• Zondag 12 jan Fryske tsjinst
 • 30 uur ds. B.G. Keizer, Eastrum
 • Collecte Diaconie, eigen werk

 

Zondag 19 jan           Afscheid en bevestiging ambtsdragers

9.30 uur          ds. F. de Hoop

Collecte                      Kerk: Missionair

Zondag 26 jan           Viering Heilig Avondmaal 

 • 30 uur ds. F. de Hoop
  • Collecte Diaconie: eigen werk

 

Zondag 2 feb Pitstop          

 • 30 uur de koffie staat klaar
  • 00 uur ds. F. de Hoop
  • Collecte JOP, Jeugdwerk

Terugblik

Met grote blijdschap kijken we terug op een periode vol vieringen. Het begon al vroeg met meer dan 40 kinderen die een kalender maakten voor Advent. 24 dagen lang kregen de kinderen elke dag een klein opdrachtje, dat voor veel Adventsvreugde heeft gezorgd. Net als het samen versieren van de kerk op de Pitstop van 1 december en het concert van Rob en zijn vrienden de zondag daarna. Maar ook de dienst met lezingen en liederen (Christmas Carol) was prachtig, met als één van de hoogtepunten het zingend binnenbrengen van de kaars aan het begin van de dienst door Brecht Jaasma. Later in de dienst zong ze nog een aantal liederen en we hebben ervan genoten.

Ondertussen was er een Kerstbrunch waar zo’n 50 senioren voor naar het dorpshuis kwamen. Het was goed om samen te genieten van het samen-zijn, van het lekkere eten en van het samen-zingen. En het was extra mooi dat we dit met Foar Elkoar en Passage konden realiseren. Het eerste Kerstfeest in onze vernieuwde kerk was het schoolkerstfeest op 18 december. Alle kinderen van de VHBschool zongen en speelden dat het een lieve lust was o.l.v. de enthousiaste leerkrachten en zorgden zo voor een mooie opening van de kerstvieringen van 2019. Zoals de Kliederkerst op zondagmiddag, waarbij de kinderen vrolijk “kliederden” en hun ouders gezellig meededen. We hadden een korte viering en sloten af met een eenvoudige maaltijd. Daarna volgde de Kerstnacht, met bekende liederen en het verhaal van de moeder van Jozef en we sloten de kerstvieringen af met de woorden van de Evangelist Johannes, die ons vertelt dat God mens is geworden om het duister te overwinnen. En natuurlijk ontbrak EZG niet en zo konden we dit Goede Nieuws vieren met een uitbundig loflied. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om het allemaal mogelijk te maken. Het is bijzonder om de bereidheid te merken om in de drukste periode van het jaar iets te doen voor anderen. En natuurlijk danken we vooral God: voor elkaar, voor ons mooie nieuwe kerkgebouw, voor de vrijheid die we hebben om samen te komen en bovenal voor zijn liefde voor ons, die zo groot is, dat hij een mens werd als wij.

Opbrengst collectes

Tijdens de kerstbrunch is er 255,- opgehaald voor voedselpakketten voor ouderen in Oost-Europa. De collecte van het schoolkerstfeest bracht op 93,65 op en samen met 100,- uit de collecte van de kerstnachtdienst en 17,35 van de Kliederkerst is er in totaal 200,- overgemaakt aan Kerk in Actie voor Kinderen in de knel in Moldavië. Alle gevers bedankt!

 

Bij de diensten

In de diensten waarin onze eigen dominee voorgaat deze maand staat het boek Exodus centraal. We beginnen met Exodus 1 op 19 januari en Ex. 2: 1-10 op 26 januari.

 

Zangers en zangeressen gezocht

Voor een zangproject tijdens de feestelijke openingsdienst van onze verbouwde kerk op 22 maart 2020 zijn wij op zoek naar enthousiaste zangers / zangeressen. Als je van zingen houdt en op 22 maart tussen 8.30 en 13.00 uur beschikbaar bent, meld je dan aan! En neem gerust ook een iemand mee. Wij gaan oefenen op zondagavond. Het eerste oefenmoment is gepland op 26 januari om 19.30 uur ( zij-ingang van de kerk). Wil je meedoen? Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag onder vermelding van je naam, adres,  zangstem en mobiele telefoonnummer. We sturen je dan een CD toe met de muziek waarvan we gebruik gaan maken.

Wij hebben er zin in. Hans Wempe, Gerke Graven en Annet Spronk

Nieuws uit de kerkenraad

Na alle goede wensen, die al persoonlijk uitgesproken zijn, wensen we u vanuit de kerkenraad natuurlijk ook ‘folle lok en seine’ toe. Na een decembermaand met veel mooie en bijzondere diensten, zitten we al weer in Januari 2020. De maand waarin we afscheid nemen van 3 ambtsdragers, die elk op hun eigen manier veel hebben bijgedragen. Joan van der Zee is jarenlang nauw betrokken geweest bij het jeugd- en kinderwerk en er is een hele generatie jonge dorpsgenoten, die daar van heeft geprofiteerd. Ook bij de Sunday Half Hour en Pitstop deed Joan vanaf het begin volop mee en gelukkig wil ze dit blijven doen. Tjerk Viersen heeft jarenlang geholpen bij het voorbereiden van het Heilig Avondmaal, Hij zorgde dat het brood er op tijd was en heeft met zijn inzet en inzichten veel betekend. Cor Bouma draaide mee in de diaconie, maar werd al gauw de penningmeester van de kerkvoogdij. Dat is een hele klus, maar hij heeft daarnaast ook nog kans gezien om volop mee te doen bij de verbouw van onze kerk. We zullen jullie missen en zijn erg blij dat jullie je alledrie bereid verklaard hebben om te blijven helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal. En ook dat Cor aan wil blijven als penningmeester.

