits is ondertussen afgelopen. De laatste keer kwam al met het kaatsen in botsing, dus dat hervatten we volgend seizoen weer. Wel gaan we dit seizoen nog even goed afsluiten met een actief avondje… Laten we zeggen ‘Fortnite in het echt.’

Over Fortnite gesproken: ik heb al van aardig wat jongeren gehoord dat zij wel van een potje gamen houden. Nou is het zo dat wij als kerk geloven in dingen samen doen, en dat samen meer is dan iedereen alleen. Laten we dat ook eens toepassen op gamen! Ik ben daarom aan het kijken of we een bescheiden LAN-party kunnen organiseren begin juli. Voor wie dat niks zegt: dat is een avondje (nachtje) samen komen, alle computers aan elkaar aansluiten, en een gezellige tijd hebben. Vriendelijk verzoek: mocht je hier interesse in hebben (leeftijd is tussen 12-24 ofzo), kun je dat even aan mij laten weten (@Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)? Dan weet ik wat voor locatie ik moet zien te regelen. Mail hierover volgt nog.

Tot slot zijn we met groep 8 bezig om iets te bedenken voor de tentdienst, waarop zij zoals elk jaar uitgezwaaid worden richting de middelbare school. Er moet nog even aan gewerkt worden, maar er vormt zich al wat; wordt vast leuk. Tot zover!

Rob

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 28 juni is er weer een moment van stilte en gebed in de pastorie om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 9 augustus.

Nijkleaster

Op woensdag 26 juni nemen we weer deel aan de wekelijkse kleasterkuier in Nijkleaster in Jorwert: samen zingen, bidden en stil zijn in de viering, samen wandelen, eten en ervaringen delen. We vertrekken om 8.54 uur. Verzamelen op het parkeerterrein naast de kerk. We nemen onze eigen boterhammen mee voor de lunch en voor wie de wandeling van ong. 5 km niet kan meelopen is er gelegenheid om zolang in de kerk te blijven. I.v.m vervoer is het fijn als u zich even opgeeft bij de dominee.

Diensten

 • zondag 22 december  - 9.30 uur

  voorganger: ds. A. Buys - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • dinsdag 24 december - 20.00 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:        A. Nauta

  bijzonderheid: Kerstnachtdienst