Zondag 6 dec Tweede Advent/Pitstop

Thema: “Licht voor de mensen”

 • 30 uur de koffie staat klaar
 • 00 uur ds. F. de Hoop
 • collecte Kerk in Actie : Kinderen in de Knel

Zondag 13 dec           Derde Advent

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Kerk

 

Zondag 20 dec           Vierde Advent/Doopdienst

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Zending

16.30 uur        Adventsconcert Lifesong

“Alle aandacht op het Licht”

 N.B. Graag opgeven!

 

Donderdag 24 dec    Kerstnachtvesper     

19.00 uur        ds. F. de Hoop

20.00 uur        ds. F. de Hoop

21.00 uur        ds. F. de Hoop

collecte                       Vluchteling kinderen in Griekenland

N.B. Graag opgeven!

Vrijdag 25 dec           Eerste Kerstdag

m.m.v. muziekkorps EZG

9.30 uur          ds. F. de Hoop

collecte                       Kerk in Actie: Kinderen in de Knel

N.B. Graag opgeven!

Zondag 27 dec          

9.30 uur          ds. J. Majoor, Gau

collecte                       Zending

Donderdag 31 dec Vesper

19.30 uur        ds. F. de Hoop

collecte                       Kerk

 

Zondag 3 jan  Pitstop

 • 30 uur de koffie staat klaar
 • 00 uur ds. F. de Hoop
 • collecte Kerk

Bij de diensten

Ook in de komende maand blijven in onze diensten de RIVM regels gelden en houden we het advies van de landelijke kerk aan. Dat betekent dat er 30 mensen naar een dienst mogen komen,  buiten hen die ondersteuning verlenen (coronacoaches, ambtsdragers, predikant, koster, organist, degene die de beamer bedient). Verder zitten we aan tafels, lopen we niet heen en weer, desinfecteren we onze handen en nemen de jas mee naar onze plaats. En we zingen niet. En voor de aangegeven diensten (zie hieronder) vragen we u om u van te voren aan te melden bij Els van Os: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 23289922.

Adventsconcert – opgeven t/m vrijdag 18 december

Ook dit jaar geeft Lifesong (Rob en zijn band uit Leeuwarden) een akoestisch concert. Rustige liedjes over God, Kerst en ons. Sfeervol, inspirerend en warm. Op zondagmiddag 20 december om 16.30 uur in onze kerk.

Kerstvesper – opgeven t/m dinsdag 22 december

Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven om de kerstnachtdienst te kunnen bezoeken hebben we besloten om het dit jaar over een andere boeg te gooien. We houden 3x een Kerstvesper: een dienst van een half uur, met kerstmuziek en een 5 minuten-preek. Na elke dienst is er een half uur pauze, zodat we de kerk kunnen schoonmaken en luchten. De vespers beginnen om 19, 20 en 21 uur en per vesper kunnen 30 mensen meevieren. Kinderen onder de 12 mogen sowieso mee. Het is de bedoeling dat er ook nog een flyer verspreid wordt voor de Kerstvesper.

Eerste Kerstdag – opgeven t/m woensdag 23 december

Traditiegetrouw speelt het korps Ere zij God in de dienst op Eerste Kerstdag. Ze komen dit jaar niet als groep naar de dienst maar nemen hun muziek van te voren op, zodat wij er in de dienst van kunnen genieten en de geboorte van Jezus met grote blijdschap kunnen vieren.

Voor de overige diensten hoeft u zich niet op te geven, al zijn ook die speciaal: In de vorige Pitstop lag de focus op het gehoor, dit keer gaat het om het zien. De Pitstop op 6 december draait om het Licht, dat ons laat zien wie God is en wie wij zijn.

Op 13 december staat Jesaja 9:1-6 centraal: God bevrijdt zijn volk en stuurt een nieuwe koning. Hij zal voor de mensen als een stralend licht in het donker zijn.

Op 20 december wordt Rixt Mare Nauta gedoopt. Zij is de dochter van Jan Jelte Nauta en Annemarije Flapper en het zusje van Jens en Jelmer. In deze dienst staat Lucas 1:67-79 centraal: Zacharias dankt God in een lied na de geboorte van zijn zoon Johannes, die later de mensen de weg naar Jezus zal wijzen. We bidden dat ook Rixt de vreugde van God mag verspreiden aan de mensen om haar heen.

Op 27 december is onze gastvoorganger ds. J. Majoor uit Gau en op donderdagavond 31 dec sluiten we het jaar traditiegetrouw af met een vesper.

Op 3 januari is er de eerste Pitstop van het jaar. Die moeten we nog voorbereiden, maar vast staat dat we elkaar dan in elk geval Folle Lok en Seine toe kunnen knikken! (Handen schudden zal nog niet gaan, vrezen we).

Tenslotte: mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. En blijf de berichtgeving in de gaten houden. In een maand kan veel veranderen en wij doen ons best u op de hoogte te houden.

 

Bloeien in Gods Licht

Tijdens Advent wordt er elke week een kaars aangestoken als teken dat wij uitkijken naar de komst van het Licht. Dit jaar zijn die kaarsen verwerkt in een liturgisch bloemstuk dat op de Avondmaalstafel staat. Elke zondag bekijken we het bloemstuk aan het begin van de dienst en is er een korte uitleg. Zo zijn het niet alleen woorden, maar ook bloemen en planten die ons de weg wijzen naar het Licht.

Rectificatie

In het vorige ringblad stonden de namen en de sterfdata van de gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden en van hen die vanuit onze kerk begraven zijn. Helaas is daarbij een fout gemaakt. Jan Haagsma is op 27 februari 2020 overleden en niet op 28 december 2019. Onze welgemeende excuses en dank aan de oplettende lezers, die ons hier op wezen.

 

Van de diaconie

De collectes van de diaconie zijn  in de advent tijd bestemd voor kinderen.

Op 29 november en 6 december gaat de opbrengst naar Kinderen in de Knel. De ene collecte is voor een project in Oekraïne. Personeel van internaten wordt geleerd hoe ze een liefdevolle relatie op kunnen bouwen met de kinderen en hun ouders. Ook leren ze methoden om het zelfvertrouwen en de creativiteit van kinderen te bevorderen.

Op 6 december gaat het geld naar Kidsinactie. Met aansprekend materiaal wordt geprobeerd kinderen meer bij het diaconaat te betrekken.

De collecte op 1e kerstdag is voor de kerstcampagne ‘Geef licht!’ van Kerk in Actie. Deze campagne wordt in meerdere kerkdiensten onder uw aandacht gebracht. Het geld wordt ingezameld voor ‘een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Dat is urgenter dan ooit, want de situatie van deze kinderen is erbarmelijk. Ze worden geholpen met voedsel, kleding en onderwijs. Ook wordt er geprobeerd ze op een betere plek te krijgen. In veel plaatsen in Nederland wordt er aan de deur gecollecteerd voor deze actie. Sommigen van u hebben al een digitale collectebus voorbij zien komen op de app. Op onze website is meer informatie te vinden en we noemen het ook als extra doel bij de kerkdiensten.

Uit de kerkenraad

2021, een bijzonder jaar, met een oproep aan u!

Onze kerk gaat een bijzonder jaar in. We zijn volgend jaar een gemeente zonder eigen predikant. Dit zal voor ons erg wennen zijn. Als kerkenraad zijn we al druk bezig om veel activiteiten waar ds. Froukje bij betrokken is, in te gaan vullen. We ook op zoek naar een kerkelijk werker, die bijstand in het pastoraat kan geven. We zullen beginnen aan een traject om weer een nieuwe predikant te vinden en te beroepen. Het gemeentewerk en het organiseren van de kerkdiensten zal georganiseerd worden door de kerkenraad, maar we doen ook een beroep op onze gemeenteleden.  Samen zijn we de kerk van onze dorpen. Samen willen we ook verder. Wilt u voor uzelf ook eens nagaan welk steentje u daaraan bij wilt en kunt dragen? Kerkenraadslid, beroepingscommissie of “hand-en-span-diensten”. Misschien komen we wel bij u om te vragen of u wilt helpen, maar u mag ook zelf het initiatief nemen. Denk daar eens rustig over na of u dit in deze periode zou willen doen. Het doorgaan van de activiteiten van onze kerkelijke gemeente is ook van u afhankelijk!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Sybren Salverda