Blij zijn we ook met de bevestiging van Els van Os als ouderling-scriba op 19 januari a.s. Wat mooi dat er weer iemand het scribaat wil doen!

Op de oproep voor bloemenbezorgers in de dienst op Eerste Kerstdag hebben Nienke Riemersma, Froukje Kooistra en Ittie Nauta zich aangemeld. Bedankt! Nienke heeft ook aangegeven dat ze wel ouderenbezoekster wil worden en ook dat stellen we erg op prijs.

Tot slot nog iets over onze nieuwe kerk: we hebben het gebouw alweer een tijdje in gebruik en de laatste klussen worden uitgevoerd. Daarmee breekt ook het moment aan voor een officiële heropening. Die gaat plaatsvinden op 22 maart a.s. van 10-15 uur. Het precieze programma maken we later bekend, maar de datum kunt u alvast in uw agenda noteren en de zangers onder ons vragen we om zich op te geven bij Annet Spronk (zie hiervoor elders in het Ringblad).

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda

Collectes

19 januari: Missionair. Een goed verhaal.

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. De collecte is bestemd voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

2 februari: JOP Jeugdwerk

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Goeie

Ook namens mij folle lok en seine!

Niet alleen kijk ik tevreden terug op een kalenderjaar, maar ook op een mooie verzameling activiteiten rond Advent en Kerst. Mijn eigen aandeeltje daarin was voornamelijk het Adventsconcertje dat ik weer mocht verzorgen met mijn muzikale vrienden. Was leuk om te doen, wellicht zien jullie ze weer eens verschijnen in Hommerts. Ook tof dat er best een aantal leden van onze buurgemeentes langskwamen. Stel dat je hierbij aanwezig was en je deze vorm van muziek en vieren wel leuk vindt; laat het dan even weten! Niet zozeer om mij een veer in de bips te steken, maar dan weet ik of we misschien meer kunnen gaan doen hiermee. Muziek is mijn passie, dus daar wil ik altijd werk van maken. Ander oproepje dan ook maar meteen: als muziek ook jouw passie is, en je een instrument speelt dat een beetje in een bandje past (piano, gitaar, drums, etc.), neem dan even contact met me op! Ik zou heel graag de muzikanten van Jutrijp-Hommerts samen brengen in een gelegenheidsbandje, maar dan moet ik wel weten wie er allemaal zijn!

Dan alvast een aankondiging: 7 februari is er weer Sirkelslag, dit keer voor de leeftijden 11-16. Zet het in je agenda! Dit jaar gaan we misschien iets proberen in samenwerking met de jongerengroep in een ander dorp. Als we een groep optrommelen in ons dorp die groot genoeg is, dan kunnen we het rechtstreeks tegen ze opnemen! Dan kun je tenminste je tegenstanders recht in de ogen kijken.

Voor wie niet weten wat Sirkelslag is: het is een avond lang allemaal spellen doen tegelijk met heel veel andere groepen in Nederland. Je kunt allemaal punten scoren en dan kijken hoe goed je het als kerk of dorp doet tegenover alle andere groepen. De afgelopen keer Sirkelslag was heel erg gezellig, dus geef je vooral op tijd op! Dan kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

En natuurlijk gaat Flits weer van start na de vakantie. Dit zijn de data voor de komende paar keer: 14 en 28 januari en 11 februari. Zoals altijd: groep 8/klas 1 om 19:15 en klas 2,3,4 om 20:15. In de kerk. Bij zijn! Ik heb in de vakantie heel wat plannen bedacht voor de komende maanden, dus houd de mail en de volgende Ringbladen goed in de gaten. Voor nu houd ik het hierbij.

Groetjes, Rob.

 

Seniorenkring

We komen bij elkaar op vrijdag 17 januari in de pastorie om 13.30 uur. Het onderwerp is deze keer “Beloftes”. U bent van harte welkom, ook als u eerst alleen een keertje wilt komen kijken.

Kring Jonge gemeenteleden

De eerstvolgende kring voor jonge gemeenteleden is op 13 januari om 20 uur in de pastorie. Ook hiervoor geldt: doe een keertje vrijblijvend mee dan kun je daarna beslissen of het iets voor je is.

 

Moment van stilte en gebed

 • Op 3 januari was het eerste moment van stilte en gebed van 2020 in de kerk om 19.30 uur. Het eerstvolgende moment is op 31 januari en daarna op 28 februari.

Kinderleerhuis

Op 16, 24 en 30 januari is er weer kinderleerhuis voor groep 6. Dit keer weer gewoon in de kerk, op donderdagmiddag meteen na schooltijd, van half 3 tot half 4. De kinderen krijgen een uitnodiging via school, maar ook de kinderen uit groep 6 die naar een andere school gaan zijn van harte welkom. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de dominee.