In onze gemeente zijn 2 wijken, nl. Hommerts en Jutrijp.
De wijkouderling is (naast de predikant) het aanspreekpunt voor de mensen in haar of zijn wijk.
 Verder bij ziekte of andere omstandigheden gaan wij bij de mensen op bezoek.
Met de andere kerkenraadsleden en de predikant dragen wij verantwoordelijkheid voor het “reilen en zeilen” van onze gemeente. Maar: dat is wel een gedeelde verantwoordelijkheid, want uiteindelijk geldt dat voor alle gemeenteleden!

Namens de ouderlingen

leden ouderlingen
1. Gonny de Boer  Ouderling-Scriba
2. vacature  
3. vacature  
4. vacature  
   

Diensten

  • zondag 30 juni - tentdienst

    voorganger      ds. J. Vonk