Jutrijp-Hommerts, 23 mei 2018

Het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts ligt in de mooie gemeente Súdwest-Fryslân, als een typisch “lintdorp”. Het ligt ± 4 km. ten zuiden van Sneek en IJlst en vlakbij de watersportdorpen Heeg en Woudsend. Genieten op het water ligt binnen handbereik.

Jutrijp-Hommerts heeft ca. 900 inwoners. De dorpelingen vormen een gemêleerd gezelschap met veel ondernemerschap en er is een rijk verenigingsleven.

De PKN-gemeente Jutrijp-Hommerts is de enige kerkelijke gemeente in het tweelingdorp. We “kerken” in de Johannes de Doperkerk, deze bevindt zich in Hommerts. De kerk wordt momenteel verbouwd met oog voor historie en wordt geschikt gemaakt voor nieuwe vormen van kerk zijn. De kerkelijke gemeente telt ca. 450 leden. Er is een full time predikant in onze gemeente, ds. Froukje de Hoop. De gemeente staat open voor andere manieren van geloofsbeleving. We hechten grote waarde aan eensgezindheid, begrip voor elkaar en omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten onze kerkmuren.

Gezocht: Kerkelijk werker. Je bent enthousiast, charismatisch, open en houdt van mensen. Je bent in staat om ‘out-of-the-box’ te denken en wil met ons wegen bewandelen om aan een levendige geloofsgemeenschap te werken. Je bent in staat relaties op te bouwen en mensen met elkaar te verbinden binnen de gehele dorpsgemeenschap. Vooral het omgaan met jongeren en jonge gezinnen maakt jou enthousiast. Je bent een betrokken Christen en lid van de PKN. Je kunt omgaan met een grote verscheidenheid aan geloofsbeleving.

Verdere eisen:

 • Je bent in het bezit van een HBO-opleiding kerkelijk werker;

 • Je hebt enige jaren relevante ervaring;

 • Je hebt geen “8 tot 5 mentaliteit”;

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs;

 • Digitale vaardigheid is een pré;

 • Affiniteit met de Friese taal is een pré.

De PKN-gemeente Jutrijp/Hommerts biedt jou:

Een leuke gemeente met een dominee die met jou wil samenwerken. Onze gemeente kent uitdagingen; we staan open voor veranderingen en verwelkomen nieuwe vormen van het beleven en delen van het geloof. De functie is voor 0,6 fte (24 uur) voor een periode van 4 jaar. Salaris en proeftijd conform cao. Voor een flexibele werkplek met laptop en telefoon wordt gezorgd.

Zijn wij op zoek naar jou en heb jij interesse? Mail dan voor 01 juli naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen met Wikje Sijbranda (06 - 51 24 53 78) of via bovengenoemd mailadres.

Diaconie bestaat uit een aantal diakenen.
De diakenen zijn tevens ambtdrager en als zodanig lid van de kerkenraad. Elke diaken coördineert een deel van het diaconale werkveld.

Het dienstwerk van de diakenen
Het dienstwerk van de diakenen strekt tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld.

Aan de diakenen is toevertrouwd:


- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de tafel van de Heer, het avondmaal;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.


ANBI
Giften aan de diaconie vallen onder de ANBI regeling en zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
Informatie m.b.t. de ANBI regeling, de begroting en de laatste jaarrekening kunt u vinden op de website.


Als u een vraag hebt, graag wilt dat we voor u bidden, of gewoon eens een keertje wilt praten, dan kunt u altijd contact opnemen met onze predikant:

ds. Froukje de Hoop, tel: 0515 336442, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan en dat de kerk, pastorie en de begraafplaatsen netjes worden onderhouden. Daarnaast is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het bijhouden van registers, zoals het doopboek en de ledenadministratie.

Als actieve gemeente hebben wij jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel daarvan heeft betrekking op onze eigen gemeente en omvat bijvoorbeeld het traktement en bijkomende kosten van de predikant, het onderhoud van de kerk en pastorie en kosten van bijvoorbeeld jeugdwerk, vergaderingen, vergoedingen voor organisten en kosters, bloemen en het kerkblad. Daarnaast zijn er bovengemeentelijke uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de afdrachten voor de centrale PKN organisatie in Utrecht, via het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas. Ook betaalt het college jaarlijks een vast bedrag aan ontwikkelingshulp projecten.

Om dit alles te kunnen bekostigen organiseert het college jaarlijks geldwervingsacties onder de leden. De actie kerkbalans is hiervan de belangrijkste. Verder zijn er ondermeer speciale collectes voor de kerk ter gelegenheid van bid en dankstond. Onze gemeente verkeert verder in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden veel bezittingen aan de kerk geschonken hebben. Met de opbrengsten van deze bezittingen in de vorm van rente en pacht kan een aanzienlijk deel van de jaarlijkse financiële verplichtingen worden betaald.

Het onderhoud van de kerk, pastorie en de begraafplaatsen heeft naast de financiële kant ook een organisatorische kant. Waar mogelijk worden meerjarige afspraken gemaakt met gespecialiseerde bedrijven voor restauratie werkzaamheden, schilderwerk en groenonderhoud. Ook zijn er meerjarige afspraken gemaakt met bedrijven voor het onderhoud van de kerkklok, het orgel, de verwarming en geluidsinstallatie. Omdat onze kerk een monument is kunnen wij bij de planning van het buiten onderhoud van de kerk gebruik maken van de jaarlijkse inspecties van de monumenten wacht en worden de kosten van het buitenonderhoud voor de helft gesubsidieerd vanuit het nationaal restauratie fonds.

Al met al heeft het college van kerkrentmeesters een hele klus. Gelukkig hoeft ze niet alle werk alleen te doen. Er zijn veel vrijwilligers die meehelpen: notabelen helpen bij de geldinzameling, kerkschoonmakers, kosters, preekvoorzieners en een beheerder om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de begraafplaatsen. Een beschrijving van de activiteiten van het college van kerkrentmeester kan dan ook niet beter eindigen, dan met een hartelijk ‘dankjewel’ voor alle vrijwilligers die meehelpen aan onze taken.


leden kerkrentmeesters
1. Sjoerd Huitema voorzitter
2.  Klaas Kooistra secretaris
3. vacature penningmeester
4. Annet Spronk administratie
5. vacature algemeen


 

In onze gemeente zijn 2 wijken, nl. Hommerts en Jutrijp. U vindt ze elders op deze site onder gemeenschap-wijkindeling. Ook zijn er jeugdouderlingen, die de activiteiten voor de jeugd organiseren en begeleiden.
De wijkouderling is (naast de predikant) het aanspreekpunt voor de mensen in haar of zijn wijk.
Elk jaar is er een groothuisbezoek en er wordt ook gezinshuisbezoek gedaan. Verder bij ziekte of andere omstandigheden gaan wij bij de mensen op bezoek.
Met de andere kerkenraadsleden en de predikant dragen wij verantwoordelijkheid voor het “reilen en zeilen” van onze gemeente. Maar: dat is wel een gedeelde verantwoordelijkheid, want uiteindelijk geldt dat voor alle gemeenteleden!

Namens de ouderlingen

leden ouderlingen
1. Els van Os  Ouderling-Scriba
2. vacature  
3. vacature  
4. vacature  
   

Diensten

 • zondag 31 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheden: Pinksteren

  Diensten digitaal vanuit IJLST (zie Homepage)

   
 • zondag 7 juni - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:       H. Jaasma

  koster:          J. v.d. Goot

  bijzonderheden: PIT-stop