In kamera yn tsjerke… 

Sûnt novimber hinget der ek in kamera yn ús tsjerke. Lykas in protte tsjerken om ús hinne, ha ek wy hjirta besletten. Dit biedt de mooglikheid de tsjinsten yn ús tsjerke thús te folgjen. Troch de corona binne wy spitich genôch beheind yn it tal minsken dat tagelyk  yn ‘e tsjerke meie. Sa’n kamera jout kânsen, mar foar sommige minsken soe it ek in beswier wêze kinne; hja komme leaver net yn it beeld.  Derom is der keazen foar in opstelling dat allinne de foargonger en meiwurkers oan de tsjinst,  thús te sjen binne. Tagelyk hat de tsjerkeried besletten om de bylden net langer as 6 wike te bewarjen. By kommende speciale tsjinsten, is it ek moai dat mear minsken dit mei meitsje. Mei de tiid hoopje wy fansels mei jimme, dat it wer mooglik wêze sil om elkoar te moetsjen en  meiinoar de tsjinsten te belibjen yn ús kreas op knapte tsjerke.

Goeie!

Wat ben ik dankbaar dat we met het jeugdwerk voorzichtig aan door konden gaan de afgelopen weken! We hebben mooie Flits-avonden gehad die ik niet had willen overslaan. Misschien leuk om hier even iets meer over de Flits-groepen te vertellen:

De jonge groep (leeftijden 12-14) bestaat uit 5 jongeren die heel trouw elke keer op komen draven. Ze zitten niet allemaal bij elkaar op school, maar ze weten donders goed wat er zich op elkaars scholen afspeelt, en aan het begin van ons uurtje worden vaak eerst even de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Tijdens het serieuze deel van ons uurtje worden er rake, ook wel kritische vragen gesteld, en gaan ze onderling ook wel de discussie aan. Maar waar ze écht enthousiast van worden, is het speldeel. Zeker nu we elkaar af en toe digitaal kunnen uitdagen via het tv-scherm!

Mijn oudere groep (leeftijden 14-15) bestaat nu uit 8 jongeren, waarvan elke keer de meesten wel komen. Sommigen kennen elkaar super goed, maar dat zorgt niet voor ongewenst groepjes-gedrag. Binnen deze groep beginnen de gesprekken echt de diepte in te gaan. We denken samen na over maatschappelijke thema’s, maar ook over Bijbelse thema’s. En ook hier worden scherpe vragen gesteld, maar is men ook echt benieuwd naar elkaars mening. Wat het spelgedeelte betreft is Weerwolven in deze groep erg populair!

De Flits-data voor de komende weken zijn: 15 december, 29 december, 12 januari en 26 januari. Uiteraard mag iedereen altijd aanschuiven! Laat je even weten als je benieuwd bent? Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naast Flits wil ik dit jaar nog graag een escaperoom organiseren. De datum daarvoor staat nog niet vast, die moet ik nog met mijn jongeren overleggen. Zorg dus dat ik van je weet als dit je leuk lijkt!

Tot slot verwijs ik graag naar het adventsconcert van 20 december. Zeker voor jongeren: kom ook! De muziek klinkt lekker en ik zal niet langer dan 8 minuten een praatje houden 😉

Rob

 

Moment van stilte en gebed

Op vrijdagavond 11 december is er om 19.30 uur een moment van stilte en gebed in de kerk. We komen bij elkaar om stil te zijn en te bidden voor onszelf, de gemeente en de wereld waarin wij leven.  Iedereen is van harte welkom om mee stil te zijn en te bidden. De eerstvolgende keer daarop is op vrijdag 8 januari 2021.

Tenslotte

Het moment van verhuizen (12 januari) nadert met rasse schreden: ik heb al heel wat dozen ingepakt en in overleg met de kerkenraad ben ik druk bezig met de overdracht. Vanwege de situatie rondom corona is het rondom het afscheid ook allemaal anders. We hopen u daarover in het volgende Ringblad meer te kunnen vertellen. In elk geval is 10 januari de laatste dienst waarin ik als “eigen” predikant voorga. Voor nu wens ik u allen vrede en vreugde toe voor de komende Feestdagen!

Copij voor het volgende ringblad graag inleveren vóór 2 januari 2021 bij ds. F. de Hoop, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond