Diaconie bestaat uit een aantal diakenen.
De diakenen zijn tevens ambtdrager en als zodanig lid van de kerkenraad. Elke diaken coƶrdineert een deel van het diaconale werkveld.

Het dienstwerk van de diakenen
Het dienstwerk van de diakenen strekt tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld.

Aan de diakenen is toevertrouwd:


- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de tafel van de Heer, het avondmaal;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- het beheren van de financiƫle zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.


ANBI
Giften aan de diaconie vallen onder de ANBI regeling en zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
Informatie m.b.t. de ANBI regeling, de begroting en de laatste jaarrekening kunt u vinden op de website.

Diensten

  • zondag 30 juni - tentdienst

    voorganger      ds. J. Vonk