J-H, 4e van Pasen, 12 mei 2019 kleur: wit Voorganger: F. de Hoop Organist: F. vd Hauw

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: NL 100: 1 en 2  Juicht Gode toe, bazuin en zing.

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 100: 3 en 4 Treed statig binnen door de poort

 

Gebed om ontferming

 

Zingen: NL 305 Alle eer en alle glorie

 

Gebed

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 146: 1 en 4 Zing mijn ziel voor God uw Here

 

Schriftlezing: 2 Koningen 4:38-44

 

Zingen: : NL 313: 3 en 4 De geesten onderscheiden

 

Preek       

 

Leef met volle teugen: Kinga Ban en Erik Smelt

 

Zingen: NL 221: 1 en 3  Zo vriendelijk en veilig als het licht

 

Gebeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied : NL 655: 1, 2 en 5  Zing voor de Heer een nieuw gezang

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 30 juni - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: viering H.A.