Zendingscommissie

 De zendingscommissie bestaat uit vier personen: drie commissieleden en een diaken, namens de kerkenraad. We vergaderen ongeveer vier keer per jaar.

 Het geld dat we te besteden hebben komt o.a. van de vrijwillige zendingsbijdrage, de zendingscollectes en de collectebus achter in de kerk.

 Ieder jaar zoeken we 3 à 4 projecten uit, waaronder wij het ingekomen bedrag jaarlijks verdelen.

 Het zendingsblad Vandaar verschijnt 4 keer per jaar.

 Verder coördineren wij de landelijke inzamelacties van Kerk in  Actie. Zie hieronder voor meer informatie.

 

Inzamelacties:

 Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht. Alle postzegels, enveloppen met een postzegel en ansichtkaarten zijn welkom. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

 1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

 2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.

 3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

 4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):

  Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en Geboortekaartjes

  Ook uw oude mobieltje en gebruikte inktcartridge is geld waard voor Kerk in Actie!
  Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes (werkend en niet werkend) maximaal €3,50. Dit geldt ook voor gebruikte cartridges (inktpatronen). Voor elke gebruikte cartridge (orgineel) of mobieltje ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko.

Inzameling van 'oud' geld

 Sinds 2003 loopt een inzamelingsactie van oud geld. Er zijn inmiddels voldoende verzamelaars waardoor we ook voor het geld, dat niet meer inwisselbaar is bij de centrale banken, een goede opbrengst kunnen krijgen. Niet alleen al het oude Nederlandse munt- en briefgeld, maar ook buitenlands geld is welkom.

Wat levert het op?

 • In 2014 brachten de postzegels en kaarten 28.675,- euro op. Voorgaande jaren was dat €23.275 (2013), €33.359 (2012), €28.404,80 (2011), €27.465 (2010), €30.240 (2009) €40.762,55 (2008), €40.418,20 (2007), €31.537,49 (2006) en €25.188,- (2005).
 • De inzameling van mobieltjes, cartridges en oud en buitenlands geld leverden in 2014 €2935,35 op. In de voorgaande jaren was dit €2.938,70 (2013), €1.015,85 (2012), €6.884,00 (2011), €1.432,10 (2010) en €4.093,60 (2009).

Helpt u mee?
In het kerkportaal staan inzamelboxen waarin u de postzegels, kaarten, mobieltjes, inktcartridges of oud geld kunt achterlaten. De zendingscommissie zorgt ervoor dat de ingeleverde spullen bij Kerk in Actie worden ingeleverd.

 Ook kunt u de spullen inleveren bij Akke Wiersma, Jeltewei 92, Hommerts, tel 0515-443599. 

 Het levert geld op, dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. 

Meer informatie over de inzamelacties van Kerk in Actie treft u aan op de website www.kerkinactie.nl onder het kopje ‘Kom in Actie!’ en kies vervolgens ‘Organiseer een inzamelingsactie’.

 Kleding inzameling

 Zending over Grenzen heeft voortdurend kleding nodig voor zo’n 45.000 kinderen en 1.200 volwassenen. Alle kleding is welkom! Naast kleding zijn ook schoenen, dekens, knuffels e.d. welkom. Er zijn ruim 250 adressen in Nederland waar u kleding kunt brengen. Jaarlijks gaan maar liefst 150 transporten (grote truck met oplegger) naar o.a. Roemenië, Moldavië en Hongarije. De kleding komt daar terecht bij een kantoor van Zending over Grenzen en van daaruit gaat het naar de mensen die het nodig hebben. Bij Jacob en Nienke de Boer, Binnenpaed 12, Jutryp, kunt u de kleding brengen. Mocht u niemand thuis treffen dan kunt u de kleding in de garage links van de boerderij (als u ervóór staat) neerzetten.

Diensten

 • zondag 8 aug. 9.30 uur

  voorganger; mw. J. Hania - Sneek

  organist:      F. v.d. Hauw

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 15 aug. 9.30 uur

  voorganger: pastor S. Draisma - Sneek

  organist;      H. Jaasma

  koser:          A. Nauta