Zondag 10 maart 2019, 1e van de 40dagen, kleur paars

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: Frans v.d. Hauw

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: NL 81: 1 en 4 Jubel God ter eer

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 859: 1, 2 en 3 Schuldig staan wij voor U, Heer

 

Genadeverkondiging

 

Zingen: NL 345: 1 Gij hebt uw woord gegeven

 

Lezing van de wet zoals die staat in Deuteronomium 5: 6-21

 

Zingen: NL 345: 2 Nu ik U heb gegeven


Gebed

 

Zingen: NL 345: 3 God, die uw woord gegeven

 

Moment voor jong en oud

 

Evangelielezing: Lucas 4: 1-13   

 

Zingen: NL 536 Alles wat over ons geschreven staat

 

Preek       

 

Orgelspel

Zingen: NL 939 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht

      1. Gebeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied: NL 898: 1 en 2 Een vaste burcht is onze God

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

 

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 30 juni - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: viering H.A.