Jutrijp-Hommerts, Vijfde  van Pasen, 29 april 2018 Cantate kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 119: 1 en 3 Welzalig wie de rechte wegen gaan

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: Psalm 119: 53 en 54 Uw woord is louter en volkomen rein

 

      1. Gebed om ontferming met de woorden van psalm 80 (BGT)

 

Zingen: NL 98: 2 en 3 Ja, Hij is ons getrouw gebleven

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 653: 5 Gij zijt de wijnstok van het leven

 

Gebed

Zingen: NL 906: 7 en 8 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede

 

Eerste lezing:  Deuteronomium 4: 32-40

Tweede lezing: Johannes 15: 1-11

 

Zingen:  NL 910: 2 Goddank, wij overdenken

 

Preek   

 

Orgelspel

Zingen: Gezang 78: 1, 2 en 3  Laat me in U blijven, groeien, bloeien (Liedboek vd kerken)

 

Dankgebed en voorbeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied : NL 909: 1 en 2 Wat God doet, dat is welgedaan

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 24 februari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: bevestiging R. Bergsma

   
 • zondag 3 maart - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop