Zondag 10 jan           Afscheid ds. F. de Hoop

 • 30 uur ds. F. de Hoop
 • collecte Ondersteuning gemeenten

Zondag 17 jan          

9.30 uur          ds. J.C. Trouwborst, Sneek

collecte                       Missionair werk

 

Zondag 24 jan           Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur          ds. G.P.R. Pennekamp, Oosthem

collecte                       Diaconie

Zondag 31 jan

9.30 uur          ds. N. Pronk, Oppenhuizen

collecte                       JOP/Sirkelslag

Terugblik en vooruitblik

We zullen Kerst 2020 niet snel vergeten. Al was het maar omdat we ineens de diensten wéér digitaal vierden. Daarmee volgden we het (dringende) advies van de classis Fryslan op, zoals we dat vanaf begin maart steeds gedaan hebben. De eerste digitale dienst was meteen al heel speciaal door de doop van Rixt Mare Nauta. Haar ouders, broertjes en grootouders waren in de kerk, de gemeente was er digitaal getuige van. Hartelijk dank aan iedereen die de digitale diensten de afgelopen maand mogelijk gemaakt heeft: Akke, Joan en Klaas van het beamteam, Sjoerd de camaraman, het korps EZG m.m.v. Hans Wempe, Gonny, Annet en Gerke van de evangelisatiecommissie, de kosters, onze organisten, de dienstdoende ambtsdragers, de bloemenschiksters en -wegbrengers, Grietje, die de afkondigingen verzorgt...We zijn vast nog mensen vergeten, want als er ineens van alles verandert, merk je weer hoeveel mensen hun best doen om het vieren van de kerkdienst mogelijk te maken en dat is en blijft hartverwarmend! Heel hartelijk bedankt allemaal!

En hoe gaat het in de komende weken? Dat weten we nog niet, maar we blijven het advies van de classis volgen en houden u op de hoogte. T/m zondag 17 januari kunt u in elk geval de dienst alleen digitaal meevieren via kerkdienstgemist.nl  Klik op de kaart op Fryslân en selecteer Hommerts. Op uw schermbeeld komt een plaatje. Klik op de groene balk Naar Kerk. U kunt de kerkdienst live volgen door op de datum te klikken. Of u kijkt kerkdiensten terug door op de datum te klikken. Ook op de televisie met internet verbinding kunt u via het internet de website van www.kerkdienstgemist.nl selecteren. Zodra er dingen veranderen krijgt u bericht en u kunt natuurlijk altijd bellen met Els van Os of Sybren Salverda.

Afscheidsdienst ds. Froukje

Op zondag 10 januari nemen we afscheid van ds. Froukje. Om 9.30 uur gaat zij voor in de dienst, die u via het internet kunt meevieren. De kerkenraad zal aanwezig zijn en in naam van ons allen na de dienst afscheid nemen van onze dominee. Het is heel jammer dat het afscheid op deze manier moet plaatsvinden, maar gelukkig is Tzum dichtbij en we hopen dat de omstandigheden snel weer zodanig zijn, dat we elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten. Over andere zaken die er met haar vertrek veranderen kunt u meer lezen hieronder.

 

Bij de collectes

Allereerst een verzoek: Elke dienst is er een oproep om een gift over te maken voor het collectedoel. Afhankelijk van dat doel kunt u een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL34RABO 0388012 16; van diaconie: NL47RABO 0124736165, of van de zending: NL40 RABO 0328 8014 96. Zou u bij het overmaken de datum van de dienst willen vermelden? Dan komt u gift op de goede plaats terecht. Bij voorbaat dank!

En dan nu de doelen voor de komende tijd:

Zondag 10 januari: Ondersteuning gemeenten: Goed toegerust aan de slag in de kerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainings-aanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

Zondag 17 januari: Missionair werk: Een kerk van betekenis

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Zondag 24 januari:

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het eigen diaconale werk.

Zondag 31 januari: JOP, Sirkelslag

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof?  Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van JOP, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

 

Uit de kerkenraad

Door het afscheid van onze dominee zal er de komende tijd veel veranderen. Als kerkenraad hebben we besloten om iemand te zoeken voor bijstand in het pastoraat. Die hebben we gevonden in de persoon van mw. Geertje van der Meer. Zij zal per 1 maart bij ons in dienst komen. In januari maken wij als kerkenraad kennis met haar, in maart gaat zij daadwerkelijk van start. Het is voor u belangrijk om te weten waar u terecht kunt met vragen op pastoraal gebied. Als eerste aanspreekpunt kunt u bellen of mailen met de scriba, Els van Os de Wit, tel. 06-23289922 of e-mail: scriba.jutrijphommerts.nl. Ook voor de Omtinkers belangrijk om te weten: als u iets wilt doorgeven kunt u met haar contact opnemen.

