Over Vasthouden en loslaten, Dienst over Sint Maarten 11 november 2018

8e van de herfst, kleur: groen

Voorbereid door Jildou Kroes, Thea Bethlehem en ds. Froukje de Hoop

Organist: Frans van der Hauw

 

Mededelingen  en welkom

 1. Stil gebed

 

Intochtslied: NL 146a: 4 en 5 Hij is de Heer, de sterke

 

 1. Votum en groet

 

Inleiding

 

Zingen:  JdH 827 „Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht”(ook EL 454)

 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis;
laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

 

Gebed

 

Zingen: NL 744 Sint Maarten strijdbaar man

 

Verhaal over Sint Maarten

 

Zingen: Sint Maartensliedje (zie bladmuziek)

 

Sint Martinus Bisschop,
Roem van alle landen.
Dat wij hier met lichtjes lopen
Is voor ons geen schande.

Hier woont een rijk man,
Die ons wel wat geven kan.
Veel zal hij geven,
Lang zal hij leven,
Zalig zal hij sterven,
De hemel zal hij erven.

 

Gedicht door Jildou

 

Zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar, Alles wordt nieuw III9

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar

vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,

kwaad is niet om te buigen.

 

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria

 

Als je gene oog hebt voor het gemis

als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis

uit liefde deelde met velen. Refr.

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar,

is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen maak de liefde toch waar:

schrijf het op alle wegen. Refr.

 

Schriftlezing: We lezen Mattheus 6: 24-33 “over vasthouden en loslaten”

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

 

Preek

 

Zingen: Johannes de Heer 166 „Niets is hier blijvend”(ELD 396)

 

Grijp toch de kansen, door God u gegeven.

Kort is uw zijn hier,

de tijd snelt daarheen.

Wat toch blijft over,

o zeg, van dit leven?

D'arbeid der liefde, gedaan om u heen.

 

Refrein: Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.

Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.

Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

 

Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.

Help hen, die vielen,

breng troost in hun smart.

O, laat uw licht schijnen,

blij als de morgen.

Wijs op de Heiland,

die rust geeft voor 't hart. Refrein

 

Bidden, met de mantel van Sint Maarten

 

Gebed

 

Zo bidden wij u in de naam van Jezus, die ons leerde bidden

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw Naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede

Gelijk in de hemel zoals ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  Amen.   

 

 1. Collecte

 

Zingen:  Evangelische liedbundel 58

Zoek eerst het koninkrijk vanvan God

en zijn gerechtigheid

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Hallelujah (4x)

 

Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord,

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Hallelujah (4x)

 

Bidt en u zal gegeven zijn.

Zoekt en gij zult het zien.

Klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

Hallelujah (4x)

 

 1. Zegen

 

Amen (3x) zingen

 

Zingen:

Elf november is de dag,
dat mijn lichtje
dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag

 

Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag.

 

Zingen:

Sinte Sint Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sint Martinus aan

 

Sinte Maarten mik mak

Mijn moeder kijkt naar Tik Tak

mijn vader kijkt naar Sesamstraat

dat is wel een snoepje waard.

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 24 februari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: bevestiging R. Bergsma

   
 • zondag 3 maart - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop