Donderdag 1 april – Witte donderdag

19.30 uur        ds.  A.C. Keleman – Urk

                        Viering H.A.

Collecte          Diaconie

Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag

19.30uur         eigen gemeenteleden

Zaterdag 3 april – Paaswake

19.30 uur        Pitstop-commissie

Zondag 4 april – Eerste Paasdag

9.30 uur          ds. mw. N. de Jong-Wiersema – Sneek

Collecte          Werelddiaconaat

Zondag 11 april – fryske tsjinst

9.30 uur          ds. T.T. Osinga – Franeker

Collecte          Zending

Zondag 18 april

9.30 uur          pastor S. Draisma – Sneek

Collecte          Kerk

Zondag 25 april

9.30 uur          ds. W. Hordijk – Lemmer

Collecte          binnenlands diaconaat

Zondag 2 mei

11.00 uur        Pit-stop

Collecte          Jong Protestants

Bij de diensten

De komende vieringen in de Stille Week zullen helaas nog steeds online worden gehouden. Veel is nog onduidelijk en onzeker, maar we blijven hoopvol uitzien naar het moment dat we weer met een volle kerk kunnen “vieren”. Toch zal ook aan de komende diensten veel aandacht worden besteed. In de dienst op Witte Donderdag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en dat kunt u thuis ook meevieren. Met de symbolen van brood en wijn onder handbereik kunt u actief meedoen. De dienst van Goede Vrijdag is voorbereid door eigen gemeenteleden en de Paaswake op Stille Zaterdag is voorbereid door de PIT-stop-commissie. Genoeg reden dus om online mee te vieren. Op zondag Eerste Paasdag zal de dienst worden ondersteund door enkele leden van ons korps “Ere zij God”.

Zondag 11 april is er een Fryske Tsjinst en op 2 mei is de PIT-stop-commissie weer aan zet.

Uit de kerkenraad

In het vorige ringblad schreven we over onze “heidag”.  Die hebben we inmiddels gehad: 3 avonden hebben we via online-vergaderen met elkaar gesproken over waar we als kerk staan, waar we heen willen en hoe we dat doel kunnen bereiken. Deze punten hebben we naast het bestaande beleidsplan gelegd en de missie daarin verwoordt onderschrijven we nog steeds: “wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof kunnen beleven en uitdragen. Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren, geïnspireerd door Woord en Geest”. We vullen dit beleidsplan aan met concrete plannen die we de komende jaren willen uitvoeren. Dit brainstormen over geloof en kerk hebben we ook nodig om een goede profielschets te kunnen opstellen i.v.m. een te beroepen dominee. Dat is de volgende stap waar we als kerkenraad mee aan de slag gaan. Ook zijn er al enkele mensen gevonden die straks in de beroepingscommissie willen zitten. Zo gaat alles ondanks de corona-crisis gewoon door.

Collecten

HA collecte 1 april voor het Midden-Oosten.

Versterk de kerk in het Midden-Oosten.

In de Stille Week staan we stil bij het lijden dichtbij en ver weg en leven we toe naar Pasen, een feest van hoop. Bijvoorbeeld Syrië. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen en bieden traumaverwerking.

4 april, Werelddiakonaat Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

25 april, Binnenlands diaconaat, kinderen

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting “De Vrolijkheid” creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

 

Goeie

Je hoort het overal om je heen: nog even volhouden, het zal niet meer lang duren, et cetera. Voor ons jeugdwerk geldt gelukkig dat er echt alweer wat mogelijk is. We zijn ondertussen weer begonnen met Flits in de kerk. Dit doen we in de kerkzaal, op ruime afstand en het is erg fijn om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten. Helaas hebben we alweer een keer moeten missen omdat mijn vrouw wat verdachte klachten had, maar hopelijk kunnen we de volgende keren weer gewoon door.

Dat is niet het enige wat we weer samen kunnen ondernemen. In samenwerking met Stichting Present gaan we binnenkort met een groepje Flits-jongeren wat moois doen voor een aantal oudere bewoners van Sneek. Uiteraard is dat buitenshuis en op ruime afstand. Hopelijk kunnen we met een mooie groep komen opdagen en wordt het een succes. De voorlopige datum staat op 13 april. Als je er meer over wilt weten, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ondertussen wil ik ook vanaf mijn kant de diensten die we rond Pasen organiseren warm aanbevelen. Ik ben zelf betrokken bij Goede Vrijdag en de Pitstop op Stille Zaterdag, en dat worden allebei hele mooie diensten. Ongetwijfeld staat in dit ringblad hoe laat ze zijn en hoe je ze kunt bekijken. Het is erg goed en mooi om stil te staan bij dat bizarre wat 2000 jaar geleden gebeurde: God die zich door een groep mensen laat kruisigen, alles om diezelfde mensen, jij en ik, te redden. Dus pak zoveel mogelijk van die vieringen mee, en zorg dat Pasen 2021 over meer gaat dan paaseieren en bloemen die weer gaan bloeien! (online te volgen op kerkdienstgemist.nl)

De eerste maand en de Stille of Goede Week

Beste lezers,

Bovenstaande tekst met betrekking tot de ‘zieken’ schreef ik samen met Els van Os. Het was voor mij best nog wel lastig om iets te schrijven over mensen die ik maar één keer heb ontmoet of door omstandigheden, helemaal niet. Maar goed, dit is een groot onderdeel van mijn werk: Het omgaan met verlies, lijden en overlijden (wat een bijzonder woord eigenlijk wanneer het naast het woord ‘lijden’ staat). Ik ben daar deels gevoelig voor maar deels ook realistisch. Lijden maakt onderdeel uit van ons bestaan. Tijdens de eerste maand heb ik vooral contact gezocht met mensen die ziek zijn of vanwege hun leeftijd kwetsbaar zijn. Ik merkte de afgelopen weken al snel dat mijn betrokkenheid als pastor bij Jutrijp-Hommerts  meer bij mij los maakt dan in de andere gemeenten waar ik werk(te). Dit omdat ik, zoals ik vorige keer schreef, in mijn jonge jaren vaak in de Hommerts-Jutrijp was. Hierdoor heb ik, nog meer dan ik verwachtte, met bijna iedereen waar ik mee in gesprek kom wel een lijntje naar bijvoorbeeld een familielid of goede vriend van hen die ik weer ken ‘van vroeger’. En tijdens dat ‘vroeger’ toen lachte het leven ons tegemoet, vol belofte, vol levenslust, vaak onbezorgd. Nu heb ik juist met de andere kant van de medaille te maken. Dat doet me wel wat; tiden hawwe tiden. Jullie snappen dat ik nu regelmatig met enige weemoed terug denk aan andere tijden.

Over ‘tijden’ gesproken, nu ik dit schrijf zijn we in de Stille of Goede Week. Altijd weer bevreemdende aanduidingen voor die laatste, hectische dagen van Jezus Christus. Typisch, maar dat is kenmerkend voor geloof, verder kijken dan de dood. Na de dood is er opstanding, hoe je dat dan ook ziet en dat is ‘goed’. Opstanding die we ook ruimer mogen zien dan de opstanding van Jezus Christus. Opstanding voor alles, ook voor mensen, hoe dan ook.

Het is dat geloof dat mij drijft in mijn werk: Vertrouwend verder zien, voorbij verval en dood. Want daar is ook weer leven.

De hertlike groetnis, Geartsje van der Meer.

Tot slot

Zoals uit dit voorgaande blijkt zijn we druk met van alles en nog wat, vergaderen, nadenken over de toekomst van de kerk, nadenken over de profielschets, nadenken over een nieuwe dominee, druk, druk, druk…..maar laten we in deze Stille Week ook echt eens stil zijn….. nadenken over wat Pasen voor ons betekent, is het echt een nieuw begin?  Zien we door al het donker om ons heen wel dat het Licht van Pasen, van de opstanding, ook ons leven verlicht?

Afgelopen zondag zong Nammen Gras het lied: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat  nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”. Dat licht is door Jezus ontstoken en we mogen erop vertrouwen dat dat Licht met ons meegaat, door alle donkerte heen. We horen zo vaak de kreet om ons heen dat er aan het eind van de corona-tunnel weer licht komt, we mogen ook Licht zien door de duisternis van het graf heen. Laten we in dat Licht dan ook uitbundig Pasen vieren.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad – Sybren Salverda en Els van Os

 

 

 

 

Diensten

 • Zondag 18 april - 9.30 uur

  voorganger:  pastor. S. Draisma - Sneek

  organist:       H. Jaasma

  koster:          W. Abma

   
 • zondag 25 april - 9.30 uur

  voorganger:  ds. W. Hordijk - Lemmer

  organist:        K. Booy

  koster:           J. v.d. Goot