Op onze oproep in het vorige ringblad om extra ondersteuning van de kerkenraad of voor andere functies hebben wij nog geen reactie gehad. Denkt u er nog eens over na, we hebben elkaar in deze vacante periode hard nodig. Ook als we beginnen aan het beroepingswerk, zullen we een beroep op u doen. Denk met ons mee en doe met ons mee!

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad: Sybren Salverda en Els van Os

Goeie!

Helaas heeft het jeugdwerk vanwege de lockdown op een wat lager pitje gestaan dan ik graag had gewild. Voor alle duidelijkheid: ik volg het beleid van de middelbare scholen. Dus als die weer open gaan, dan gaan wij ook weer voorzichtig bij elkaar zitten. Maar nu was het even afwachten. Wel hebben we een kerstgroet gemaakt (hopelijk heeft iedereen het filmpje gezien?) en aan het eind van de vakantie hebben we een digitale escaperoom gespeeld. Beide groepen hebben hem af gekregen! Zo’n escaperoom was ook meteen één van de weinige dingen die ik kon bedenken om goed en leuk op afstand van elkaar te doen. Voor een digitale versie van Flits was niet zo heel veel animo, dus wordt het deels wat afwachten. Dat komt mij niet heel slecht uit, vanwege de dingen die geregeld moeten worden rondom het afscheid van mijn geliefde collega. Maar hopelijk kunnen we snel weer door, en anders bedenken we weer iets tofs op afstand!

Aangezien dit het stukje is waar ik mijn mededelingen kwijt kan, laat ik hier ook even weten dat ik mijn taken iets ga uitbreiden vanaf het afscheid van ds. Froukje. Zo zal ik af en toe in een kerkdienst te horen zijn en neem ik de seniorenkring op me. Ook zal ik bij de Pitstop diensten een wat grotere rol gaan spelen. Dan weet u ervan.

Tot slot: de jongvolwassenenkring (voor mensen tussen 20 en 40 jaar) die ds. Froukje en ik samen draaiden gaat uiteraard gewoon door. We hadden nog een keer afgesproken voor de kerstvakantie, maar ja, lockdown… Zodra er zicht is op een opening gaan we weer proberen om de gemiste avond in te halen. Ben je tussen de 20 en 40 jaar en lijkt het je leuk om met wat leeftijdgenoten over levensvragen en geloofsvragen te praten op een gezellig avondje? Stuur me dan een mailtje via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

En nu is het echt zover!

Komende zondag is het afscheid en terwijl ik dit schrijf gaat er van alles door me heen. Ik voel de stress van de naderende verhuizing natuurlijk en de blijde spanning van een start in een andere gemeente. Maar ik vind het vooral lastig dat het persoonlijk afscheid nemen zó in de knel komt door de lock-down. Dat betekent niet dat we niet allemaal ons best doen. Van velen ontving ik een kaartje met een persoonlijke groet in de afgelopen weken. Anderen belden of ik ontmoette hen tijdens mijn wandelingen. Zo kwamen vele herinneringen aan de afgelopen jaren boven. Het zijn er teveel om allemaal te benoemen en dat doe ik dan ook niet. Wat ik wel wil doen is jullie bedanken. Bedanken voor zoveel goede jaren samen. In jullie midden, met jullie en van jullie, heb ik geleerd wat het betekent om dominee te zijn. Bedankt voor de samenwerking bij de grote en kleine dingen, voor de op- en aanmerkingen, die altijd geholpen hebben om dingen beter te doen, voor de vergevingsgezindheid, als ik dingen niet goed deed of zei en bovenal voor jullie gebed. Ik voel me een bevoorrecht mens.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en hij zal met je zijn. (Gezang 416:4)

Met een hartelijke groet, ds. Froukje

Copij voor het volgende ringblad graag inleveren vóór 29 januari 2021 bij Els van Os, e-mail: sDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diensten

 • Zondag 7 maart  11.00 uur - PIT-stop

  Voorbereid door PIT-stop commissie

   

   

   
 • woensdag 10 maart 19.30 uur

  voorgangers ; ds. R. Bosman en ds. D. Kisjes

  Kerk              ;  Heeg

  bijzonderheden: Bidstond